Rus

Lærer rusmisbrukere å mestre sitt eget liv

Å gå på kino i rusfri tilstand er en utfordring for noen mennesker. – Det er viktig for rusmisbrukerne å utvikle sosiale ferdigheter og trene dem opp. På den måten kan de mestre det som før medførte angst og sosiale utfordringer, sier Kari Bakke Larring.
Hun er prosjektleder for Enhet for motivasjons- og endringsarbeid ved Ås-enheten, et rusmiddeltiltak under Follo-klinikken. Fysiske aktiviteter består av en tur til idrettshallen en gang i uka, treningssenter på kveldstid, klatrekurs og mye annet. Å sykle til og fra trening minst en gang i uka er en del av det.– Fysisk og psykisk helse henger sammen, og å bygge opp fysisk helse er viktig. Selv om de er avruset, kan de ha abstinenser, og trening kan hjelpe dem med å komme gjennom det, sier Larring.