Rus

Uakseptable botilbud for rusmisbrukere

Det borgerlige byrådet har tydeligvis et hav av tid når det gjelder å rydde opp i de uverdige boligløsninger vi tilbyr byens bostedsløse. 

I NRK TVs Brennpunkt-program tirsdag kveld ble dette til de grader dokumentert. Vi bruker millioner av så vel kommunale som statlige kroner på å få rusmisbrukere rusfrie gjennom Metadonprosjektet, men har ikke egnet bolig å tilby dem. Det betyr at matadonbrukerne som kjemper en innbitt kamp for å bli rusfrie tvinges til å bo sammen med ikke-behandlingsmotiverte misbrukere og derfor drukner i dop og tilbud om stoff hver dag på hospits og hybelhus. Og dette gir særs stor sjanse for at metadonbrukeren sprekker, og er tilbake på kjøret. 


Og utrolig nok; gjentatte ganger i tirsdagens TV-program ble det understreket at Oslo kommune ikke så det som nevneverdig problematisk at behandlingsmotiverte metadonbrukere bor sammen med rusmisbrukere som er på kjøret hver dag, sier SVs Ivar Johansen. Han tok saken opp i bystyret onsdag kveld. 

Les mer på NRK.no

Legg til kommentar