Rus

Krevende for rusavhengige

Hanne, i foreningen Narkomanes pårørende, skriver bl.a. følgende til meg:

"Jeg er som mange andre foreldre svært opptatt av tilbudet våre rusavhengige får, eller ikke får. Er selv mor til en ung rusavhengig mann på 23, pt. nykter. Årene med rus har gitt mange erfaringer med hjelpeapparatet og utfordringene der. Det jeg nå er veldig i tvil om er denne ventetidsgarantien for de unge under 23 år. Det står utrykkelig at 65 dg. er en max frist, og at behandlingsfristen for denne gruppen også skal fastsettes på grunnlag av en konkret og individuell vurdering av pasientens tilstand, hvor faglig forsvarlighet vil kunne tilsi at helsehjelpen må gies raskere enn innen 65 dager. De pasientene som trenger helsehjelp raskere, vil fortsatt ha rett til det.

Jeg må innrømme at jeg til dags dato ikke har hørt om noen som har fått det raskere. I går snakket jeg med en mor til en ung jente på 20 år,jenta har dobbelt diagnose, rus og psyk. lidelse. Hun er i høyeste grad heroinavhengig, sprøyter må settes i halsen da hun ikke lengre har bærende årer andre steder. Denne unge jenta har søkt behandling og fått plass i februar/mars neste år! Ingen tror hun lever så lenge uten hjelp... Alle i hennes ans.gr. er skjønt enige i at hun trenger akutt hjelp, men ingen ting skjer."

Jeg er enig i at sånn kan vi ikke ha det. Hvordan er andres erfaringer, og synspunkter?


Hannes mail:

"Jeg er som mange andre foreldre svært opptatt av tilbudet våre rusavhengige får, eller ikke får. Er selv mor til en ung rusavhengig mann på 23, pt. nykter. Årene med rus har gitt mange erfaringer med hjelpeapparatet og utfordringene der.

Det jeg nå er veldig i tvil om er denne ventetidsgarantien for de unge under 23 år.
Det står utrykkelig at 65 dg. er en max frist, og at behandlingsfristen for denne gruppen også skal fastsettes på grunnlag av en konkret og individuell vurdering av pasientens tilstand, hvor faglig forsvarlighet vil kunne tilsi at helsehjelpen må gies raskere enn innen 65 dager.
De pasientene som trenger helsehjelp raskere, vil fortsatt ha rett til det.

Jeg må innrømme at jeg til dags dato ikke har hørt om noen som har fått det raskere.

I går snakket jeg med en mor til en ung jente på 20 år, jenta har dobbelt diagnose, rus og psyk. lidelse. Hun er i høyeste grad heroinavhengig, sprøyter må settes i halsen da hun ikke lengre har bærende årer andre steder.
Denne unge jenta har søkt behandling og fått plass i februar/mars neste år! Ingen tror hun lever så lenge uten hjelp... Alle i hennes ans.gr. er skjønnt enige i at hun trenger akutt hjelp, men ingen ting skjer. Les mer her.

Da blir selvfølgelig spørsmålet hva i allverden er denne ventelistegarantien verd?? Ingen verdens ting...
Hun har behandlingsfrist 23. september, men institusjonen hun er innsøkt ved har ikke ledig plass før i februar/mars.
Jenta trenger både avrusning,langtidsbehandling både for rus- og psyk. problematikken. Hun trenger akutt substitutt behandling for heroinavhengighet.
Det hjelper slett ikke med garantier av noe slag,når det ikke er plasser tilgjengeliger for å gi så alvorlig syke unge mennesker relevant behandling relativt raskt.
Jenta har bosteds adr. i Oslo.

Ved private institusjoner vet vi at plasser står ledige, men mammaen har ikke mulighet av økonomiske grunner da dette som kjent er kostbart.

Vil svært gjerne høre dine synspunkt ang. dette."

jeg kommenterte dette slik:

"Jeg er nok enig med deg at det avgjørende jo er at behandlingsapparatet har tilstrekkelige ressurser til å stille opp. Og all verdens frister hjelper jo ellers ingen ting.
I tillegg er det naturligvis slik at kvalitet underordnes dette med frister, og dermed kan resultatet bli mye slett arbeid.
Jeg har hatt et par saker om dette på nettsiden min
http://www.ivarjohansen.no/temaer/psykisk-helse/1408-psykiatri-ventelistegaranti.html
http://www.ivarjohansen.no/temaer/barn-og-unge/1472-bup-ventelistegaranti.html
Jeg synes det er et illustrerende eksempel du har. Kan jeg gjengi mailen din på nettsiden min?Takk for en flott jobb du og de andre i foreningen gjør.
Stå på! "

Og Hannes svar:

"Hei Ivar Takk for svar.

Det er utrolig synd at slike garantier loves, ikke minst publiseres som om det er en realitet og får så mye positiv oppmerksomhet når det til syvende og sist ikke er verd papiret det er skrevet på en gang.

Dette er ganske enkelt å villede både brukere og pårørende, som selvfølgelig har fattet håp om at nå blir det virkelig en forandring, nå får vi hjelp innen kort tid.

Jeg finner det ganske forkastelig å komme med en slik garanti uten at det følger flere behandlingsplasser med. Det burde være innlysende for enhver at det ikke er mulig å gi en slik garanti med de ventelistene som eksisterer på behandling i dag. Langtidsbehandling har spesielt lang ventetid.
Når du nevner dette med kvalitet er det veldig interessant. Det har tydeligvis kommet en del private aktører på banen, med ymse tilbud til rusbehandling. Hvis jeg ikke husker aldeles feil er det snakk om 12-15 institusjoner rundt om i landet.

Pasientombudet her i Nord-Trøndelag har i stor grad grepet fatt i dette, også sammen med sine kolleger ellers i landet. Det har kommet flere klagesaker fra pasienter på disse institusjonene.

Det viser seg at mange fristbruddspasienter fikk plass på slike private institusjoner via tidligere NAV pas.formidling(nå Helfo). Min sønn fikk også det, klart man takker ja når man har ventet i måneder, nesten et år.

I ettertid viser det seg at institusjonene ikke ga forventet/lovet behandling av forskjellige årsaker, manglende fagpersonell, tvilsomme rutiner for medikament håndtering, lite eller ingen erfaring med rus eller rusbehandling, manglende behandlingstilbud for psyk. lidelser til tross for at pasienter med dobbeltdiagnoser er tilbudt plass nettopp for at institusjonen fortalte at det hadde de kompetanse til å behandle. Totalt fravær av erfaring osv. osv. Listen er endeløs…

For mange ble dette da kun en periode med skjerming fra rusmiljøet de kom fra eller ganske enkelt oppbevaring.
Pasientene som fikk slike plasser har på ingen måte fått innfridd sin rett til behandling til tverrfaglig behandling i spesialisthelsetjenesten, selv om de er rettighetspasienter. Ergo har de fått sin mulighet til behandling spolert av useriøse aktører.

Mange av disse pasientene har reist fra disse stedene p.g.a alle problemene og manglende behandlingstilbud der.
Det blir da registrert som om de har avbrutt behandlingen(selv om det ikke eksisterte behandling), de må da evt. ved en senere anledning innsøkes på nytt med påfølgende ventetid, minst like lenge som sist. Flere har gått rett ut i rus igjen.

Merkelig nok er det de regionale helseforetakene som betaler for dette som følge av fristbrudd. De fraskriver seg et hvert ansvar for øvrig for disse institusjonene og ser heller ikke ut til å være villig til å stille krav om forsvarlig behandling på spesialisthelsetjeneste nivå ovenfor institusjoner deres pasienter blir tilbudt plass ved. Det hadde vært bedre om noen grep inn med veiledning og en eller annen form for kvalitetssikring av behandlingstilbudet, enn evt. stenging. Behandlingstiden for klager er også så lang, nesten 1 år, så evt. pålagte endringer vil ikke komme pasientene som har klaget til gode.

Det ble også tatt kontakt med NAV pas. formidling for å klage på institusjonene, de gjorde det klart at deres ansvar opphørte når den enkelte pasient takket ja til plass. Deres oppgave i denne sammenheng var kun å formidle tilgjengelige behandlingsplasser.
Jeg spekulerer virkelig på hvordan disse institusjonene har kommet seg inn på en ”godkjent liste” hos de som skal ha oversikt over ledige plasser innen rusbehandling og formidle disse videre til pasienter som har krav på tverrfaglige spesialisthelsetjenester.

Legger ved linker som omhandler dette:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.6625055http://www.dagensmedisin.no/kronikor/2008/12/17/naiv-pasientformidling/index.xmlhttp://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.6570067http://www.helsedirektoratet.no/pasientombudet/aarsrapport/2008/pasientombudenes_felles__rsmelding_for_2008_368824http://www.helsedirektoratet.no/pasientombudet/aarsrapport/2008/pasientombudene_i_midt_norge_368804Jeg vil spørre moren jeg snakket med om det er greit for henne og datteren at du legger det ut, synes det er riktig å få det godkjent først.Hyggelig at du synes vi gjør en bra jobb!

Det føles bra å kunne bidra med våre erfaringer til de som trenger det. Har selv erfart at det er så mye lettere å spørre og søke råd hos de man vet har gått den samme kronglete veien."