Rus

SIRUS sin evaluering av sprøyterommet foreligger

SIRUS sin evaluering av sprøyterommet foreligger"En ”kost-nytte” vurdering av sprøyteromsordningen i Oslo må ses i forhold hvorvidt de oppsatte formål kan sies å være nådd, selv om disse ikke alltid kan måles. Av de oppsatte formål må sprøyterommet i Oslo sies å ha bidratt til økt verdighet for den aktuelle målgruppa. Likeledes må det kunne sies at sprøyterommet har bidratt til økt mulighet for helse- og sosialfaglig oppfølging og trolig også til bedre sprøytehygiene. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si at ordningen har hatt noen innvirkning på omfanget av overdoser og overdosedødsfall. Et overordnet formål med sprøyteromsordningen var å gi tungt belastede narkotikamisbrukere skjermede og rene omgivelser for å sette sprøyter under veiledning av helsepersonell. Dette kan imidlertid ikke sies å være oppnådd i den forstand at dagens sprøyterom bare har kapasitet til å dekke en liten brøkdel av de injeksjoner som settes i Oslo iløpet av et døgn. En kan imidlertid ikke se bort i fra at brukere som bare har vært i sprøyterommet noen få ganger, ikke ønsker å bruke tilbudet regelmessig. Det kan tenkes at de først og fremst oppsøker tilbudet for å få råd om hvordan de bør injisere heroin på en måte som medfører minst mulig helsemessig skade," skriver SIRUS.

Økt verdighet og økt mulighet til helse- og sosialfaglig oppfølging er såpass viktig at jeg mener det er riktig å fortsette dette tiltaket.

Last ned og les rapporten (pdf-dokument; hvis problem, høyeklikk og lagre til egen PC for å hente den opp derfra)