Rus

Utilstrekkelig rusbehandlingstilbud i Helse Sør-Øst

Utilstrekkelig rusbehandlingstilbud i Helse Sør-ØstRusbehandlingen i Helse Sør-Øst er altfor dårlig. Det slås fast i ny rapport fra Helse Sør-Øst sitt Fagråd for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetiden er lang for å få plass og helsevesenet klarer ikke å fange opp yngre rusmisbrukere. Leder i Fagrådet, Guri Spilhaug, sier at satsingen på rusbehandling ikke er tilfredsstillende.

Fagrådet slår fast at det er for liten kapasitet. Det er for få behandlingstilbud generelt og de behandlingstilbudene som finnes er for lite fleksible. Dette fagfeltet er tverrfaglig og spesialisert. Det skal være lege, psykolog og sosialfaglig personell på plass - det er det ikke overalt. Kvaliteten på tjenesten er for dårlig, sier Spilhaug.

Les rapporten

Kommentarer   

#1 Stig 13-09-2009 10:29
Helseministeren synes at rustilbudet er for dårlig. Helseministeren leder helseforetakene . Ta en prat med Bjarne Håkon, han har myndighet til å fikse dette.
#2 Ivar J 13-09-2009 12:26
Til Stig: det som er en betydelig svakhet ved helseforetakene , er at den politiske alliansen Ap, Høyre, Fr.P. m.fl. svekket den politiske/folke valgte styring av sykehusene ved a) flyttet ansvaret fra fylkene til Staten og b) økte avstanden og muligheten for politisk styring ved å etablere foretaksmodelle n (AS-light).

De folkevalgte skal i større grad holde seg unna den løpnede styringen og sykehusene skal styres etter rent forretningsmess ige prinsipper. Staten/helsemin isteren styrer på det nivå som normalt ligger til en generalforsamling.

Dette er uklokt. Selvsagt kan Staten som eier (og betaler) i større grad påvirke og bestemme på det uformelle plan, men organiseringen gir dessverre også eierne/helsemin isteren mulighet til - av hensiktsmessige /politiske grunner - holde seg unna ubehagelige saker.

Jeg mener vi må få tilbake en sterkere, overordnet, politisk styring av sykehusene.

You have no rights to post comments