Rus

Utilstrekkelig rusbehandlingstilbud i Helse Sør-Øst

Utilstrekkelig rusbehandlingstilbud i Helse Sør-ØstRusbehandlingen i Helse Sør-Øst er altfor dårlig. Det slås fast i ny rapport fra Helse Sør-Øst sitt Fagråd for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetiden er lang for å få plass og helsevesenet klarer ikke å fange opp yngre rusmisbrukere. Leder i Fagrådet, Guri Spilhaug, sier at satsingen på rusbehandling ikke er tilfredsstillende.

Fagrådet slår fast at det er for liten kapasitet. Det er for få behandlingstilbud generelt og de behandlingstilbudene som finnes er for lite fleksible. Dette fagfeltet er tverrfaglig og spesialisert. Det skal være lege, psykolog og sosialfaglig personell på plass - det er det ikke overalt. Kvaliteten på tjenesten er for dårlig, sier Spilhaug.

Les rapporten