Rus

Mangler R-en i legemiddelassistert rehabilitering?

Mangler R-en i legemiddelassistert rehabilitering?Pr. i dag er i overkant av 1.100 rusavhengige  i Oslo på legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Dette er et høyt tall, og ofte spørres det om det offentlige har et fullverdig tilbud til disse. Eller sagt på en annen måte: Er R-en i LAR tilstede? Er det slik at de rusavhengige får utdelt Metadon, Subutex m.v., men at det offentlige ikke følger opp i forhold til bolig, utdanning, kvalifiiseringstiltak eller nødvendig sosialfaglig oppfølging. Vi vet at mange av de som er i LAR-behandling har store sosiale, somatiske og psykiske problemer eller langvarig heroinmisbruk.

Byrådet har oversendt til bystyrets helse- og sosialkomite en statusoversikt for den enkelte bydel, samt Rusmiddeletaten, og jeg synes denne dokumenter at her er det langt igjen før vi her kan være fornøyde. Bl.a. er de rundt 65 personer som står helt uten noen form  for rehabiliteringstiltak.

Les oversikten, og gi innspill på hva som er dine erfaringer.

Les rapportene (pdf-dokument - hvis problemer; høyreklikk og last ned til egen maskin for å åpne det derfra)

Kommentarer   

0 #1 Rita Nilsen 21-09-2009 10:14
Etter de nye retningslinjer skal ikke LAR være LAR det skal være Legemiddelassis tert støtte som skal lede til Rehabilitering på sikt. Nå forsvinner R også offisielt og ikke bare på fokemunne og opplevelse
0 #2 Per-Sigurd Hansen 21-09-2009 10:46
Det stemmer det. Har aldri vært "rehabilitering i LAR og nå skal de bli kun medisin pushere å slippe unna med alt med loven i hånd. Vi i LAR er det siste tilskuddet på laveste lave underklassen og skal skyves mest mulig vekk fra samfunnet og attpåtil nektes medisiner uten bivirkninger spes her i helse-midt pga det selges LAR medisiner på gata,politiet er ukompetente som ikke skiller på norske LAR subutex og all den utenlandske subutexen som blir solgt,derfor blir vi i LAR kollektivt straffet. Selv om pakkene og brettene er forskjellig så ser ikke politet og LAR forskjellen og vi må spise suboxone.
0 #3 Tina Vestergaard 21-09-2009 11:30
Tja, det var vel egentlig ikke noen overraskelse, men veldig skuffende, blir ganske fortvivlet...
0 #4 Tore Bareksten 21-09-2009 13:01
Som lærer på den spesialskolen i Norge som muligens har tatt imot flest LAR - elever, føler jeg at disse burde fått et bedre tilpasset skoletilbud. Ofte trenger de lengre tid enn ordinære elever for å skaffe seg den nødvendige struktur for å klare den videregående utdanningen mange av dem mangler. Nå som stadig flere skal inn på LAR i Oslo, burde Oslo opprette en egen skole for disse.
Kirkeveien vg skole er beregnet på 30 elever, men tar i dag imot det dobbelte, fordi vi har vansker med å avvise søkere som virkelig trenger et slikt tilbud. Også søskenskolene Kongsskogen vgs og Eikelund vgs er sprengt. Dessverre har dcet offentlige reagert på det økte behovet for undervisning i rehabiliterings prosessen ved å minske tilbudet. Smågruppene på Sinsen Voksengym røk først og deretter lærerstillingen e på ulike behandlingssted der, en sak stortingsmann Dørum engasjerte seg i.
Det er i dag politisk prat om at disse tre spesialskolene for folk med bakgrunn innen rus og psykiatri skal slutte å ta imot slike elever og heller satse på problemelever i vanlig videregående skole. Da forsvinner det siste tilbudet om utdanning for folk med rusbakgrunn.

Vil man beholde R-en i LAR, trenger man både skoletilbud og arbeidstrenings tilbud overfor denne gruppen. Eikelund, kongsskogen og Kirkeveien må få fortsette som før. I tillegg trenger man en ny spesialskole for metadonbrukere og en ny spesialskole med yrkesretta tilbud.

I steden for å fjerne alle skoletilbud for folk med psykatri og rusbakgrunn burde tilbudet økes i takt med behovet.


0 #5 Cathrin Solem 21-09-2009 23:03
Det er ille, Rita. Jeg har ofte opplevd å komme til kort når det gjelder rehabilitering av mine LAR klienter. Subutex/ Metadon blir kun 1 rusmiddel til på lista og dette er trist. Men det er jo også ulike årsaker til dette. Manglende motivasjon hos klienten, samarbeid i ansvarsgruppa (det er ofte vanskelig å finne møtetidspunkt som passer for alle), mangel på ledige plasser i egnede tiltak, oppfølging og tilrettelegging fra NAV. Rehabpiloten gjør forøvrig en kjempejobb for LAR klienter synes jeg! Det skulle ha vært mange flere slike tiltak.
0 #6 Rita Nilsen 21-09-2009 23:03
Jeg er helt enig i at Rehabpiloten gjør en super jobb, og det er et flott tiltak. Jeg også ser det du sier og det er som du nevner mange dilemmaer, men jeg skulle ønske at det var mer målretta før oppstart så ikke alt kommer som julekvelden på kjerringa. Jeg opplever ofte at behandler og pasient/klient har ulike målsetninger og hvem som føler de har lykkes vet jo ikke jeg. men slik vi opplever det så er det nesten aldri pasienten.
0 #7 steelman73 20-10-2009 00:46
Bra det finnes noe fora, med bruker aspekter også. Er selv lar pasient; med en langt over middels interesse for rusfeltet!! stiller gjerne opp, hvis det finnes behov for brukeropplevels er. -Killingren,med us fotfølgings taktikk, representerer desverre hovedfløyen i norsk narkopolitikk. -la oss bruke alle pengene på å tråkke de mest trengene og minst kriminelle enda lenger ned!! Hyll de colasnortene dresser, som uten blygsel ljuger småjentene i seng, angrende pga "en feil i presset situasjon". Våkn opp! Narkofritt norge parolen er ett hån mot tenkende mennesker og de som lider under avhengighet; som så inderlig ville hatt hjelp. Vi bruker mest kr i verden på helse; og undertegnede har stor erfaring med den kriminellt dårlige bruken av dem. Inkompetansen er så stor,bare slått av ressursene brukt på skjule den og profesjonskampe n innad. Denne mangelen på kunnskap har ført til rutiner og saksgang, som er tilpasset alle andre enn pasientens beste; basert på hierarki og skremsel. Ingen tør å prøve nye metoder, og alle er mer redd for regelbrudd enn pasientens helse. Det eksisterer ingen form for tilitt til pasienten, en hva urinprøvene viser, eksisterer. man søkes inn fordi man har et alvorlig problem;men når det avdekkes at den narkomane faktisk bruker narkotika, risikerer man å bli kastet ut!! Å først bli gitt høye doser metadon(i norge helt opp til 400,sjelden over 50 resten av verden!), for så å bli seponert. Er intet annet en tortur, og potensiellt dødelig. skaffer ikke pasienten ulovelig opiat straks selv, blir man så syk at den lege som stopper behandlingen, etter mitt syn burde siktes for forsettelig drapsforsøk.Har aldri skjedd i norge, dødsfall er imidlertid forekommet og neddysset. Har stor interesse for feltet, og har ved selvlæring nådd en kompetanse på LAR feltet som nok er større en de fleste ansatte. Svarer gjerne på spørsmål om mine synspunkter.
0 #8 Isak Andrè Wøien 24-10-2009 13:47
Jeg mener at kommunen har tradisjon for å legge ansvaret over på frivillg-organi sisjoner. Det gjør at våre rettigheter som brukere av disse tjenestene blir uthult og kommunen kan fortsette sitt "korstog" mot de narkomane. Aller helst skulle de vel se at vi spontan-døde på stedet, så de slapp og håndtere det som FAKTISK ER DET DE ER SKAPT TIL og håndtere...
Jeg mener at byrådet velger og sno seg unna de mest effektive tiltakene ved at de lar verdifull kompetanse gå tapt, og sluser tjenestene over til private.
Det er også et tankekors og se HVEM det er de skyver ansvaret over på...
0 #9 Tove Karin Ljustvedt 24-10-2009 19:41
Isak Andre, du mener vel lønnet for å gjøre. Tror eneste måten å gjøre det på er at flere får innsyn i hva disse kontorerene holder på med, og vi må innføre konsekvenser for ansatte som gjør grove feil.

I går fikk jeg høre om en rusavhengig som ble fortalt av saksbehandler at han ikke måtte ha noen med seg til møte, endog til viser det seg at saksbehandleren har prøvd å få rusmisbrukeren til å skifte fastlege fordi sosialkontoret er i konflikt med denne fastlegen. Hva sier dette meg, hva kan vi gjøre med denne formen for korrupsjon.

Skal man finne seg i at saksbehandlere prøver å stenge folk ute for hindre innsyn?

Legg til kommentar