Rus

Mangler R-en i legemiddelassistert rehabilitering?

Mangler R-en i legemiddelassistert rehabilitering?Pr. i dag er i overkant av 1.100 rusavhengige  i Oslo på legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Dette er et høyt tall, og ofte spørres det om det offentlige har et fullverdig tilbud til disse. Eller sagt på en annen måte: Er R-en i LAR tilstede? Er det slik at de rusavhengige får utdelt Metadon, Subutex m.v., men at det offentlige ikke følger opp i forhold til bolig, utdanning, kvalifiiseringstiltak eller nødvendig sosialfaglig oppfølging. Vi vet at mange av de som er i LAR-behandling har store sosiale, somatiske og psykiske problemer eller langvarig heroinmisbruk.

Byrådet har oversendt til bystyrets helse- og sosialkomite en statusoversikt for den enkelte bydel, samt Rusmiddeletaten, og jeg synes denne dokumenter at her er det langt igjen før vi her kan være fornøyde. Bl.a. er de rundt 65 personer som står helt uten noen form  for rehabiliteringstiltak.

Les oversikten, og gi innspill på hva som er dine erfaringer.

Les rapportene (pdf-dokument - hvis problemer; høyreklikk og last ned til egen maskin for å åpne det derfra)