Rus

Byrådet vil nedlegge sprøyterommet

Byrådet vil nedlegge sprøyterommetMed bakgrunn i SIRUS sin evaluering har Byrådet fremmet forslag om at Sprøyterommet skal nedlegges. I sitt forslag til bystyret konkluderer de med at "ut fra en helhetsvurdering finner byrådet ikke å kunne anbefale videre drift av det kommunale sprøyterommet i Oslo."

Jeg tror det er et uklokt forslag, men tar gjerne i mot synspunkter og innspill. Bystyrets helse- og sosialkomite skal nå forberede saken og innstille overfor bystyret.

Les byrådssaken
Les SIRUS-evalueringen

Kommentarer   

0 #1 May- Harriet Seppola 24-09-2009 13:54
Alltid det samme. Skal det spares penger er det de minste i samfunnet det går utover .
0 #2 May-Bente Lie 24-09-2009 14:17
Etter hva jeg har forstått skal det bli et rusakutt på gamle legevakta. Hva med å få sprøyterom dit hvor også andre funksjoner skal fungere.Her skal det samlokaliseres tilbud slik at rusmisbrukere ikke blir kasteballer mellom institusjoner. I et sprøyterom kunne man kanskje også tilby metadon og subutex.
0 #3 June Grimestad 24-09-2009 15:11
Jeg håper at vi snart kan heve verdighetsdebat ten til høyere nivå enn sprøyterom eller ei!

Jeg vet også at byrådet foreslår å bruke de samme økonomiske ressurser på bolig. Det er ikke snakk om å gi pengene til en annen gruppe, men å omprioritere dem.

Vi snakker først om verdighet når: Rusavhenige har rett til helsebringende mat (slik det er snakk om for de eldre på sykehjem), Rusavhengige har tak over hodet. At man forventer det samme av rusavhengie slik vi gjør av hverandre (f.eks klærne på i det offentlige rom...) og at vi forventer at legevakten skal ta imot rusavhengige på lik linje med "besteborgen". De rusavhenige er som oss. Hva med hjemmesykepleie n...? Hvorfor kan ikke de gjøre en jobb på hybelhusene, hjelpe folk der de bor slik vi andre har rett på?

Verdighet er mye mer en spesialtiltak!
0 #4 Nikolai Dragnes 24-09-2009 19:55
Nå har faktisk overdosetallene sunket drastisk siden Sprøyteromsordn ingen. I fjor døde 178 av overdoser heroin, det er ikke så mange årene siden tallet lå rundt 300. Dette er minst like idiotisk som å legge ned Legevakten.
0 #5 Wenche Blomberg 24-09-2009 19:57
De har iallfall ikke mye igjen av dispensasjonen for å holde til inne på nylig totalfredede Prindsen.
0 #6 Wenche Blomberg 24-09-2009 19:59
Etter dette talende onomatopoetikon skynder jeg meg å legge til at Prindsens Venner IKKE har noen mening om det skal finnes sprøyterom eller ei - bare om at de moderne brakkene er et forstyrrende, uhistorisk arkitektonisk element inne på eiendommen, og i strid med fredningsbestem melsene.
0 #7 Liv Langberg 27-09-2009 13:47
I forhold til andre skadereduksjons tiltak må vel sprøyterommet regnes som det minst kostnadseffekti ve. Dersom ressursene er begrenset (hvilket de jo i dette tilfellet er), er det andre tiltak som vil gjøre mye mer nytte og vil nå fler som bør prioriteres, som: Fjerne ventelisten på Metadon/Subutex og utvidelse av substitusjonsti lbudet til de dårligste, bedre dekning av sprøytebytte (fler sprøyter utdelt), fargekodede sprøyter/topper (for å unngå forbyting av brukt utstyr), utdeling av askorbinsyredos er (til å blande med heroin før injisering i stedet for sitronsaft som er skadelig for syn og i fht blodpropp, eller sitronsyre, som ødelegger årene), opprettelse av ACT-team, m.m.m.

Det må utarbeides en strategi for skadereduksjon, ikke bare "klattes" tilfeldig slik som i dag.

Legg til kommentar