Rus

Kamp mot fattigdom eller mot de fattige?

Kamp mot fattigdom eller mot de fattige? Det er den samme ekskluderene og fordømmene holdning vi møter blant naboene til avrusningsstasjonen på Montebello som når daværende byrådsleder Rune Gerhardsen ville kjeppjage hjelpetrengende rusmisbrukere fra Oslo sentrum.

Les mer

Legg til kommentar