Rus

Boligprosjekt for bostedsløse truet

Boligprosjekt for bostedsløse truetI Heimdalsgata, midt på Grønland i Oslo, ligger Frelsesarmeens botiltak BoSatt. Her tilbys individuell oppfølging av 47 bostedsløse/ tidligere bostedsløse rusmiddelavhengige, med behov for oppfølging for å mestre det å bo. Enten for å etablere seg i egen bolig eller til de som står i fare for å miste boligen sin. Nå er tiltaket truet fordi Oslo kommune ikke betaler de reelle kostnader for driften.

Frode Woldsund, regionleder for Frelsarmeens Rusomsorg skriver: "Vi sliter økonomisk med vårt tiltak som heter Bosatt, en oppfølgingstjeneste hvor vi driver booppfølging i egen bolig. Veldig mange sliter med ensomhetsproblematikk og veien tilbake til et liv i rus er kort. Derfor er en slik tjeneste veldig viktig, satses det ikke på slike tiltak er ofte behandling fånyttes. I dag følger vi opp 47 personer i egen bolig, hvorav Rusmiddeletaten kjøper 16 plasser. De øvrige plassene selger vi enkeltvis til bydelene for bydelsbetaling ca kr. 250 pr. døgn. Dette er en rimelig tjeneste. Vi ser at dette gir resultater, men er redd for at vi må kutte ned på denne tjenesten da økonomien er for stram. Frelsesarmeen må inn med ca 1. mill pr år for at vi skal kunne opprettholde tilbudet, det går ikke i lengden."

Dette er et viktig tiltak, som må sikres økonomisk.

Les mer om BoSatt

Kommentarer   

0 #11 Morten De Lange 05-10-2009 20:53
Vi går atter (og raskt) mot en ny vinter med kulde og beinkaldt om natta. Det er på tide at noen tar tak... Samle sammen kommune (jeg snakker Oslo) og de som er i bransjen, og ikke minst dem som ønsker å gjøre noe for å et felles tak for å hjelpe. Det hete seg de store aktører, uteseksjonen, organisasjoner og frivillige...og for en gangs skyld - kanskje noen brukere som kan fortelle.
0 #12 Jon Storaas 05-10-2009 20:55
Fint om dere går inn på RIO sin hjemmeside og leser Line Eikenes sin rapport i forhold til boligsosiale spørsmål. Takk for ros fra June. RIO er i media nesten hver dag året rundt, i små og store media. Boligpolitikk er ofte tema: Norge burde skamme seg. Min påstand er at man møter bort veldig mye av boligbudsjetten e. Det er små summer som når de boligtrengende. Antall bostedsløse har gått opp tross Husbankens ulike startegier. Vi må gjøre noe i forhold til en veldig klossete organisering som bare handler om å kontolere hverandre i Hue og i R en. Oslo kommune og andre kommuner må flytte beslutningsmynd igheten nærmest mulig brukeren. Budsjetter og behov må stå i forhold til hverandre. Oslo kommune og andre kommuner kan benytte seg av 10% regelen som betyr at de kjøper opp 10% av all ny boligmasse. Det vil også skape rom for integrering.
0 #13 Line Ruud Vollebæk 06-10-2009 17:39
Bolig er ekstremt viktig, både for de som er i aktiv rus, og etter behandling. For mange er det umulig å finne roen, verdigheten, fremtidstroen og ikke minst energien til å sette i gang eller fortsette prosessen frem mot et annet liv uten stabiliteten og tryggheten som følger med verdige boforhold (dvs. ikke hospits/hybelhu s). Oppfølging er her vesentlig. Utrolig at man ikke sørger for å sikre slike tiltak økonomisk når man bruker store ressurser til andre tiltak, der effekten uteblir dersom ikke ordentlige boforhold er på plass!
+1 #14 Tommy Andersson 06-10-2009 23:25
Her drives det atter et kjempetiltak av Frelsesarmeen, som stat og kommune ikke ser verdien i. Hva er 250 kroner døgnet? Prinsippielt mener jeg at det skal ikke være nødvendig å måle slike tiltak i penger, men er det et flott opplegg som koster samfunnet lite penger i motsetning hospits o.l.
0 #15 Anne Beate Johnsen 08-10-2009 19:17
Det er nesten utrolig at et slikt tilbud har økonomiske problemer, med tanke på alle millionene til slike formål, som hvert år blir tilbakeført til staten som ubrukte midler.

Frelsesarmeen må glemme Oslo Kommunes eventuelle vrangvilje til å følge opp den nasjonale strategien for å forebygge og bekjempe hjemløshet, og søke økonomisk støtte til videre drift direkte fra Husbanken.

Dette tror jeg ikke Magnhild Meltvedt Kleppa vil like. Oslos ordfører Fabian Stang holdt åpningstalen på Politisk ledermøte om boligsosiale utfordringer i juni.

kurl.no/mqxE
+1 #16 Isak Andrè Wøien 25-10-2009 16:22
Neida, OSLO vil heller betale ca 1500;- døgnet for en råtten hospitsplass, det er GREIT
+1 #17 Linda West 25-10-2009 16:22
Klassiker den der da, Isak. Èn kan jo undres over hva de får ut av å pine folk.
+1 #18 Isak Andrè Wøien 25-10-2009 16:23
Jeg mener at nå må alle organisasjoner som har blomstret opp i kjølvannet av denne trahgedien begynne å kjempe for oss misbrukere, PÅ ORDENTLIG.
Hva med og ha en overordnet styring av alle tiltak, slik at alle kommer under en paraply og får fokusert makten sin slik at vi kan få en spydspiss inn i politikken.
Vi MÅ ha forandring, ellers kommer dette til og videreutvikle seg til å bli århundredets største fadese.
Hvor er den ØKTE satsningen på rusområdet, som regjeringen stoltenberg III, har lovet oss???
+1 #19 Linda West 25-10-2009 16:29
Den tror jeg nok du kan se like langt etter som tidligere. Desverre! Men det med en paraplyorganisa sjon er en god idè. Om div organisasjoner kan nedlegge sine kjepphester og gå sammen for et felles gode kan det jo være en mulighet.
+1 #20 Isak Andrè Wøien 25-10-2009 19:09
Det var noe i den retningen jeg hadde tenkt meg. At man sørget for at det ikke oppstår konfliktlignend e episoder, mellom organisasjoner som etter alle mål, skal ha en agenda som kommer de rusavhengige til gode.
Da må man slutte og bruke tid og krefter på og motarbeide hverandre.
Dette er ikke en konkurranse i å være "godest"!
Det er derimot en kamp mot tiden for å redde flest mulig menneskeliv!

Jeg blir helt oppgitt over hvor mye energi som brukes blant visse for å motarbeide tiltak som faktisk kan redde mange mennesker! Dette er en tragedie!

Hadde man kunnet akseptere at det finnes mange løsninger på komplekse problemer, og deretter fokusert på hva man selv kan gjøre, fremfor og fokusere på hva andre IKKE skal gjøre, da hadde vi kommet lenger enn vi er idag!
Det ER faktisk mulig og gjøre sitt, og det man selv tror på, UTEN å behøve idiotforklare andre, fordi de har funnet at andre metoder fungerer på andre områder enn det man selv har tatt for seg...

Leve og la leve, heter det!

Legg til kommentar