Rus

Boligprosjekt for bostedsløse truet

Boligprosjekt for bostedsløse truetI Heimdalsgata, midt på Grønland i Oslo, ligger Frelsesarmeens botiltak BoSatt. Her tilbys individuell oppfølging av 47 bostedsløse/ tidligere bostedsløse rusmiddelavhengige, med behov for oppfølging for å mestre det å bo. Enten for å etablere seg i egen bolig eller til de som står i fare for å miste boligen sin. Nå er tiltaket truet fordi Oslo kommune ikke betaler de reelle kostnader for driften.

Frode Woldsund, regionleder for Frelsarmeens Rusomsorg skriver: "Vi sliter økonomisk med vårt tiltak som heter Bosatt, en oppfølgingstjeneste hvor vi driver booppfølging i egen bolig. Veldig mange sliter med ensomhetsproblematikk og veien tilbake til et liv i rus er kort. Derfor er en slik tjeneste veldig viktig, satses det ikke på slike tiltak er ofte behandling fånyttes. I dag følger vi opp 47 personer i egen bolig, hvorav Rusmiddeletaten kjøper 16 plasser. De øvrige plassene selger vi enkeltvis til bydelene for bydelsbetaling ca kr. 250 pr. døgn. Dette er en rimelig tjeneste. Vi ser at dette gir resultater, men er redd for at vi må kutte ned på denne tjenesten da økonomien er for stram. Frelsesarmeen må inn med ca 1. mill pr år for at vi skal kunne opprettholde tilbudet, det går ikke i lengden."

Dette er et viktig tiltak, som må sikres økonomisk.

Les mer om BoSatt