Rus

Tvangsbehandling – en kostbar kur

Det brukes stadig mer tvang i behandlingen av rusmiddelmisbrukere. Tvangsbehandling koster flesk, og ingen vet om det virker.
Det er tankevekkende hvor opptatt enkelte politikere er så opptatt av tvangsbehandling når så mange behandlingsmotiverte venter på plass, og så vel svenske som norske undersøkelser viser at tvang ikke hjelper i behandling av rusmisbrukere.  –  Skal behandling av rusmisbruk lykkes må det etableresen «terapeutisk allianse» mellom hjelpeapparat og misbrukeren mot rusen. Tvang er et svært dårlig utgangspunkt for en slik allianse, sier Berge Furre som også sitter i driftsstyret for Kirkens Bymisjon sine rusinstitusjoner. Han peker på at rusmisbruk ikke er en bakteriesykdom som kan kureres ved å isolere «pasienten» til smitten er ute av kroppen. - Rusmisbruk er en del av en livssituasjon som har blitt til over tid. Et bedre liv må tuftes på forandring, i nye vilkår, på nytt hop og vilje og støtte fra nære medmennesker. Motivasjon fra misbrukeren og raus og entusiastisk støtte fra medmennesker i og utenfor institusjonen er helt avgjørende.

Les mer

Legg til kommentar