Rus

Sprøyterom, Feltpleien m.v. i samvirke?

Tankevekkende innspill fra en fagperson i rusomsorgen som jeg ofte lytter til:

"Du står fint på og viser både engasjement og forståelse for tunge rusmiddelbrukere. Jeg har lest den nye evalueringen av sprøyterommet og er enig i at rommet begynner å få en langt bedre form - ikke minst fordi tilbudet er vesentlig utvidet i forhold til feltpleie og rådgivningstjenester.Likevel er det vanskelig å prioritere dette om en ikke forventer vesentlig økte bevilgninger til rustiltakene i Oslo.  Kostnadene pr døgn er - inklusive noe høye lokalutgifter - 32.876/døgn, eller kr 650,- pr overvåket injeksjon.  I den samme mailen viser du også til problemene ved Frelsesarmeen botiltak som har en kostnad på 250/døgn.  Det refereres også til problemene med utilstrekkelig R i LAR i mange bydeler.

Det er selvsagt mulig å forlange mer av alt, og kanskje skulle man det - men da vel med bevissthet om at Oslo bruker mer enn de fleste byer av samme størrelse.  Jeg tror det riktigste vil være å evaluere om flere av lavterskeltiltakene kan samvirke i samme lokaler og med samme personale: feltpleie, rådgivning, sprøyteromstilbud og "Klinikk-motivasjon"-typen.  I en slik mer helhetlig lavterskeltjeneste kunne man kanskje opprette et tilstrekkelig antall med tilstrekkelig helhetlig tilbud."

Hva mener andre om det siste avsnittet; samlokalisering og samvirke?