Rus

Hjelpetrengende stoffavhengige kastes ut av omsorgsbolig

Hjelpetrengende stoffavhengige kastes ut av omsorgsboligI en artikkel i Dagbladet i går leste jeg bl.a. følgende:

"Thomas Karoliussen (32), forteller at han tidligere fikk metadon, men at metadonen ga ham magesmerter. - De kastet meg ut av omsorgsboligen fordi jeg ikke greide å følge metadonprogrammet. Nå synes jeg faktisk det er lettere å bruke heroin og selge =Oslo, sier han. Nå er han glad for å få bo hos en kamerat, så han slipper å sove på gata."

Her ser altså ut til at igjen at hjelpetrengende blir slått handa av, og mister den trygge ramme som en omsorgsbolig representerer, fordi han gjennom sin adferd dokumenterer at han trenger hjelp: har rusproblemer. Jeg er i gang med å sjekke ut saken. Og sjekkingen viste at det denne gangen dreide seg om Risør kommune.

Les artikkelen

Kommentarer   

0 #11 Ivar J 16-11-2009 23:28
Isak: At Frelsesarmeens botilbud vurderes avviklet har jeg ikke hørt noe om. Hva tenker du på? Hva har du av info?
0 #12 Rita Nilsen 16-11-2009 23:28
Det har ikke jeg heller hørt noe om. I så fall vil det være med på å bekrefte at det ikke har vært noen opptrapping på rusfeltet i det hele tatt, så jeg håper dette er løse rykter Isak
0 #13 Bente Bakke 17-11-2009 19:49
Dette stemmer helt med de tilbakemeldinge ne jg får,har sett og opplevd selv m nære bekjente. Ak tømt og kasta alt i leil. til minst 2stk her i sarp. Hverdagen d;( Takk for søkelys på situasjonen for ALLE rusavh. hold ut dere d gjelder. Klart NOE må skje. OG- d haster. Forvern??-Etter vern????? Et evig svik... ala rus&psykiatriTj enesten!
0 #14 Bjørn Paulsen 18-11-2009 13:51
Slik jeg leser dette og som Lar-klient selv, ser det ut til ,at leie av bolig gir best beskyttelse! Selv meldte jeg meg inn i leieboer-foreni ngen.Må jo beskytte sine interesser.Boli g og inntekt er essensielt for tilværelsen.At det ikke lages flere egnede boliger for rusmbr.er bare horribelt!! Kan man bruke penger på koranskoler,kan man ruste opp på boligområdet for utsatte grupper.
0 #15 Jon Storaas 25-11-2009 21:17
Vi har en ekstrem dårlig boligpolitik for rusmiddelavheng ige og for andre som lever et liv på siden av det såkalte normale samfunnet. Vi må få på plass en mer diferensiert boligpolitikk. Å kaste ut en person med bakgrunn i at han blir syk av Metadon høres merkelig ut. I det minste burde ansvarlige personer skaffe ny bolig med samme eller bedre standard. LAR systemene er rigide og tar få individuelle hensyn. Det er helt på systemets premisser å lite brukervennlig. At man legger opp til at noen boliger skal være rusfrie er noe helt annet, særlig der brukerne selv har vært med på å lage regelverket. Hvis man da ikke overholder regelverket bør det skaffes til veie en ny bolig. Et slikt tilbud er etablert i Sarpsborg. Man får også muligheten til å komme tilbake til boligen der regelen sier at man skal være rusfri. Brukermedvirkni ng handler om å få delta eller være en likeverdig part i egen situasjon. Her har fagfolk, byråkrater og politikere mye å lære.Norsk boligpolitikk opprettholder den angsten og det dårlig selvbilde rusavhengige har. Når man blir behandlet som en dritt over tid, føler du selv at du er en dritt. Å møte et menneske som et menneske og ikke som rusavhengige kan være starten på noe bedre holdninger hos fagfolk, byråkrater og politikere.
0 #16 Frode Woldsund 25-11-2009 21:18
Frelsesarmeens boligtilbud Bosatt stod i fare for å måtte legge ned deler av sin virksomhet i 2010, dette ble reddet av budsjettforlike t. Vi fikk noen midler slik at vi kan forsette driften. Ellers så må det satses mye ner på boliger med oppfølling fremover. Vi i Frelsesarmeen skal være med å kjempe for flere boliger.

Legg til kommentar