Rus

Trygghet for alle i Skippergata

Det er spennende når Oslo Politi, Oslo Kommune, Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon har gått sammen for å belyse problemstillinger knyttet til bl.a. rusmiljøene i Skippergata og nærområdene rundt. Og beskrivelsen viser oss en helt annen virkelighet enn den media og enkelte politikere ønsker å skape.
To hovedfunn er:
- Det er først og fremst personer tilhørende det åpne rusmiljøet som opplever mest utrygghet, frykt og utsettes for mest reell risiko. Publikum eller de næringsdrivende i området opplever lite frykt, men derimot ubehag og mistrivsel. Men de næringsdrivende er usikre i forhold til økonomisk framtid.- Skjenke- og serveringsstedene framstår derimot som den største arenaen for vold.
Les hele rapporten (pdf-dokument)

Legg til kommentar