Rus

Forslag vedr. lavterskel og rus

Når bystyrets helse- og sosialkomite skal behandle sprøyteromsaken kan to forslag være aktuelle:

"Det gjennomføres et begrenset forsøk ved feltstasjonene og/eller akuttovernattingsinstitusjonene med utdeling av sterilt brukerutstyr (tilsvarende det som deles ut ved besøk på sprøyterommet)."

og

”For å få en mer helhetlig lavterskeltjeneste og økte åpningstider bes byrådet legge til rette for snarlig samlokalisering og samdrift av relevante tiltak ( så som sprøyterom, smittevern og feltpleie)."

Har du synspunkter på forslagene?

Kommentarer   

0 #11 John Are Strand 30-11-2009 12:58
Camilla:Unnskyl d! Jeg misforsto litt.Du har rett i det du sier,men blandingen kommer av at de injiserer,ikke pga de er fattig eller rik..Særnorsk fenomen som Norge vistnok er alene om..
0 #12 Per.loge@larnett.no 30-11-2009 18:05
Som leder av LARNETT'S Oslo kontor mener jeg at et sprøyterom MÅ også ha, feltpleie, smittervern, koordineringsti ltak med sos kontorene, motivasjons enhet, LAR enhet, bo og oppfølgings konsulenter. Jeg mener også bestemt at alle under sosionom utdannelse må ha en 2-4 uker langt hospitering og må innlevere fagoppgave om tema. Alle som frekventerer et sprøyterom er pr deffinsajon alvorlig syk. Det er samfunnets plikt å hjelpe. Tvang hjelper ikke, men daglig ommsorg og motivasjon har de beste forutsettninger på et sprøyterom
Jeg lider med dem alle.
Mvh
Per Loge
0 #13 kirsten frigstad 01-12-2009 14:57
Jeg støtter begge forslagene!!
0 #14 Karsten 13-03-2011 03:14
Kan noen fortelle meg hva som menes med ordet: "lavterskeltjen este" og hva betyr det.

Legg til kommentar