Rus

Forslag vedr. lavterskel og rus

Når bystyrets helse- og sosialkomite skal behandle sprøyteromsaken kan to forslag være aktuelle:

"Det gjennomføres et begrenset forsøk ved feltstasjonene og/eller akuttovernattingsinstitusjonene med utdeling av sterilt brukerutstyr (tilsvarende det som deles ut ved besøk på sprøyterommet)."

og

”For å få en mer helhetlig lavterskeltjeneste og økte åpningstider bes byrådet legge til rette for snarlig samlokalisering og samdrift av relevante tiltak ( så som sprøyterom, smittevern og feltpleie)."

Har du synspunkter på forslagene?