Rus

Det klassedelte helsevesen: Rusmiddelmisbrukerne diskrimineres

Direktør i Helsetilsynet, Lars E. Hanssen mener at samfunnets svakeste ikke får den helsehjelpen de har krav på. Rusmisbrukere, eller folk som oppfattes som det,  får ikke alltid hjelp når de ringer 113. Hvis et barn kommer inn til akuttmottaket etter en trafikkulykke, er apparatet et helt annet enn hvis en rusmisbruker trenger øyeblikkelig hjelp, sier Hanssen. Helsetilsynet har analysert 100 samtaler til nødnummer 113, og konkluderer med at AMK-sentralen ser an om den som trenger hjelp er rusmisbruker eller ikke.

Les mer hos NRK

Legg til kommentar