Rus

Byrådet grep inn: Rustiltak fikk ikke ny leiekontrakt på Vinderen

Byrådet grep inn: Rustiltak fikk ikke ny leiekontrakt på VinderenByrådet påla det kommunale foretaket Omsorgsbygg om ikke å inngå en videre leieavtale med Kirkens Bymisjon om drift av en rusinstitusjon på Vinderen, lokaler de hadde holdt til i mange år og som var svært velegnet for formålet. I stedet står lokalene fortsatt tomme, på 3. året.

Det er en – i alle fall verbalt – uttalt enighet om at det er uheldig at det er høy konsentrasjon av rustiltak i noen få bydeler, og at det er ønskelig å få til større spredning. Hvorfor foranlediger Byrådet derfor at en rusinstitusjon blir tvunget til å flytte fra beste vestkant (Vinderen) til Sagene bydel – den bydel som fra før vel har flest rustiltak? Er det ressurssterke lobbyister som har fått viljen sin? Jeg ber Byrådet forklare seg overfor bystyret.


Byrådet
Her

Holmenveien 7

H7 er en rusinstitusjon som drives av Kirkens Bymisjon, på oppdrag fra Oslo kommune/Rusmiddeletaten. Den tilbyr et individuelt tilrettelagt rusfritt tilbud til personer med langvarig rusmiddelmisbruk som har behov for bistand slik at de kan mestre eller endre sin aktuelle livssituasjon. H7 skal gi et tilbud til mennesker i akutte kriser, men også være et tilbud som kan innebære relasjoner over tid.
H7 har 20 heldøgnsplasser med oppholdstid fra 2 til 60 døgn, med hovedvekt på opphold på ca. 20 døgn. I tillegg har institusjonen 9 dagplasser.

Gjennom mange år har institusjonen holdt til i godt egnede lokaler i Holmenveien 7 på Vinderen.

I 2006 ble det framforhandlet en 10 års leiekontrakt mellom Kirkens Bymisjon og Rusmiddeletaten/Kirkens Bymisjon da alle parter var interessert i at eiendommen skulle benyttes for rusomsorgen framover.Byrådet stoppet den framforhandlede leiekontrakt, og Kirkens Bymisjon måtte fraflytte lokalene i august 2006.

Spm 1

Forelå det eksterne skriftlige eller muntlige henvendelser fra næringsdrivende eller andre interessenter på Vinderen i forkant av denne inngripen fra Byrådets side?

Spm 2

Det er en – i alle fall verbalt – uttalt enighet om at det er uheldig at det er høy konsentrasjon av rustiltak i noen få bydeler, og at det er ønskelig å få til større spredning. Hvorfor foranlediger Byrådet derfor at en rusinstitusjon blir tvunget til å flytte fra beste vestkant (Vinderen) til Sagene bydel – den bydel som fra før vel har flest rustiltak?

Spm 3

Hvilke konkrete planer forelå for bygningen i 2006 som hadde høyere prioritet enn rusinstitusjon?

Spm 4

Hvorfor er ikke denne planen realisert?

Spm 5

Bygningen har nå stått tom i 3 år. Hvor store leiekostnader har kommunen tapt, og i hvilken grad har det at bygningen har stått tom ført til forfall og økt vedlikeholdsbehov?

Oslo, 21. des. 2009

Ivar Johansen

Kommentarer   

0 #11 Ivar J 22-12-2009 16:17
bare en korrigerende kommentar til noen innleggene: tiltaket H7 er ikke nedlagt, men flyttet til bydel Sagene.
0 #12 Hanne Lyssand 22-12-2009 16:17
Vestkanten har mange rusmisbrukere, ingenting som tyder på at det er mindre rusmisbruk der enn på østkanten. Det er bare mye mindre synlig.
0 #13 Isak Andrè Wøien 23-12-2009 16:13
Jeg bodde på H7 når det stormet som verst, og naboene nesten gikk til aksjon for å få flyttet dette tiltaket. Det var trist å se dette skje, fordi det var et utmerket tilbud, og de som benyttet seg av tilbudet var ikke til sjenanse for noen.
Allikevel var det flere aksjoner rettet mot byrådet som skulle fatte vedtaket for hva tomten i fremtiden skulle benyttes til.
Samtidig ble det bygget et nytt bolighus, med ekslusive leiligheter vis a vis holmenveien 7.
De som bygget her argumenterte med at leilighetenes verdi ville forringes dersom H7 fikk fortsette sin drift i området.

Så, min venn, dette handler ikke om sjikane...det handler om hva som faktiske fikk skje den gangen da H7 måtte flyyte.
Det var ingen av de som jobbet på H7 den gangen som virkelig trodde på løftet de fikk om at de skulle få flytte tilbake etter at de gamle fasilitetene hadde blitt pusset opp.

Folk kjenner lusa på gangen!
0 #14 Hanne Lyssand 23-12-2009 17:07
I disse sakene må vi politikere overse naboer. De vil alltid protestere. Nesten ingen som bråker mindre enn rusmisbrukere som endelig har tatt mot til seg å kommet seg inn på avrusing og behandling. I nesten alle familier er det en eller annen som trenger rusbehandling. Det er et poeng at disse tingene ikke ligger i sentrumsbydelen e.
0 #15 Tanja Askvik 26-12-2009 10:00
Isak; jeg regner med den var til meg. Du prøver vel å si at alle rusmisbrukere ikke er like, ikke er slik som fordommene tilsier Vel, jeg har hatt og har venner i miljøet og er enig. Samtidig sier du at alle på Vindern er like. Du kan ikke forvente mer av andre enn du kan av deg selv.
0 #16 Mari 04-01-2010 16:25
Bra noen stiller spørsmål. Jeg er spent på svaret. Skal ikke dømme noen før jeg har fått forklaringen. Kanskje er det en god grunn til dette. Håper du poster svaret her når du får det.
0 #17 Isak A. Wøien 24-02-2010 18:43
Jeg håper noen klarer å finne noe som det er mulig å gripe tak i.
Det er forkastelig dersom de som ligger bak dette skal få slippe unna!
Dette er korrupsjon slik som vi kjenner det i Norge, og nå må vi få lyst skikkelig inn i disse mørke, for ikke å si BRUNE krokene av vårt samfunn!
STÅ PÅ IVAR!
0 #18 Isak A. Wøien 24-02-2010 18:48
Jeg sier at vi har ventet det som kom, Tanja...
Og det var vel da ikke ubegrunnet, eller syns du det?
At det tilfeldigvis er slik at det var av den kategorien motiver eller mennesker bak motivene mennesker, kan da heller ikke sies å være tilfeldig, og det er forskjell på folks ambisjoner her i verden. Noen kjemper for å berike seg selv, andre kjemper for å få et liv.
At det derimot skal finnes noen som helst hold i argumentasjonen at H7 "belastet" lokalmiljøet, er forlengst motbevist, og avfeid!

Nå er denne terningen kastet, men det er ikke slutt enda!
Her er det vår egen berømte korrupsjon som har vært på ferde...tror jeg.
0 #19 Isak A. Wøien 24-02-2010 18:50
At det tilfeldigvis er slik at det var av den kategorien motiver eller mennesker bak motivene __mennesker=try kkfeil__ , kan da heller ikke sies å være tilfeldig

Legg til kommentar