Rus

Bystyret: Ja til sprøyterom, ja til sterilt brukerutstyr

Bystyret: Ja til sprøyterom, ja til sterilt brukerutstyrMot stemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti vedtok bystyret i siste møte at "Oslo kommune opprettholder tilbudet om sprøyterom."

På bakgrunn av mange innspill jeg har fått fremmet SV, med støtte fra Arbeiderpartiet, blant annet disse to forslagene: "Det gjennomføres et begrenset forsøk ved feltpleiestasjonene og/eller akuttovernattingsinstitusjonene om utdeling av sterilt brukerutstyr (tilsvarende det som deles ut ved besøk på sprøyterommet)."

"Byrådet bes ta initiativ overfor staten, med tanke på å kunne gi andre brukergrupper enn heroinavhengige muligheter for å kunne bruke sprøyterommet."

Forslaget om sterilt brukerutstyr ble vedtatt av bystyreflertallet (SV, Ap, Venstre og Rødt), mens partiet Rødt bidro til at det ikke ble flertall for å gi andre grupper enn heroinavhengige tilgang til sprøyterommet. Særlig det siste synes jeg er leit.  - Det er kun heroinister som får bruke sprøyterommet, og de som bruker amfetamin avvises. Det er vi ikke fornøyd med. Selv om heroin er mer dødelig, er amfetamin vel så helseskadelig, og vi skulle ønske vi hadde et tilbud til dem også, sier Kine Haugen. daglig leder av Sprøyterommet.

Hva mener andre om dette? Les hele bystyrebehandling fra side 12 her.

Kommentarer   

#1 Torstein Winger 25-12-2009 12:09
Jeg kjenner ikke Rødt`s begrunnelse for ikke å også gi amfetaminbruker ne adgang til spøryterommet, men tenke at det burde være naturlig at de også slapp til. uansett: Et klokt og riktig vedtak.
#2 Arild Knutsen 25-12-2009 12:41
Hjertelig takk for at du fremmet dette forslaget Ivar johansen :-)

Det at det kun er lov med heroin på sprøyterommet utelukker også at de til enhver tid vanskeligst stilte heroinavhengige får bruke det: De som må potensere effekten av heroinet ved å spe på med piller for å forsterke effekten på økonomisk rimelig vis. Denne injiseringen er mest risikabel.

Men det aller mest utrolige er at både sprøyterommet og Feltpleien forøvrig kun deler ut utstyr til å injisere. FHN deler også ut heroinrøykepapi r.
kurl.no/pF3w

Dette er særlig etterspurt blant de ferskeste brukerne, innvandrere som ikke har den samme injiseringskult ur og blant de som har ødelagt blodårene sine.

Uten alternativer kan man vel kunne si at kommunen legger til rette for at injeksjonskultu ren opprettholdes?
#3 Kjell Haraldssønn Skåden 25-12-2009 12:42
Veldig kloke vedtak, - kan hende kan denne samlingen av sentrum-venstre siden vise at her finnes klok politikk, også innen rusomsorgen !!
#4 Bjørn Paulsen 25-12-2009 12:42
Det gode med vedtaket, er redusering og oversikt over overdoser , så langt man makter.Det er mange unødige brå dødsfall og smitte av alvorlig karakter, som MÅ under kontroll.Bør jo også være en forutsettning at ALLE narkomane får bruke dette tilbudet. MEN skal de ta speeden sin der, så må de gå ut, før skravla tar kontroll over alt og alle i rommet !!!De KAN bli veldig aktive og hissige av virkninga, så PIANO, FOLKENS !!
#5 Torstein Winger 25-12-2009 12:43
Det er nok noe i det Bjørn skriver her. kanskje burde det opprettes en "filial" for amfetaminbruker ene?
#6 Øystein Vinger Johanssen 25-12-2009 12:43
...jeg tror det blir for mye "loking"....
#7 May-Bente Lie 25-12-2009 13:17
Det var gode nyheter
#8 Bente Eck 25-12-2009 14:12
Takk til deg Ivar for nok en gang å stille viktige spørsmål.
Dødeligheten er vel trolig det som har avgjort for flertallet her når kun heroin har blitt sagt som eneste lovlige, men det virker jo noe dumt å sortere på den måten.

Likevel ser jeg jo argumentet her til Bjørn i forhold til den atferden som er et symptom på speeden og som ikke vil gi antydning av ro for de andre som har behov for nettopp det.

Kanskje hadde det ideelle vært å ha to avdelinger noe atskilt derfor for heroin-brukere og andre?
Det vil jo også få Oslo i første omgang, til å fremstå utad som en by som tar rusproblemet på alvor. Noe som absolutt ikke har vært tilfelle de siste årene.
Og på sikt vil jeg også håpe at sprøyterom blir et tilbud i andre byer dersom det fortsatt tar tid å få en mye mer liberal rus-behandling/ politikk.
#9 Torstein Winger 25-12-2009 14:17
Til syvende og sist handler dette om menneskelig verdighet. En velstående, alkoholisert høyrevelger kan sitte i de mest komfortable barer og drikke seg i hjel. En vennlig servitør vil med beklagelse til slutt meddele at gjesten har fått nok for i aften, og sørge for at han blir pent geleidet inn i en taxi. Hvorfor skulle ikke mennesker som bruker andre rusmidler ha rett til en tilsvarende behandling?
#10 Morten 25-12-2009 23:10
Jeg mener cannabis må legaliseres og reguleres så vi kan drive skadereduksjon også overfor de to hundre tusen nordmennene som velger dette. I dag røyker de dårlig hasj (sannsynligvis utblandet med veldig skadelige ting, vi vet ikke for det forskes ikke på det) blandet med tobakk. Det er bare ikke sånn det skal være, det er mange mye sunnere måter å bruke cannabis på som å røyke kvalitetskontro llert vare uten tobakk, i fordampningspip e eller spise/drikke det.
#11 May Amundsdatter 25-12-2009 23:36
Jeg stemmer i for utsagnet til Torstein Winger!!!?
#12 Kjell Høibraaten 25-12-2009 23:36
Men hvorfor ikke også gi heroin til brukerne slik at de slipper å miste all verdighet ved å måtte kjøpe av kriminelle og bli kriminelle for å skaffe penger. Når skal politikken slutte å legge forholdene til rette for organisert kriminalitet i stedet for heroinavhengige ?
#13 Bente Eck 25-12-2009 23:37
Helt enig Kjell, men - tilhengere av sprøyterommet er vel også de som jevnt over er for heroin til de som faktisk trenger det for å fungere og som ikke har klart å nyttegjøre seg annen behandling eller LAR.
Ettersom alt går så utrolig tregt i Norge i forhold til å få en mer liberal ruspolitikk og i det hele tatt mye større satsing på ruspolitikken så er jo sprøyterom noe som iallefall er viktig å ha inntil da.
#14 May Amundsdatter 25-12-2009 23:38
Ja, det ville jo være det klokeste, for vi er jo alle ulik og det er jo 100 % sikkert at de rusavhengige også er det:-)).Det er så mye sortering, den skal få det og den noe annet og den tredje får ikke noe og sånn holder de ansvarlige i denne byen og landet på!! Det er til å bli kvalm av - når skal disse høye herrer bruke hode, i stedet for å ha det til pynt??
#15 Frode Woldsund 25-12-2009 23:38
Jeg tror ikke dette var en klokt vedtak, det er så mange mangler i rusomsorgen, jeg hadde håpet at pengenesom nå er gitt til sprøyterommet kunne vært gitt til mere varige botilbud.
#16 Bente Eck 25-12-2009 23:39
Hvor mange ville det i tilfelle ha hjulpet med bo-tilbud?

Jeg personlig mener det er viktig å se positivt på det som er fremskritt for noen, og så kjempe videre på alle de feltene det mangler så mye.
#17 Arild Knutsen 25-12-2009 23:40
Det er mange mangler i rusomsorgen fordi den er for liten og for snever.

Frode Wolsund burde glede seg over at andre på rusfeltet ikke holder på med den samme resignasjonen. Vi andre ber ikke om mindre til det Frelsesarmeen gjør, men mer til også annet. Det er trist når det ser ut til at aktører meler egen kake ved å sette rustiltak opp mot hverandre.

Et eksempel: Frelsesarmeen bruker 1.4 millioner hvert år på et enkelt arbeidstiltak for 7 - 8 personer, 3 dager i uka, i Bodø. Dette ser langt mindre effektivt ut, forholdsmessig sett, enn midlene til sprøyterommet. Bør disse pengene anbefales å heller brukes til varige botilbud? Hvorfor ikke, når pengene til sprøyterommet gjør det?

Fordi arbeidstiltak er mer politisk "korrekt"? Er det riktig å diktere pengefordelinge n på tross av sterke brukerinteresser?

Sprøyterommet koster 12 millioner for gjennomsnittlig mer enn 70 injeksjoner pr. dag. Dette kan lett effektiviseres betraktelig. Hva Frelsesarmeen enn synes om dette kommunale tiltaket, så burde de kjempe videre for de tiltak de ønsker å styrke og skape, og dessuten la oss som vil ha mer rusomsorg sammenlagt, uforstyrret kjempe for det.

Det er ihvertfall ikke på vegne av brukere man kjemper mot tiltak som andre ønsker, da dreier det seg om premisser. Jeg har en tykk perm hjemme med kommentarer fra brukere om hvorfor de ønsker bevaring av sprøyterommet.

Evalueringen av sprøyterommet viser at tiltaket gir økt verdighet i livene til brukerne, og internasjonal forskning viser at de mer adekvate sprøyterommene i verden, både gir økt verdighet, redder liv og initierer rehabilitering: De mer adekvate sprøyterommene, altså de som ikke er bygget med meningsløs rigiditet - som følge av pragmatisk forhold til motstanderne. (Som altså nok er medvirkende årsaker til at det kun er lov å injisere og kun heroin, og absolutt til at de ikke får det som lovlig medisin, og til at den mest risikable injiseringen fortsatt må foregå under uverdige forhold)

Jeg personlig liker ikke at samfunnet legger til rette for at vanskeligstilte kun skal få de aller enkleste jobbtilbud, men vil heller jobber for differensiering og øvrig endring av dette, enn å jobbe mot Frelsesarmeens tiltak!
#18 Inge-Jarl Clausen 25-12-2009 23:42
forfølgelse av rus øker rus omsorgsbehovet. først må forfølgelsen stoppes.

hele vår forvaltning og dens menneskekunnska p står for fall, og det sprekker fort nå

sender masse gode vintersolverv tanker.
#19 Frode Woldsund 25-12-2009 23:43
Hei Arild, før du utaler deg om Frelsesarmeens sin rusomsorg bør du sette deg inn i saken, Frelsesarmeen driver ikke arbeidstrenings tilbud i Bodø. Vi driver i Oslo, Lillehammer og Molde. Jeg utalte meg generellt om et tilbud jeg personlig er skeptisk til, det må være lov. Så må også du Arild tåle at andre mener noe annet en deg, jeg er veldig uening i mye av det du står for men jeg aksepterer deg fullt ut og mener at du har din fulle rett til å mene det du vil. Så er det slik at andre mener noe annet en deg om sprøyterom og det må være lov.
#20 Arild Knutsen 25-12-2009 23:44
Husket feil by, men det betyr ikke noe i denne sammenheng.

Klart det er lov å være skeptisk! Jeg har ikke på noen måte gått til angrep på retten til å mene noe. Så langt derifra, men likevel får jeg påpakninger om å tillate forskjellige meningsytringer på bakgrunn av mitt innspill. (?)

Som derimot var rettet mot forsøket på å sette sprøyterommet opp mot botiltak, og det tillot jeg å sette i et rettmessig perspektiv. Det var alt.
#21 Inge-Jarl Clausen 26-12-2009 00:00
finansdep sa nylig at å investere i nav gjorde at ting ble værre og værre, Finansdep er livredde og har varslet at 2010 er siste året med økede investeringer i nav. fra 2011 skal alt være på plass, ingen nye stillinger osv.

de vet ikke hva de holder på med . sa riksrevisjonen om husbankens boligtilbud for de svakest. de fikk råd om å skaffe kompetanse om vanskeligstilte .

samtidig investerer stortinget mere og mere i straff og forfølgelse via Justissektoren. det bygges flere og flere fengselsplasser . hvor 80% av fangene er de samme vanskligstilte, bostedsløs, uorganiserte kriminelle med rus som levevei.

hallo folkens-

vi blir lurt trill rundt. staten og kommunen skaper fattigdom for sin egen del. de vokser og vi på gata blir ofra mens de feirer seg selv på rådhuset.

jævla dritt system som tilrettelegger for avvikling av oss og stabilt miljø her på jorda.

gode vibber her fra grønland i oslo
#22 Knut Oderud 26-12-2009 10:01
Veldig bra Ivar Johansen!

Injiserende amfetaminbruker e bør også ha rett til å bruke sprøyterommet. I løpet av det siste året har jeg snakket med unge mennesker i 18-25 årsalderen med sterke smerter og legger fulle av betennelse/ødel agte årer etter feil bruk. Det skal ikke mange slike til før kostnadene ved et ødelagt liv, hyppig feltpleie og påfølgende uførhet overstiger de ekstra kostnadene sprøyterommet måtte ha ved å tilby denne gruppen en form for trygghet.

Å ja, heroin er mindre skadelig å røyke enn injisering selv om det gir den samme avhengigheten. Hvorfor legger ikke sprøyterommet til rette for røyking da?

Ut fra sprøyterommets 70 daglige brukere og 12 mill. i driftsutgifter gir dette en pris på ca 480 kr pr skudd. Det tilsvarer ca en sykepleiers timelønn med sosiale kostnader.

Kan du skaffe tilveie kostnadene ved feltpleien og hvor mange brukere de har?
#23 Bjørn Paulsen 26-12-2009 11:56
Bruk av sprøyte-rom, er et helsefremmende tiltak innen rus-omsorg.Bra ! Likedann rent utstyr, og muligheter for håndvask o.l.bruk av Anti-bac, rens osv.ALLE tiltak som bedrer kårene,hilses velkommen.Det var kun unødig å ta en runde på eksistens eller ei !!Rusmisbr, blir ikke stimulert av dette,idet problemet er aktuelt uansett. Flere lokale tiltak burde komme,da særlig i bydeler der NAV har tall på rusmisbr.i bydelen. For andre narkomane eller bruk av andre stoffer via innjesering ,bør de absolutt ha tilbud.Det å få slikt under kontroll,burde det foretas undersøkelser av brukerne rent helsemessig og ved spørreskjemaer få tallfestet behovene, som er akutte. bolig-stuasjon, Rehab-ønsker, kroniske sykdommer, osv. Det er der rusmisbr, samles, info hentes ,så benytt muligheten til videre arbeid i rett retning !! Bjørn P.
#24 Ivar J 26-12-2009 12:39
Knut Ø:

Du spør om jeg kan skaffe til veie kostnadene til feltpleien og hvor mange brukere de har.

Jeg er litt usikker hva du etterspør. Felttiltakene i Rusmiddeletaten består av Feltpleien, Smittevern og Sprøyterommet. Jeg vil tro det er dette du etterspør.

Jeg sitter ikke på de tallene, men jeg skal spørre om informasjonssje f i Rusmiddeletaten , Anlaug Lia, kan skaffe dem.
#25 Rita Nilsen 26-12-2009 22:39
Dette er ikke ment å sette noen gruppe opp mot hverandre, jeg understreker at jeg er for at vi hjelper de som trenger hjelp- hvem er ikke ? Men når det er sagt så synes jeg kanskje hele rusomsorgen tilrettelegges for en liten gruppe, nemlig de som er på ”Plata” eller heroinavhengige som injiserer – hva med alle dem andre? Vi har mange som injiserer amfetamin, dolkontin, Subutex med mer, og vi har fryktelig mange flere som sliter med avhengighet til andre rusmidler som trenger hjelp og vi har enda flere barn og unge som er i risikosonen for å utvikle avhengighet. Tilbudene til disse skjæres ned til beinet, så mye at de snart vil forsvinne helt (slik jeg kan se det). Slik det kan se ut nå så er det veldig viktig at en liten gruppe av injiserende herionmisbruker e skal få kunne sette sine ”skudd” med verdighet noen timer på dagtid.

Noe jeg ofte stusser på når enkelte uttaler seg er at det kan virke som om de tror folk vil være i misbruket og derfor som jobber de livet av seg for å tilrettelegge for misbruket. Jeg skulle ønske at de med de høyeste røstene også kunne hjelpe til med å få flere og mer differensierte behandlingsplas ser og botilbud. Det å kun jobbe for å roe abstinensene fører ikke så mye med seg, slik jeg har erfart det i alle fall. Når abstinensene er borte starter jakten på nye penger til nye doser for å roe nye abstinenser – i dette ligger det ingen personlig vekst og stryke som kan lede til selvstendighet (noe som ligger nedfelt som grunnbehov som må tilfredstilles hos oss mennesker)

Vi i Retretten har registrert at de innsatte vi følger fra cella, opp til Elevator´s internat siste tid av soning og som jobber på Fretex og som siden hjelpes ut på skole har klart seg veldig godt. Disse har gått nede hos oss 1 dag i uken ( 2 dager i uken mens de var i Oslo fengsel), mens de avtjener siste del av soningen på bla. Elevator som har lagt forholdene til rette for dette, de har så fulgt opp hos oss så lenge de har ønsket det etter løslatelse også. Disse har klart å komme seg ut av rusmisbruket. Vi har tilsvarende gode eksempler for de som har gått fra avgiftning eller soning og direkte inn til behandling og som har fått tett oppfølging etter endt behandling og ut i egnede boliger og jobb/utdanning. Dette er folk som har forsøkt alt og som ingen trodde noen gang skulle klare seg, men so m i dag er selvdrevene i egne liv og som er nyttige samfunnsborge- noe de innerst inne alltid har ønsket å være.

12.mill er ikke all verden, men tenk hva de samme kronene kunne ha bidratt med for flere enn de få inijeserende heroinmisbruken de ved at vi hadde brukt dem på et forsterket oppfølgingsprog ram eller opprettholdelse n av full belegg på Uteseksjonen?
#26 Arild Knutsen 26-12-2009 22:40
Vel. De vi særlig følger opp er de som mest trenger reduksjon, og forebygging av, skade slik at de fortsatt skal kunne ha slike muligheter som her skisseres, senere i livet.

Synes dere heller ikke det var bra at det skal deles ut smitteforebygge nde og skadereduserend e sterilt utstyr?
#27 Rita Nilsen 26-12-2009 22:40
....jeg understreker at jeg er for at vi hjelper de som trenger hjelp, skrev jeg - dette inkluderer smitteforebygge nde og skadereduserede sterilt utstyr, men det gjør jo du Arild og da trenger vel ikke Oslo kommune gjøre det også?
#28 Arild Knutsen 26-12-2009 22:41
Det gleder meg at tilnærmingen støttes :-)

Om jeg skulle dekket behovet, det hadde vært litt av et syn av en bekreftelse på etterspurt stats- eller kommunestøtte.

Men kommunen avlaster sine instanser ved å forebygge skade. Dette er pengebesparende . Vi kan også spare kommunen for brorparten av innkjøpspengene ved å sikre at alle våre dagligvarebutik ker får selge 35 gram askorbinsyre fra Santa Barbara til maks 15 kroner, igjen.

Som alle dagligvarebutik ker i Sverige. Jeg fant 35 gram for elleve nitti svenske kroner i Charlottenberg.

I Norge er askorbinsyre, altså C-vitamin i pulverform gjort til legemiddel. Dette er som knuste C-vitamintablet ter. C-vitaminer er vannløselige, antioksidante og forsvarlig å betro folk flest.

Vitaminpulveret er sannsynligvis trukket fra butikkene, gjort til legemiddel og gitt åtte ganger doblet pris for å gjøre det vanskeligere å være narkoman. Men brukerne gikk over til sitronsyre og fikk en sterk økning av skader og smerter.

Nå vet vi at forverring av situasjonen er en uheldig taktikk i møte med rusmiddelavheng ige. Vi har en særlig grunn til å få askorbinsyren tilbake til butikkhyllene igjen.

Minste beholdning askorbinsyre koster nå 160 kroner.

Vanskeligstilte heroinavhengige har sjelden råd til å prioritere dette framfor sitronsyre for en tier.
#29 Ivar J 27-12-2009 00:17
Rita: Nå forstår jeg ikke synspunktet ditt. Arild påviser/argumen terer for at det er en svikt/mangel i Oslo kommunes skadereduserend e tilbud når kommunen ikke i tilstrekkelig grad sikrer tilgang til sterilt brukerutstyr.

Og så svarer du at det trenger ikke kommunen gjøre noe med, fordi Arild selv - som en midlertidig kriseløsning - selv, men dog i begrenset omfang, sprer dette.
Skal Oslo kommune dermed fraskrive seg ansvaret?
#30 Rita Nilsen 27-12-2009 10:20
(jeg mangler bokstaver na fordi er er i USA og ikke pa egen medbrakt pc) Jeg har ikke den hele og full oversikten over hvor mye eller lite skadereduserned e tiltak som finnes i Oslo, men jeg trodde det var bade utdeling av sproyter og annet flere steder i tillegg til alt det som Arild og hannes medarbeidere leverer ut. Igjennom aviser sa har jeg sett at FHN jobber sent og tidlig pa plata og leverer ut rent utstyr. I tillegg har jeg hort om sproytebusser, feltpleien, apoteker og sproyterommet og na sist 24/7.Hvor mange tilbud er det som trengs i denne byen? Jeg trodde ogsa at det noen av disse tilbudene var dekket av byradet/bystyre t, men det kan jo vare at jeg er helt pa bartur.Men om det er sa at kommunen finnansierer de samme tingene mange steder burde de iallfall samle ting sa vi kan fa frigitt litt midler til annet ogsa

Det er svikt i hjelp til mange andre rusmiddemisbruk ere ogsa og deres sak er det ingen som snakker om.F.eks. alkoholikere som det tross alt det er flest av og som gjor mest skade pa seg selv og andre. Det er svikt i foreygging ogsa, hvem roper hoyt om dette?Hvem tok seg bryet med a protestere mot at flere arsverk ved uteseksjonen legges ned - de eneste som har oversikt over hvor mange barn og unge som til en hver tid oppholder seg pa Plata og som dem prover a hjelpe bort derfra? Hvor var media nar fritidsklubber ble lagt ned?

Det Arild og dem gjor er flott. De har vart kjempeflinke til a snakke de tyngste misbrukerenes sak og de har ogsa vart supre til a fa media til a skrive om deres hjertesaker, kanskje de kunne lare bort knepene sine til andre ogsa slik at de kan fa spalteplass. Vi som onsker a fortelle om at ting faktisk nytter og at vi ikke ma gi opp, far ingen gehor.Jeg tenker pa den flotte jobben Det Nytternettverke t gjor, men skriver om det?

Ma beklage ivar, men jeg er ingen drevet politiker som kan argumentere og uttale meg politisk korrekt,noen ganger gar det litt fort for seg ogsa sa jeg mangler noe av setningene mine. Men jeg haper det kommer fram her at jeg ikke mente at det bare var Arild som delte ut og dermed sa trenger ikke Oslo kommune a gjore det, Som du ser sa har jeg fatt det inntrykket at det er mange forskjellige som driver smitte -og skadereduserend e tilbud og da trenger vel ikke Oslo kommune a punge ut 12.mill til for a gi de fa som inijserer ren heroin en verdighet, (som jeg oppfatter er hovedargumentet for sproyterommet), i noen fa timer i dognet, da vi vet at det er mange, mange flere som lider under annet rusmisbruk.Vi burde da iallefall ha rad til a gi de andre den samme pengesummen til tilbud som kan hjelpe dem.
#31 Arild Knutsen 27-12-2009 11:53
Rita uttaler seg med andre ord om prioriteringer på et område der hun ikke har noen som helst oversikt. Trist.

Det er usedvanlig stygt å fremstille oss som noen som ikke vet at det nytter, som noen som har gitt opp. Dette illustrerer ytterligere hvor liten peiling Rita Nilsen har angående det hun uttaler seg om. Hennes uttalelse er fordomsfull.

Vi har heller ingen knep for å komme i media, men får uttelling av å legge oss på et helt annet nivå enn dette.

Jeg har lest det før, hvordan Rita Nilsen søker å fremstille oss som noen som ønsker å opprettholde misbruket. Hun står selvsagt fritt til å mene hva hun vil, men dette er forutinntatt nedlatende og svært uheldig.

Vi kunne blitt gitt en sjanse ved at hun satte seg inn i det hun uttaler seg om først. Men den gang ei.

Her er et nytt medieoppslag om tilstanden i Oslo, i en svenskspråklig finsk avis. Oppslaget har blitt til uten knep fra vår side. Det er både en artikkel og en lysbildefremvis ning med lydopptak her.

Märkt av heroin:
kurl.no/MXej

Lysbildefremvisning med lydopptak:
Oslo knarket:
kurl.no/u9Sr
#32 Ivar J 27-12-2009 12:10
Rusomsorgen trenger mangfold, og det er som kjempeflott at vi har både Arild og Rita tilstede som aktive deltakere. De gjør en kjempejobb, på hver sine arenaer. Og vi trenger dem!

Rita har rett i at vi til enhver tid bør se på om vi får brukt ressursene mest mulig effektivt, og samordning/saml okalisering er da en slik mulighet. I siste bystyremøte fikk vi derfor følgende forslag opp til avstemning: "Bystyret ber byrådet legge til rette for samlokalisering og samdrift av relevante tiltak for
rusmisbrukere, så som sprøyterom, smittevern og feltpleie." Dessverre fikk forslaget kun støtte fra Ap og SV.

Rita spør også: "Hvem tok seg bryet med a protestere mot at flere arsverk ved uteseksjonen legges ned - de eneste som har oversikt over hvor mange barn og unge som til en hver tid oppholder seg pa Plata og som dem prover a hjelpe bort derfra?" Jeg var der, og jeg var da svært tydelig både her på nettet og i media. Og ikke minst gjennom forslag i bystyret, men bystyreflertall et ville det dessverre annerledes.

Rita spør også: "Hvor var media nar fritidsklubber ble lagt ned?". Jeg synes media der var tydelig tilstede, og heldigvis gjorde lokal mobilisering at de fleste kutt i ungdomsaktivite ter for 2010 ble stoppet. Men det underlige er jo at dette er en årlig kamp, og hvor det hele tida kommer forslag til kutt. Hvordan kan det ha seg at den reelle forståelsen for verdien for forebyggende arbeid er så dårlig forankret?

Det er mange som "ønsker å bidra til at rusmisbrukere og straffedømte som vil leve et liv uten rus og kriminalitet skal få en "fair sjanse" til å klare det", som Retretten. Men hvert tilbud er unikt, med sine kvaliteter og som treffer forskjellige hjelpetrengende . Også på skadereduksjon er det slik. De treffer forskjellige målgrupper.

Men felles på såvel forebyggende, skadereduksjon, behandling og ettervern er at det i sum er utilstrekkelig. Og ingen er overflødig.
#33 Rita Nilsen 27-12-2009 15:57
Jeg vet at du bryr deg veldig mye om det som skjer i Oslo Ivar og jeg er veldig takknemlig for at du bidrar pa en slik mate at vi andre som har dagene vare fulle av andre gjoremal blir informert og kan mobilisere ressurser nar vi kan. Det var flere fra Retretten som demostrerte vedr. fritidsklubbnen e. Jeg skulle bare onske at media kunne vare tilstede oftere pa en slik mate at politikere ble tvunget til a gjore noe.

Dette feltet er sa stort at jeg klarer ikke a vare 100% oppdatert om hva som skjer, men det er flott at noen klarer det. Jeg tror ikke at jeg har fremstilt meg som allviter pa dette feltet, jeg gjor bare sa godt jeg kan for dem som kommer til oss. Vi har hatt besok fra mennesker i alderen 4 uker til 89 ar og dem forsoker vi a stotte.

Vi har holdt pa siden 2002 og gjennom disse arene har tilbudet vart utvidet seg i forhold til de behov vi ser vare brukere har. Tilsammen i ar har vi mottatt 7000 registrerte besok og samtaler. Vi har holdt 2 larings -og mestringskurs for kvinner, 2 for menn og 2 inn i Oslo fengsel. I tillegg til dette har vi hatt 2 relasjoneruker for kvinner i Nord Odal. Vi har 1 Supportgruppe for kvinner og 1 for menn og vi har samtaler med barna til deltagere i Supportgruppen etter behov, samt at vi er inne i Oslo fengsel 4 dager i uken. I tillegg til dette sa har vi mailkontakt med noen rundt om i landet, vi har mange telefoner og mail hver dag + at vi folger noen tett her pa FB som foler vi stotter dem. Ja sa jeg tror vart tilbud ogsa trengs i tillegg til alt annet+ noe som ikke finnes enna.

Vi har gudsjelov godt samarbeide med Frelsesarmeen, Marita, RIO, Det Nytter-nettveke t, Actis, Kriminalomsorge n, OUS, HF avd. Klinik rus og avhengighet, LAR OST, ProLar. MARBORG, LAR-nett, LMS. LINK, m.fl., samt internasjonale nettverk og organisasjoner vi stotter oss til nar vi trenger hjelp i vart arbeid.

Jeg vil ogsa sende en takk til Oslo Bystyret ogByrad, pluss andre bidragsytere som gjor det mulig for oss a gjore den joben vi gjor. Og igjen Ivar- jeg er veldig glad for at du hjelper meg til a fa oversikt over det som skjer i byen min.

Onsker dere et riktig godt nytt ar
#34 Knut Oderud 29-12-2009 07:13
Følger Oslo kommune Verdens Helseorganisasj ons oppfordring fra 1991?

Folkehelsa: Hepatitt B er en av verdens store pandemier med ca. 1 million dødsfall per år. Man regner med at ca. 40% av verdens befolkning har vært smittet med HBV. Hepatitt B er mest utbredt i Sørøst-Asia, Sør-Amerika, Midtøsten, Øst-Europa og tropisk Afrika. Hepatocellulært karsinom er en av de ti vanligste kreftformene i verden, og man regner med at 80% av disse karsinomene skyldes HBV. Verdens helseorganisasj on har siden 1991 oppfordret alle medlemsland til å innføre hepatitt B-vaksinasjon i sine nasjonale vaksinasjonspro grammer. Per slutten av 2006 har 164, deriblant USA, Canada, Kina, deler av India og Australia, innført slik vaksinasjon. Norge, de andre nordiske landene, Storbritannia og Nederland har pga. den vanligvis lave insidensen valgt ikke å innføre allmenn vaksinasjon, men baserer seg på selektiv vaksinasjon av utsatte grupper. Verdens helseorganisasj on antar at vaksinasjons-de kningen for tre doser hepatitt B-vaksine for verdens spedbarn er ca. 60%.

Hepatitt D-virus (HDV) er et inkomplett RNA-virus som først ble påvist i 1977. Det kan bare overføres sammen med HBV eller smitte personer som allerede er kroniske bærer av HBV.

Hepatitt B-smitte i Norge forekommer spesielt blant injiserende stoffmisbrukere og deres seksualkontakte r. Nosokomial overføring i Norge er svært sjeldent. Bærertilstand med HBV er hyppigst hos adoptivbarn og innvandrere fra mellom- og høyendemiske områder. Siden 1995 har det vært et landsomfattende utbrudd blant stoffmisbrukere.

Les mer:
kurl.no/ZuAD
#35 John Estdahl 31-12-2009 10:34
Akkurat dette, Frode - er det absolutt mest sentrale spørsmålet i denne problemstilling en: Ingen med bruk for flere daglige doser vil bo langt unna stedet med raskest mulig tiilgang på helt nødvendige friskmeldinger. Og hvordan gir vi dem en verdig bolig innafor det området? Sjøl tror jeg på SKBOs etableringer i Pilestredet og Schandorffsgate og likedanne prosjekter som er sentrumsnære - slik du sier: Ellers vil disse vennene våre ikke bruke boligene de blir tilbudt. Hvem av oss ville bodd langt unna kjøpestedet, hvis vi hadde et så stressa forhold til et livsnødvendig medikament flere ganger daglig? La oss finne permanente boligløsninger for disse folka, nært sentrum - vh john!
#36 tone 04-01-2010 11:05
jeg synes de som bruker amfitamin via sprøyte skal også ha like mye tilgang til sarilisert bruker utstyr.
bare tanken på at det skal være forskjell gjør meg kvalm. greit heroin er mer farlig enn anfitamin. men til syvene sist så bruker begge parter sprøyter. men en "dårlig" sprøyte er en "dårlig" sprøye og ferdig med det..

You have no rights to post comments