Rus

Spennende møter: Grunnverdier i narkotikapolitikken

Grunnverdier i narkotikapolitikkenTverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål (som består av Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse, Torstein Bieler Østtveit) inviterer til to spennende møter om norsk narkotikapolitikk, under overskriften "Grunnverdier i narkotikapolitikken, med en rekke spennende undertemaer som "Narkotikalovgivningen sett i lys av sentrale juridiske standarder og verdier", "Hva sier kristendommen?" og "Narkotikatiltak sett i lys av sentrale medisinske standarder og verdier"

Møtene holdes på Universitetet i Oslo henholdsvis 1. februar og 1. mars. Programmet er under.


GRUNNVERDIER I NARKOTIKAPOLITIKKEN

To møter i Gamle festsal, Urbygningen, Universitetet i Oslo, Karl Johans gt. 47
mandag 1. februar og mandag 1. mars kl. 18.00 til 21.00

1. februar 2010

Første møte: Hvor ble verdiene av?

ordstyrer: Kristian Andenæs, professor, Inst. for kriminologi og rettssosiologi, UiO

1. Innledning

Hedda Giertsen, professor, Inst. for kriminologi og rettssosiologi, UiO  10 min

2. Fra teologiens synsvinkel: Hva sier kristendommen?
 
Grete Hauge, sokneprest, Paulus kirke i Oslo    30 min

3. Fra jussens synsvinkel: Narkotikalovgivningen sett i lys av sentrale juridiske standarder og verdier

Ketil Lund, tidl. høyesterettsdommer      30 minPause           15 min

4. Medisineres synsvinkel: Narkotikatiltak sett i lys av sentrale medisinske standarder og verdier  60 min

Joe Siri Ekgren, lege
filminnslag ved Torstein Bieler Østtveit, regissør
Eyolf Faleide, lege
Reidun Førde, professor, Seksjon for medisinsk etikk, Inst. for
allmenn- og samfunnsmedisin, UiO     

Diskusjon   
    
GRUNNVERDIER I NARKOTIKAPOLITIKKEN

Annet møte: En annen narkotikapolitikk

1. mars 2010  kl. 18.00 til 21.00

ordstyrer: Ragnhild Hennum, professor, Inst. for offentlig rett, UiO

1. LAR – en stat i staten

Aslak Syse, professor, Inst. for offentlig rett, UiO    30 min

2. Et legeperspektiv

Dagfinn Haarr, fastlege, Kristiansand kommune     30 min

3. Brukerperspektiv

Arild Knutsen, Foreningen for en human narkotikapolitikk   15 min
Filminnslag ved Torstein Bieler Østtveit, regissør       5 minPause           15 min

4. Nye takter i andre land

Knut Papendorf, førsteamanuensis, Inst. for kriminologi og rettssosiologi, UiO           25 min

5. Avkriminalisering av bruk og besittelse

Ragnar Hauge, professor, Inst. for kriminologi og rettssosiologi, UiO; SIRUS            15 min

6. Regulert omsetning

Willy Pedersen, professor, Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO 15 min

7. Avsluttende kommentarer

Nils Christie, professor, Inst. for kriminologi og rettssosiologi, UiO  10 min

Diskusjon            

Arrangør:
Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål,
Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse, Torstein Bieler Østtveit

Kommentarer   

0 #1 Åpent for alle 16-01-2010 21:11
Er møtet åpent for alle interesserte?
0 #2 Ivar J 16-01-2010 22:11
ja, møtene er åpne for alle som måtte ønske å stille der
0 #3 Kristine 18-01-2010 11:54
Koster det noe å overvære møtene?
0 #4 Ivar J 18-01-2010 11:57
Kristine: neida, det kan jeg ikke tro
0 #5 Espen Selbach 26-01-2010 23:03
Er det mulig å ordne en webcast av møtene.
Jeg tror dette kan være en god idë etter som det til stadig foregår debatter om teamet på nett og at en tverfaglig fremstilling om problemområdet kan være nyttig for både politikere og borgere.

Legg til kommentar