Rus

Lovstridig praksis: Fr.P.-kommunen avviser bostedsløse, som henvises til gata.

Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon er bekymret for vinteren som snart kommer. I fjor ble 60 hospitsplasser i Oslo nedlagt, da Ansgar hotell stengte. Siden har Oslo kommune strammet inn på tilbudet om overnattingsplass. Akuttplassene er forbeholdt de som er folkeregistrert i Oslo. I samme periode har ventetiden på akutt avrusningsplass økt til opp mot tre måneder, skriver VG. Jeg har tatt saken opp i spørsmål til byrådet, men byrådens svar til bystyret viser at byråden her helt klart har en lovstridig praksis. Dette viser uttalelser fra Gatejuristen, Juss-Buss og Sosial- og helsedirektoratet.


Les hos NRK Østlandssendingen
Les Ivar Johansens spørsmål til byrådet
Les byrådens svar
Les uttalelse fra Juss-Buss
Les uttalelse fra Gatejuristen
Les uttalelse fra Sosial- og helsedirektoratet

Legg til kommentar