Rus

Manglende koordinering i Oslos innsats på rusfeltet

Manglende koordinering i Oslos innsats på rusfeltetRusmiddelmisbruk omfatter både legale og illegale rusmidler, og mennesker i alle aldre og i alle livssituasjoner. Det som hjelper den ene er ikke til nytte for den andre. Nettopp derfor er det rom for mange og mangfoldige aktører i rusfeltet. Det har også stor verdi at privatpersoner kan gi noe til sine medmennesker gjennom frivillig innsats. Dette må vi ta vare på. Det bør likevel være slik at all innsats samordnes, for eksempel gjennom at det knyttes betingelser til offentlig støtte, skriver Anlaug Lia, informasjonssjef i Rusmiddeletaten.


Manglende koordinering i Oslos innsats på rusfeltet

Av Anlaug Lia, informasjonssjef i Rusmiddeletaten i Oslo kommune


Medisinsk faglig rådgiver Guri Spilhaug i Senter for rus og avhengighet gir i Aften 15. juli en honnør til helseministeren, dessverre på sviktende grunnlag. Oslo får ikke 50 millioner nye kroner til å styrke innsats. Dette er midler som er gitt gjennom flere år, og som finansierer løpende tiltak som feltpleie, rene sprøyter og midler til hjemreise for rusmiddelmisbrukere fra hele landet som har havnet i Oslo.

Vi lever i et land som bruker mye penger for å gi folk som strever med rus et bedre liv. Det skal vi være stolte av, men det er viktig at pengene forvaltes riktig. Lave priser på rusmidler og synlige brukermiljøer gjør at Oslo virker som en magnet, ikke minst på risikoutsatt ungdom. På gatene i Oslo finnes mange hjelpetilbud. Tidligere reportasjer i Aften har vist hvor uheldig det er når disse ikke er koordinert.

Rusmiddeletaten bruker en tredel av sine midler til å kjøpe tjenester fra private leverandører, hovedsakelig fra ideelle organisasjoner. I innkjøp av slike tjenester følges reglene om offentlige innkjøp. Det innebærer en grundig prosess. Brukere, sosialtjenesten, spesialisthelsetjenesten og egne fagfolk vurderer behovene. De ulike kriteriene for vurdering av innhold og kvalitet i tjenestene blir detaljert presentert når vi innbyr til konkurranse. I konkurransen teller både kvalitet og pris. For det tredje foregår det en løpende kontroll av tjenestene gjennom årlige undersøkelser, samt gjennom besøk på alle institusjonene. De kommunale tiltakene har et tilsvarende kvalitetsutviklingssystem.

Det er imidlertid ikke slik at all offentlig finansiering av rustiltak skjer på denne måten. Både stat og kommune gir direktebevilgninger til ulike organisasjoner uten at det kan stilles krav til hva tjenestene skal inneholde eller krav til kvalitet.  Direktebevilgninger reduserer muligheten til å styre tjenestenes innhold og hvor og når man skal operere.  Det er eksempler på at offentlige instanser har blitt idømt bøter fordi de har forsøkt å styre tjenestene fra frivillige organisasjoner som har fått slike midler. En oversikt over alle som får direktebevilgninger fra Oslo bystyre finnes på Rusmiddeletatens nettsider.

Alle feltpleiestasjoner i Oslo får offentlige tilskudd administrert gjennom Rusmiddeletaten.  De som mottar slikt tilskudd forplikter seg til regelmessig samarbeid. En viss koordinasjon finnes altså. I forbindelse med budsjett 2010 har Byrådet gitt Rusmiddeletaten i oppdrag å koordinere gatenære tiltak.  Vi er likevel ikke gitt noen myndighet, og vil være avhengig av graden av velvilje i den enkelte organisasjon.

Rusmiddelmisbruk omfatter både legale og illegale rusmidler, og mennesker i alle aldre og i alle livssituasjoner. Det som hjelper den ene er ikke til nytte for den andre. Nettopp derfor er det rom for mange og mangfoldige aktører i rusfeltet. Det har også stor verdi at privatpersoner kan gi noe til sine medmennesker gjennom frivillig innsats. Dette må vi ta vare på. Det bør likevel være slik at all innsats samordnes, for eksempel gjennom at det knyttes betingelser til offentlig støtte.

(Aften 4. aug. 2010)

På grunnlag av artikkelen har jeg sendt fram dette spørsmål til Byrådet

Følg meg på Facebook her
Følg meg på Twitter her

Kommentarer   

#1 Helene Madsen Skjemstad 15-08-2010 21:12
Oslo er for opptatt av fasaden og glemmer å ta seg av det indre livet i byen. Håper folk gjør noe med det ved neste valg.

You have no rights to post comments