'> '>

Rus

Dramatiske kutt i Oslo universitetssykehus' tilbud til rusavhengige

Oslo universitetssykehus fore­slår å kutte 58 millioner på budsjettet for rusbehandling i 2011.Dramatiske kutt i Oslo universitetssykehus' tilbud til rusavhengige

Tillitsvalgte slår alarm, og mener kuttforslaget bryter med opptrappingsplanen for rusfeltet.

De får full støtte fra Rusmis­brukernes interesseorganisa­sjon - RIO.

Fortell politikerne i Stortingets helse- og omsorgskomite hva du mener her


Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus foreslår å kutte budsjettet til Senter for Rus og Avhengighetsbehandling med 58 millioner neste år. Dette tilsvarer ca 20 % av budsjettet. Fagforbundet protesterer.

- Hvis dette blir vedtatt, vil det medføre en drastisk reduksjon i behandlingstilbudet til alkohol- og narkotikaavhengige. Dette bryter med den vedtatte opptrappingsplanen for rusfeltet, sier sentertillitsvalgt i Fagforbundet, Knut Sandli.

Oslo på overdosetoppen i Europa

De foreslåtte nedskjæringene vil innebære en reduksjon på 34 senger, og 64 ansatte vil miste jobben.- Kuttene som nå foreslås er senger som redder liv hver eneste dag. I en situasjon hvor Oslo ligger på overdosetoppen i Euro­pa, og alkoholmisbruket eskalerer, velger altså helseforetaket å redusere innsatsen overfor disse gruppene. Vi frykter en mar­kant økning i dødsfall hos rusavhengige hvis forslaget vedtas, slår Sandli fast.
De foreslåtte kuttene kommer i tillegg til de 17 behandlings­plassene som forsvant ved nedleggelsen av avgiftningsenheten Montebello tidligere i år.

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon: Skremmende

Fagforeningen får full støtte fra leder Jon Storås i RIO - Rusmis­brukernes interesseorganisasjon:
- Dette forslaget skremmer oss. Vi er svært kritiske til et kutt i budsjettet for Senter for Rus og avhengighet. Storås stiller spørsmål ved hvordan behandling av rusavhengige i hovedstaden skal kunne foregå dersom disse kuttene blir ved­tatt:
- Hva blir igjen? Vi spør oss om Oslos rusavhengige i det hele tatt skal få behandling i 2011 og i årene framover. Jeg minner om at det fremdeles er 4500 mennesker i kø på landsbasis for å få behandling. Mange av disse bor i og rundt hovedstaden, tord­ner leder Jon Storås i RIO.

Har ikke departementet styring?

Knut Sandli i Fagforbundet mener de foreslåte kuttene rimer dårlige med den vedtatte opptrappingsplanen for rusfeltet.

- Stortinget vedtok opptrappingsplanen i 2008. I den står det blant annet at man skal øke innsatsen og behandlingskapasite­ten til tverrfaglig spesialisert behandling. Jeg syns det er under­lig dersom Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus nå gis anledning til å se bort fra demokratisk fattede vedtak.

- Har helsedepartementet styring, eller er foretakene blitt full­stendig fristilt fra lover og vedtak fattet i Stortinget, spør sen­tertillitsvalgt Knut Sandli.

Forslaget til budsjett er til behandling i Oslo universitetssykehus.

Kommentarer   

#1 MayBente Lie 24-11-2010 21:27
Hva sier de ansvarlige for rusrapporten om en slik nedskjæring? Vi trenger en oppgradering i rusomsorgen.
#2 Tove Buseth 24-11-2010 23:20
Hva skjer ? Oslo Hospital legges ned og rusbehandling kuttes istedet for å bygges opp. Går dette ann ?
#3 Anne Schillinger 25-11-2010 23:17
Sikkert noen som synes det er alt for dyrt ..
#4 Jon Storaas 25-11-2010 23:18
Det ser ut til at man bygger ned i spesialisthelse tjenesten og i kommunene. Rusomsorgen er i ferd med å rakne. Flott at Natthjemmet består. Færre og færre får rett til prioritert helsehjelp, med andre ord får rusavhengige mindre og mindre pasientrettighe ter for hver dag som går. Russreformen en fiasko eller suksess? Omstillingspros essene ved OUS med overføringer til Vestre Viken og A - hus går ut over pasientbehandli ngen. De benyttter sjansen til å bygge ned utover det som skal overføres. Ansatte ved OUS er drit lei av å løpe på møter fremfor å behandle pasienter. Bråkebøtta Jon sier fra, men opplever at alt for få engasjerer seg i dette.
#5 Lars Hoem 06-12-2010 15:13
Helt på tryne.
#6 may 01-01-2011 12:53
det går ikke an få folk på bena gi dem det de trenger for å mestre å få ett verdig liv bare se når det er politikere som får det nært innpå seg...velstands norge

You have no rights to post comments