Rus

Politiaksjonens tragiske konsekvenser

Politiaksjonens tragiske konsekvenserArild Knutsens rapport om tilstanden for rusmisbrukere i Oslo sentrum, fortjener ytterligere sprednng. Han skriver bl.a.:

"I dag opplevde jeg sterk forverring av mange tunge brukeres helsetilstand. Både brukere og flere fagfolk jeg snakket med på flere hjelpeinstanser, påpekte at politiaksjonen er årsaken. Ei jente hadde i følge en fagperson, blitt fratatt pengene hun hadde tjent på dagens =Oslo-salg, av politiet!

Det er god grunn til å tro at politiaksjonen, i motsetning til diverse hjelpetiltak, faktisk vil føre til en økning av vinningskriminaliteten i Oslo og omegn. En kriminalitet som politiet forøvrig uttaler at de skal nedprioritere. Personer med psykotiske tilstander blir ført bort og gis trusler om arrestasjon om de påtreffes igjen, uavhengig av hva de foretar seg."

Les mer nedenfor

Alternativ til Plata? Oslo kommunes tilbud sist uke.


Politiaksjonens tragiske konsekvenser.

En rapport fra Arild Knutsen

I dag opplevde jeg sterk forverring av mange tunge brukeres helsetilstand. Både brukere og flere fagfolk jeg snakket med på flere hjelpeinstanser, påpekte at politiaksjonen er årsaken. Ei jente hadde i følge en fagperson, blitt fratatt pengene hun hadde tjent på dagens =Oslo-salg, av politiet!

Det er god grunn til å tro at politiaksjonen, i motsetning til diverse hjelpetiltak, faktisk vil føre til en økning av vinningskriminaliteten i Oslo og omegn. En kriminalitet som politiet forøvrig uttaler at de skal nedprioritere. Personer med psykotiske tilstander blir ført bort og gis trusler om arrestasjon om de påtreffes igjen, uavhengig av hva de foretar seg.

Den politiske påstanden om at enhver har rett til å oppholde seg hvor de vil i byen, så lenge de ikke driver med kriminelle handlinger, den påstanden brukte de flittig under Plata-aksjonen i 2004 også, før politiet og byrådet nølende etter aksjonen innrømmet at det nok ikke ble helt slik de forestilte seg.

Dette er kun et forkastelig spill for galleriet. Igjen!

Ekstremt hjelpetrengende mennesker med forvirringstilstander som gjør at de i liten grad kan ta vare på seg selv, bør heller tas med til hjelpetiltak, men bortføres fra området med makt. Det så jeg selv! Jeg tok med en som var i en forvirringstilstand og sterkt forverret helsetilstand, til et hjelpetiltak. Men der var det manglende kapasitet til å ta i mot, grunnet økt trykk. "Som følge av politiaksjonen."

I dag opplevde jeg sterk forverring av mange tunge brukeres helsetilstand. Både brukere og flere fagfolk jeg snakket med på flere hjelpeinstanser, påpekte at politiaksjonen er årsaken. Ei jente hadde i følge en fagperson, blitt fratatt pengene hun hadde tjent på dagens =Oslo-salg, av politiet!

Det er god grunn til å tro at politiaksjonen, i motsetning til diverse hjelpetiltak, faktisk vil føre til en økning av vinningskriminaliteten i Oslo og omegn. En kriminalitet som politiet forøvrig uttaler at de skal nedprioritere. Personer med psykotiske tilstander blir ført bort og gis trusler om arrestasjon om de påtreffes igjen, uavhengig av hva de foretar seg.

Det er mer stjeling fra hverandre i miljøene, mer vold og mer utnytting. Bunnløs fortvilelse og en opplevelse av å være jaget villt. Arrestasjoner med håndjern der de må stå i 15 - 20 minutter til spott og spe for forbipasserende og mange andre nedverdigelser. Akkurat som ved alle tidligere politiaksjoner mot Plata-miljøet.

Aggresjonen og likegyldigheten har økt såpass at det har blitt vanskeligere å jobbe gatenært. Et hjelpetiltak har nå for første gang fått problemer med naboene. Kommunen stiller som kompensasjon (?) med ekstra lunsj, fotballspilling og reiser til strender og sånt. Grensesløst naive alternativer til Plata, for den gruppen det her dreier seg om.

Folk i miljøet ble så bitre, da jeg fortalte om alternativene som ble opprettet i forbindelse med politiaksjonen (Og ja, jeg nevnte alle), at de dirret i ansiktet og mistet munn og mæle. Gjenkjennelige reaksjoner fra folk som utsettes for dypt urettferdig stigmatiserende undertrykking.

Følg Ivar Johansen på Twitter eller Facebook


Kommentarer   

0 #11 tim 10-07-2011 15:58
Jeg blir rett og slett irritert..hadde man hørt på oss, som ba om en nedleggelse av lar..første gangen til anskar gabrielsen..da var "plata" ved 7 eleven. var i møte med handelstand, helse og sosialministere n..og poltimesteren i Oslo:
Jeg hadde med raporrt fra Sandefjor..som viste nedgang på 100% dopmisbruk, For da var det et menneske som tok til seg alle oss 60..og lar klaga..men klarte ohg holde på i 4 år..pa den tide var salget av heroin doser..detti fra 120-180 brukerdoser om dagen..Og Poltimesteren og alle var enige om at hvis dette ble satt ut i livet i distrikta..så ville 25-30 vært borte nå...ingen gadd og dar til oslo, når vi fikk medisiner..på en individuell måte..jeg har masa og masa om at det er der focuset må ligge
0 #12 Lise Karlsen 10-07-2011 16:49
Sammen med min avdødemann Ludvig startet vi Evangeliesenter et i 1983 hvor mange rusmisbrukere har blitt hjulpet ut av rushelvete.

Under politiaksjonen på Plata var Evangeliesenter et til stede i form av møter og samtaler. Vi hadde telt som vi hadde fått tillatelse å slå opp.Vi serverte vafler og kaffe og hadde mange samtaler med fortvilede mennesker. Mottaket vårt i Nordregt.20 på Grunerløkka
var ledig for å ta i mot de som måtte ønske det og det ble fylt opp. Politiet mente dette var et bra tiltak og var selv med å kjøre noen

til mottaket. Etter avrusing er flere motivert til å gå videre til et av våre rehabiliterings tilbud i henholdsvis ”Østerbo”i Halden –”Varna” v.Moss

”Granlien” på Helgøya –”Fjordtun” på Gran og Karasjok. Vi ser at det nytter og at vårt arbeid er fruktbærende. Etter endt rehabilitering får

våre beboere tilbud om skole, videregående skole m. snekker -tømrer & kokkelinje eller Bibelskolem. medarbeiderlinj e (skolene eies og drives av Evangeliesenter et.

Evangeliesenter et kunne sikkert ha hjulpet mange fler bare sosialkontor og myndigheter hadde vært mer samarbeidsvilli g, kun 36% av våre beboere har en form for garanti
0 #13 Gro Mette Mikkelsen 11-07-2011 00:37
det kan gjøres enkelt ,men i Norge er det desverre ingen vilje til det ...
0 #14 Marianne Grøtte 11-07-2011 01:06
Det er en skam at vi (storsamfunnet) behandler våre medmennesker på denne måten!
0 #15 Sven Michael Råberg 11-07-2011 07:58
Det er for galt! I uka møtte jeg en som selger =oslo, Helt nedkjørt, hadde vært i fin form i vinter. Plutselig hadde han mistet leiligheten, uten noen varsel, havnet på gaten og da var det rett ned igjen, veldig trist
0 #16 Stiftelsen Retretten 11-07-2011 17:53
Håper at de som har makt og myndighet til å gi en livgivende hjelp trår til nå
0 #17 Cyb 11-07-2011 18:21
Hva kan det være for tiltak da, Stiftelsen Retretten? Og hva synes dere om politiaksjon mot miljøet, sånn isolert?
0 #18 Rita Nilsen 11-07-2011 21:22
Cyb, Rett hjelp etter behov- det finnes ingen fasitsvar på hvilken hjelp et menneske trenger. Rett hjelp er iallefall at man definerer hva som er problemet i forhold til et bestemt mål mennekse. I en kreftbhandling så ønsker folk flest vel og bli kvitt krfeten og da stakes det ut en behandlingsplan i forhold til dette. I veldig mange tilfeller så er en slik fremgangsmåte fraværende for de som sliter i rusmisbruk. Så i mitt hode i allefall så må dette ligge i bunnen for 2rett hjelp etter behov"
Jeg vil ikke uttale meg om hva som er rett eller feil, men jeg kan si såpass at aksjonen som var i slutten juni reddet en familiefar til 3 barn fra å sprekke. Og for meg så betyr det også noe. 3 barn og en kone fikk dele sommerferien sammen som en hel familie.
0 #19 Knut Olav Selger 329 ErlikOslo 01-08-2011 22:28
En ting er jeg enig i,-ingen er feilfrie heller ikke politiet!
Men det er faan meg ikke politiet som rydder Plata,-Det er JustisKnut og Byrådslederen som koker sammen noe mikkmakk,-gir ordrer til Politimesteren som sender drittjobbene nedover til fotfolket i politiet. Har ikke tall på hvor mange politifolk som ikke liker og jage oss uten mål og mening,men de må baregjöre og utföre ordrene. SE for dere scenarioene der de måhåndtere terroraksjoner, ---hvemmå i värste fall ofre livet til sorg for barn,ektefeller ,partnere ,samboere etc! Hundretusen til den somgjetter feil,-vedder duimot..
Nei,begynn og bruk hodet og innse at her er det snakk om politikk politiet har liten påvirkning eller mulighet tilog styre. Arne Johannessen , hvor er fagforeningsklu bbadi.Stå på for Gud Kongen Og fedrelandet

Legg til kommentar