Rus

Åpne russcener: Et fritids- eller sosialt eksklusjonsproblem?

"Oslos rusbrukere som befolker den åpne russcenen får i disse dager formidlet daglige tilbud om feriefornøyelser som badeturer, grillpartyer, kÅpne russcener: Et fritids- eller sosial eksklusjonsproblem? inoturer, billig lunsjtilbud, samvær og kos på ett av byens mange private og offentlige tiltak for nettopp denne gruppen. Aktivitetene er ikke et ledd i å gjøre sommeren hyggeligere for mennesker som ikke har eller ser seg råd til å ta båten til Gressholmen for å bade, gå på kino eller samles med gode venner til grillmat. Det er et utslag av at kommune og frivillige organisasjoner har gått sammen om å løse det sesongbetonte problemet: Den åpne russcenen.

Strandturer og grillpartyer kan ikke bare ses på som en håndstrekning til sosialt utstøtte, det er en kreativ strategi for å opprette sosial orden, og - det skal man heller ikke underslå – hjelpeindustriens posisjonering og vekst i feltet. Hvorfor skulle Frelsesarmeen, Blå kors og Rusmiddeletaten ellers forholde seg i total taushet til det mest åpenbare problemet med byens åpne russcener: Kriminalisering av rusbruk og køen av mennesker i rusbehandling? " skriver Astrid Renland, redaktør av tidsskriftet Rus & Samfunn, som dagens gjesteblogger.


Åpne russcener: Et fritids- eller sosialt eksklusjonsproblem? 

Astrid Renland, Redaktør i Rus & Samfunn 

Oslos rusbrukere som befolker den åpne russcenen får i disse dager formidlet daglige tilbud om feriefornøyelser som badeturer, grillpartyer, kinoturer, billig lunsjtilbud, samvær og kos på ett av byens mange private og offentlige tiltak for nettopp denne gruppen. Aktivitetene er ikke et ledd i å gjøre sommeren hyggeligere for mennesker som ikke har eller ser seg råd til å ta båten til Gressholmen for å bade, gå på kino eller samles med gode venner til grillmat. Det er et utslag av at kommune og frivillige organisasjoner har gått sammen om å løse det sesongbetonte problemet: Den åpne russcenen.

Den åpne russcenen utspinner seg på et lite område mellom trappen til Oslo S og mot Traffikanten som ligger på hjørnet av plassen foran Oslo S, og ikke Olav Ryes eller Karl Johan, som man kunne tro antall uteserveringer tatt i betraktning. Det er ikke inntak av rusmidler generelt som oppleves som forstyrrende, irriterende eller uverdig uansett hvor mange som samler seg til kalde pils eller hvor ustødig, høyrøstet og full den enkelte måtte bli, men at mennesker som inntar illegale rusmidler samles for kjøp og salg, utveksling av siste nytt på rusfronten eller annen small talk om dette og hint.  Den åpne russcenen er derfor et problem knyttet brukere av kriminaliserte rusmidler og et spesielt segment av denne brukergruppen: De marginaliserte og sosialt utstøtte. 

Oslo er ikke den eneste byen som finner det problematisk å måtte forholde seg til denne typen samlinger. I Bergen sliter bypolitikerne med Nygårdsparken, i noen byer har salg av gatemagasiner ført til at den delen av befolkningen som ellers holdt seg unna sentrumsgatene blir synlig, til glede for noen og forargelse for andre. Det anses også som et problem i andre europeiske storbyer i som blant annet Danmark, Sveits, Østerrike, Nederland, Tyskland, England og Finland der ulike prosjekter og tiltak som strekker seg fra toleransesoner, væresteder, forbudssoner til gjenreisning av løsgjengerlovgivning og andre lover som forbyr anti-sosial atferd, har blitt iverksatt for å få spredt eller slå ned den åpenbare og ekstremt synlige bruken av illegale rusmidler. 

I Oslo åpenbarer problemet seg nærmest som et årlig vårslepp der buskapet skal på sommerbeite. Først var det Slottsparken så Egertorget, og de siste årene har gjengen blitt jaget fra Tottobua, Plata, Skippergata, og andre områder rundt Oslo S og tilbake igjen. Det er ikke så merkelig. På vinterhalvåret glimrer turistene med sitt fravær og de færreste av Oslos borgere løfter blikket fra isbelagte og farefulle gater høyt nok til å forarge seg over eller synes at miserene som utspiller blant marginaliserte mennesker med et rusproblem, går på verdigheten løs. 

Å tilby de marginaliserte et hyggelig avbrekk fra hverdagen kan være en god idé. I alle fall når alternativet er bøter hinsides akseptert rettspraksis som til syvende og sist skal sones i fengsel. Mest sannsynlig får de som klarer og karre seg ned i tide til Vippetangen i pose og sekk, en bot på veien dit og må man formode, en hyggelig strandtur som overskygger sure blikk fra andre badegjester som synes de burde holde seg rundt Oslo S og ikke ødelegge øy-idyllen. 

Problemet med den sesongbetonte tiltakspakken er at den åpenbarer et underkommunisert problem: Den totale uklarheten i hva som er problemet. Direktøren for Rusmiddeletaten Lilleba Fauske, uttalte tidligere i år på et fagmøte på Sirus at problemet er at det de driver med er kriminelt. Hun har rett. Bruk, besittelse til eget bruk, kjøp og salg er forbudt så det som åpenbarer seg er ren kriminell virksomhet. Andre bekymrer seg for rekruttering som politiet i sine beste stunder kan avvise gjennom å vise til at verken rekruttering eller salg er det største problemet i de åpne russcenene, tvert i mot så skjer det i de semiåpne russcenene i byens uteliv. Atter andre synes at det er uverdig å se slitne rusbrukere blamere seg selv for gud og hvermann med både knekk i og buksene ned på knærne, for sette seg et skudd i lysken. Det er et spørsmål om verdier, hva vi skal tillate i byrommet og hva vi må være vitne til. Pussig nok er det de færreste som peker på næringslivets sterke posisjon både når det gjelder gentrifiseringen av sentrumsområdet og mulighet til å determinere sosiale problemer for å dyrke egne økonomiske behov.    

Men noen synes at den åpne russcenen åpenbarer en feilslått og uverdig ruspolitikk som på et høyst uklart grunnlag er funnet verneverdig. For vi vet alle at også rusinntaket av illegale substanser er atskillig mer utbredt enn den synlige bruken blant byens utstøtte. Det er derfor grunn til å stille spørsmålstegn ved sommerens konsensusorienterte samarbeid og generering av ideen om at den åpne russcenen er et utslag av manglende fritidsaktiviteter blant byens marginaliserte. Det skjer parallelt med at avrusning og behandling er spørsmål om budsjettkutt og sparing, og justisdepartementet formidler at oppmykning av den strafferettslige linjen i alle fall ikke skal omfatte marginaliserte brukere.

Strandturer og grillpartyer kan derfor ikke bare ses på som en håndstrekning til sosialt utstøtte, det er en kreativ strategi for å opprette sosial orden, og - det skal man heller ikke underslå – hjelpeindustriens posisjonering og vekst i feltet. Hvorfor skulle Frelsesarmeen, Blå kors og Rusmiddeletaten ellers forholde seg i total taushet til det mest åpenbare problemet med byens åpne russcener: Kriminalisering av rusbruk som først og fremst rammer ressurssvake sosiale grupper og køen av mennesker i rusbehandling?

Følg Ivar Johansen på Facebook eller Twitter.

Kommentarer   

#1 Peder Anker 15-07-2011 12:52
Det er jo hyggelig at frivillige (ofte kristne) organisasjoner tilbyr fritidsaktivite ter. Men problemet er at myndighetene og politi gjemmer seg bak disse tilbudene fordi de nekter å ta ansvar for den feilslåtte narkopolitikken . Disse tilbudene vil aldri kunne dekke over det faktum at de åpne russcenene eksisterer kun fordi brukere av ulovlige rusmidler er presset inn i en inhuman klemme med den illegale økonomien styrt av kriminelle syndikater på den ene siden og politiet og den juridiske kjøttkverna på den andre.
#2 Antonio Domenico Trivilino 15-07-2011 13:14
Disse er fine tiltakene, tror jeg, men de burde gis på permanent basis. Jeg føler at man vil dekke over problemene for turistenes skyld. Problemene skal ikke dekkes over men løses.
#3 Nina Helen 15-07-2011 13:16
Fine tilbud? fine tilbud for hvem? da vil jeg nesten påstå at man ikke helt vet hvordan disse menneskene har det. Dette er ikke folk som "hnger" på plata grunnet kjedsomlighet og dårlig råd. Dette er mennesker som trenger helt andre ting en fisketurer, grillparty mm.
#4 Berit Rodian Pedersen 15-07-2011 13:18
Og av hvem Nina? Det må være Supperådet det vet du ....Er det mange ansatt der da? Ja!! Flere hundre...Og hva gjør de da? Ingenting, ler:/ Husker du med Harald Heide Steen og Rolf Wesenlund? Og det var ingen sommerrevy:sad: (
#5 Hans Boye-Nilsen 15-07-2011 13:20
Slike tiltak kan faktisk bevirke at noen rusbelastede blir "nysgjerrig" på et nyktert liv, og slik sett ta skritt mot en endring. Som Antonio skriver så bør tiltakene bli på permanent basis.
#6 T. Sofie 15-07-2011 14:30
En merkelig beskrivelse av Plata i Oslo dette. Enhver som har oppholdt seg på eller i nærheten av Plata i mer enn fem minutter har sett at de som henger der er de som selger narkotika - Heroin, piller, amfetmin, subutex, og en og annen flaske metadon. De som ikke selger, drar så snart de har fått sitt. For å få en meningsfylt diskurs om et emne bør det i det minste være klart hva man diskuterer, og Plata er en markedsplass for illegale rusmidler, ikke et "værested for narkomane".

Om båtturer og grillparty da er et hensiktsmessig eller adekvat tilbud bør diskuteres ut fra denne virkeligheten.
#7 Haakon 15-07-2011 14:39
Hans
Jeg tror det er en god ide å sette seg inn i hva avhengighet er og hva som skal til for å bli frisk.
#8 Ola Dunk 15-07-2011 14:53
De mest påtrengende åpne russcenene er vel alle de stedene der det åpenlyst serveres alkohol.
#9 Arild Knutsen 15-07-2011 21:23
Du Tante sofie har åpenbart ikke peiling på klientellet der, det er tydelig. Merkelig at du likevel påstår at det kun er selgere der og at de andre drar så snart de har fått sitt.

Men jeg har sett du har skrevet en del tull under artikler med dette nick'et før. Skjønner godt at du ikke vil stå frem som den du er.
#10 Antonio Domenico Trivilino 15-07-2011 23:40
Nina og Berit disse mennesker, som alle mennesker , trenger også fisketurer, grillparty mm i tillegg til andre spesialiserte tilbud. Det finnes ikke supperådene men spesialister son kan hjelpe.
#11 Berit Rodian Pedersen 15-07-2011 23:42
Helpen må komme først, før de kan nyte noe som helst annet....
#12 Antonio Domenico Trivilino 15-07-2011 23:43
Berit, muligens du har rett, men tilbudene kan motivere for å søke om hjelp
#13 Grete Solberg Mol 15-07-2011 23:46
Søke hjelp ja Antonio, men problemet er vel at de som søker hjelp ofte må vente i flere måneder... og etter "hjelpen" er det tilbake til ensomheten på hospits og nye måneders krangling med NAV systemet.... tror ikke selv Harry Potter kan trylle de friske......
#14 Heidi Horgen 15-07-2011 23:47
Med over 4000 i kø for å få hjelp, er det ikke motivasjon som mangler. Det er hjelp som mangler.
#15 Nna Helen 15-07-2011 23:48
Nei ærlig talt!! nå kjenner jeg at jeg blir litt små sint!! det er syke, veldig syke mennesker!!! og disse "aktivitetene" er permanente... ihvertfall en del av dem... men de blir svært lite brukt nettopp fordi det ikke helt er dette de tren...
#16 Antonio Domenico Trivilino 16-07-2011 00:06
Nina Helen vær hissig fordi det trenges . Jeg har aldri ment at narkomanene er dumme og jeg trodde at disse tilbudene som fisking mm var en måte å vise VERDIGHET og RESPEKT. Et dumt spørmål hver har anvar staten eller Oslo kommune? Vi kan ikke tollerere at 4000 står i kø for å hjelp. Og jeg ønsker ikke flere politifolk men flere leger, sykeplaier, sosionomer og ikke minst en sosial boligpolitikk bare så er sagt.
#17 Nina Helen 16-07-2011 00:08
staten har vel det overordnede ansvaret,men det er kommunene som må komme med tilbudene og prioritering av midlene... Det som er ille med disse tilbudene er at dette er ikke gode alternativer... det fremstilles som om nå kan du fiske istendenfor å være på plata... problemet løst... og når brukerne ikke bruker dette, så er det deres egen feil.."se vi prøver, men de vil ikke " sier kommunen... Flertallet på plata ønsker hjelp, noen til rusfrihet, noen ønsker erstattningsmed isin. De aller fleste trenger et sted og bo, og hjelp til å rydde opp i et økonomisk uføre... de færreste har nytte av å bli stuet inn på et hospits... hadde man brukt litt mere tid på å hjelpe hver enkelt, med deres egeninnsats, så vet jeg at vi hadde fått langt bedre resultater... de fleste ønsker seg noe så enkelt som et rolig og stille liv.... med verdighet...
#18 Bjørn Ingar Pedersen 16-07-2011 00:10
Når hverken myndigheter eller politi klarer å løse problemet så er det fint at de som kjenner miljøet prøver å få de rusavhengige med på aktiviteter. Jeg håper inderlig at noen har glede av disse tilbudene. Tenker at mange trenger andre input som bryter med jaget etter å skaffe penger til dop. Slik tror jeg at det blir lettere å få dem i tale for å så finne ut hva hver enkelt trenger av hjelpetiltak. Mange heroinavhengige ønsker jo å bli nyktre.
#19 Tomas Bakken 16-07-2011 00:11
Synes ikke uten videre at man skal omtale en hel gruppe som "syke, syke mennesker" her. Det er ulik bakgrunn og helsetilstand blant de rusavhengige såvel som i befolkningen som helhet. Noen vil faktisk ha seg en kinotur eller ta et par runder bingo. En smak av "normalitet" betyr ikke at man kureres for rusavhengighete n, men som flere her er inne på, kan det gi en smakebit på det "normale" livet. Ellers merkelig at du Nina Helen uttaler deg nærmest på vegne av hele brukergruppen, og kaller "tiltakene" for kvalmende. I vIirkeligheten er det faktisk slik at noen benytter seg av tilbudene.
#20 Nina Helen 16-07-2011 00:13
Thomas... veldig vanskelig å bruke ord, fordi man alltid vil ende opp med å sette noen i "bås"... vel... det er veldig mange syke mennesker på plata... uten at det er noe negativt over det (ikke ment som negativt fra min side ihvertfall) Ja det er mange som vil ha seg en tur på kino eller en fisketur, det kommenterer jeg også over her... Merkelig at jeg uttaler meg på vegne av hele brukergruppen.. .. vel det er jo dine ord... men jeg uttaler meg på vegne av alle de jeg snakker med på plata, som faktisk ikke er så veldig imponerte over tilbudene... og som faktisk synes at det er kvalmende og nedverdigende å komme med dette som alternativ til plata... merk at vi snakker om de som oppholder seg på plata store deler av dagen/døgnet. De fleste av disse tilbudene er ikke nye, og benyttes av mange andre året rundt (ikke sommeraktivitet ene.) feks. kino visning som forøvrig (iht de som arrangerer) ofte blir avlyst fordi det er så få som kommer... vet ikke hvilket plata miljø du har erfaring fra... men det er ikke samme miljøet jeg ferdes i....
#21 Grete Solberg Mol 16-07-2011 00:14
Det er som når et land sender baseball luer i uhjelp til et krigsherjet land. Ikke noe galt med luene og det er sikkert mange som tar de på, men det er ikke akurat der det største behovet ligger.......
#22 Antonio Domenico Trivilino 16-07-2011 00:18
I got the point, Grete
#23 Tomas Bakken 16-07-2011 00:19
Min erfaring med rusmiljøet i Oslo begrenser seg til arbeid ved botilbud for rusavhengige, men mitt syn på "ryddinga av Plata" er formet av mine egne, subjektive erfaringer knyttet til det å bevege meg i området rundt Jernbanetorget f.eks med små barn, og har ingenting med yrke eller fag å gjøre. Behandling og tilbud til rusavhengige handler for meg om noe annet enn å akseptere et lovtomt område med åpenlys kjøp og salg av narkotika og annet.
#24 Grete Solberg Mol 16-07-2011 00:20
Så da støtter du det som skjer i dag? med bøter opp i 12000 kroner?
#25 Nina Helen 16-07-2011 00:21
Men skal man laste de narkomane av den grunn da Thomas? Jeg har full respekt for at folk synes det er ubehaglig på plata... og jeg er heller ingen tilhenger av at vi har disse åpne rus scenene... Men om kommunen, og staten for den del, har et genuint ønske om å gjøre noe med det, så får de komme med et alternativ som funker... ellers så få de kalle en spade for en spade og ikke si at de nå har kommet med en løsning... for dette er en ren rydding som alle andre år...
#26 Tomas Bakken 16-07-2011 00:26
Akkurat der er vi nok enige, Nina Helen, i at det som foregår nå kan kalles rydding, og også i at dette har vært praktisert i mange år. Men det jeg mener, er at denne ryddinga eller hva man nå vil kalle den, er et nødvendig onde når man skal ta hensyn ti Oslo som by, og ikke bare til de rusavhengige. Disse lovtomme arenaene er ikke noe tilbud for rusavhengige, det er en arena for bl. a kjøp og salg, og jeg mener at dette ikke bør skje så åpenlyst og akkurat der det har skjedd før denne aksjonen kom i gang. Og det er jo også slik at med denne aksjonen, så følger det visse tiltak som innebærer mulighet for akuttplass ved botilbud, og også hjelp til hjemreise der det er aktuelt. Så kan man selvsagt stille spørsmålstegn ved effekten av de nevnte tiltakene, men det er nå uansett ikke slik at det ikke gjøres noen verdens ting. Alle som har hatt noe med rusfeltet å gjøre vet hvor vanskelig det kan være å komme seg ut av et liv som er tungt preget av rusavhengighet. Men løsningen ligger neppe i aksepten av lovtomme russcener midt i Oslo sentrum.
#27 Grete Solberg Mol 16-07-2011 00:27
Alle som har hatt noe med rusfeltet å gjøre vet også at det er mange grunner til at folk tvinges til plata for å handle. Mange hadde sluppet det hvis de fikk de nødvendige resepter av legen.
#28 Ståle Nygård 16-07-2011 00:29
tomas: nei, man kan ikke akseptere at rusavhengige tvinges til en åpen russcene. spørsmålet er hvordan man ønsker å gripe dette an.
man vet man ikke fjerner en åpen russcene ved å jage, man bare flytter miljøene og lager situasjonen og mulighet for en bedre tilværelse enda verre for den enkelte bruker der måler vel er det motsatte. derfor er man sterkt i mot at dette nok en gang blir gjennomført.
disse til gjentakende ryddeaksjonene er med på å hindre alternative løsninger og tilbud da det blir brukt på akkurat slik måte du beskriver:"vi gjør da noe".
#29 Nina Helen 16-07-2011 00:30
Er enig med deg Thomas.. bortsett fra at jeg ser dette fra de narkomane sin side... tiltakene de sier de kommer med; billett hjem, reetablering i hjemkommunen og overnatting på ila... er tilbud som praktiseres hele året... de har ikke kommet med noen forslag som er nye... at folk harr forlatt kommunen de kommer fra er det som regel en grunn til, og det siste de ønsker er en retur billett ;-) Ila hybelhus går for å være Norges værste hospits... folk velger å sove ute i -20 grader da det føles tryggere enn å sove der... for all del ikke tro at jeg bare synes synd på og ønsker å sy pute under armene deres... men virkeligheten der ute er ganske annerledes enn det kommunen og politiet fremstiller det som... de legger det frem som om tilbudene er mange... men realiteten er at de ergamle og har eksistert lenge... de lovet at en ny plata aksjon skulle innebære hjelp og tiltak... og det har de ikke innfridd... tror nok vi er ganske enige Thomas ;-) vi står bare på litt forskjellig side og ser inn i miljøet... og selvsagt respekterer jeg det du sier... for det er et skremmende og trist syn... hadde vært godt med litt mindre byråkrati og litt mere handling... jeg er en ganske bedaglig person... men når det kommer til rusomsorgen så tror jeg at jeg har veldig mange symptomer på adhd (ikke negativt ment!) Jeg får mark i hele kroppen av all bortkastet tid... som igjen koster liv....
#30 Tomas Bakken 16-07-2011 00:44
Jeg har relativt god kjennskap til Ila, og vet at det er endringer også der i kjølvannet av denne aksjonen. At noen heller sover ute stemmer sikkert, men det finnes også de som sier at de liker seg der. Det gjøres mye bra arbeid på Ila, selv om det selvsagt alltid er mulig å gjøre ting annerledes og enda bedre. men uavhengig av hvilke tilbud som følger ryddeaksjonen, synes jeg den er en nødvendighet. Og jeg er ikke så naiv at jeg tror at dersom man tømmer Plata for kjøp o gsalg, så skjer det ikke lenger kjøp og salg. Jeg vet godt at salget vil foregå andre steder, og at ingen blir rusfri av å flyttes, men jeg vet også at området rundt Trafikanten og Oslo S oppleves som mye tryggere uten ansamlingen av mennesker som kjøper og selger narkotika. Og det er viktig for meg, da dette er et område jeg ofte må oppholde meg på alene, eller med små barn. Dette opplever jeg at mange skjønner. At tilbudene er for dårlige, eller gamle, er for meg ikke det som påvirker mitt standpunkt. Det som påvirker mitt syn på "ryddeaksjonen" er hvordan jeg opplever å oppholde meg på det aktuelle området nå. Og selv om jeg ikke ønsker åpne russcener på Plata, mener jeg selvsagt at de rusavhengige skal få den hjelpen de sårt trenger.
#31 Grete Solberg Mol 16-07-2011 08:54
Da sier du jo også at du aksepterer at det brukes ALLE tenkelige midler for å rydde plata slik at "vi andre" skal kunne oppholde oss der uten å bli sjenert av upassende oppførsel. Inntil de greier å komme med et anstendig alternativ har jeg ingen problemer med at de er der, det er deres by like mye som min......
#32 Ståle Nygård 16-07-2011 08:56
tomas: uten sammenligning forøvrig, men dersom jeg visste det var en ansamling av mennesker med en kriminell sykdom på et sted i byen uten legehjelp, medisiner, alternativt sted og ønsket tilsyn, som skapte det utrykt for meg selv eller andre, så ville mitt siste ønske om tilnærming til dette være å jage et slikt miljø rundt omkring i byen på et helt uoversiktlig vis. jeg ville i såfall heller unngått området i størst mulig grad og fremmet hjelp/behandlin g/medisin på alternative steder og en avkriminaliseri ng som gjør dette mulig.
#33 Tomas Bakken 16-07-2011 09:03
Det er faktisk vanskelig å unngå akkurat dette området. Det er et knutepunkt både bymessig og nasjonalt. Og at de er uten legehjelp, medisiner og væresteder er en overdrivelse, for å si det forsiktig.

Og ja, byen tilhører alle, og loven er lik for alle. Strengt tatt slipper rusavhengige også unna med en del som kvalifiserer til straff, bl. annet ved at bruken av illegale stoffer aksepteres på enkelte steder, som f.eks sprøyterom og lavterskel botilbud. Ikke misforstå meg, jeg mener det er greit å legge til rette for at fol kan injisere i trygge omgivelser med rent utstyr, enten det er på sprøyterom eller på sin egen hybel på et hybelhus.

Grete Solberg Mol: Hvor er det jeg sier at jeg aksepterer at ALLE tenkelige midler benyttes for å rydde Plata?
#34 Grete Solberg Mol 16-07-2011 09:04
Nei Tomas - du sier det ikke med rene ord - men hvordan skal det du sier tolkes da? Du vil ha plata ryddet nå, og da er det nødvendigvis sånne midler de må ty til. Å rydde plata på en ordentlig måte vil kreve tid, penger og god planlegging, evt. et alternativt sted - det siste vil de ikke og det andre har de ikke på plass i sommer.
#35 Tomas Bakken 16-07-2011 09:06
Poenget mitt står likevel igjen, at jeg ikke ønsker en åpen russcene utafor Oslo S, hverken før elelr etter at et alternativt værested er på plass. Jernbanetorget er og blir et knutepunkt for byen befolkning, og jeg mener det ikke er greit med den aktiviteten som tidligere har vært der. Ja, jeg har sagt at jeg godtar den måten de rydder Plata på nå, men det er en lang vei derfra og til å godta ALLE tenkelige midler, Grete. Det er flere enn rusavhengige i denne byen som sliter, og hvis det er slik at området rundt Jernbanetorget oppleves som ubehagelig og uttrygt, da må man ta hensyn til det og ordne opp.
#36 Grete Solberg Mol 16-07-2011 09:07
Men Tomas - jeg syns de midlene de bruker i dag - kvalifiserer som ALLE tenkelige midler - skyhøye bøter, trusler og trakassering - unge jenter som blir ilagt bøter på opptil 24000 på to dager... det eneste vi ikke har sett enda er tåregass og vannkanoner.
#37 Ståle Nygård 16-07-2011 09:11
å tillate slik lidelse denne politiaksjonen påviselig medfører da hjelpetiltak ikke er på plass, ene og alene grunnet en frykt for noe diffust, henger bare ikke på greip for meg.
når i tillegg dette man frykter bare forflytter seg noen meter blir det enda mer ubegripelig. for ikke snakke om alle de tidligere erfaringene.
#38 Tomas Bakken 16-07-2011 09:42
Da er vi enige om å være uenige rett og slett.
Takk for konstruktiv diskusjon
#39 bente goksoer 16-07-2011 10:18
Jeg er så glad for at de stakkars narkomane skal få muligheten til å bade på gressholmen, for da får de kanskje vaska seg litt også. Bare man er borte fra plata så går det nok greit å friskmelde seg også bak buskene i skogkanten ved nakenstranda på Huk, det generer jo bare de kåte homsene, og de er vel ca samme ulla.

Hvorfor kunne de ikke heller fokusert på syke barn som får få opplevelser utenfor sykehuset? Eldre som stort ett sitter aleine og venter på hjemmehjelpen som kommer om fire dager? VI VIL IKKE BADE PÅ GRESSHOLMEN!!!! !! VI VIL HA TILBAKE VÅR RETTMESSIGE PLASS ISAMFUNNET SOM BLE VÅR DA VI BLE FØDT, OG VI VIL HA DEN NÅÅÅÅÅÅÅÅ
#40 Anita Nyholt 16-07-2011 17:56
Så gikk Fabian Stang ned fra Rådhuset, og store folkemengder fulgte ham. Nå kom det en mann som var rusavhengig. Han kastet seg ned for ham og sa: «Ordfører, om du vil, kan du gjøre meg rusfri.» Fabian Stang rakte ut hånden og ga ham Harry Potter-billette r. «Jeg vil» sa han. «Bli rusfri!» Og straks ble mannen renset for rusavhengighete n. Fabian sa til ham: «Si ikke dette til noen, men gå og vis deg for Politikonstabel en og bær fram det offer som Legemiddelloven s kapittel 8, §24 har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»
#41 tore bareksten 19-07-2011 10:59
Å fjerne rusmisbrukere fra Østbanen hjelper neppe rusmisbrukere. Særlig ikke når helseforetaket tvinger Ullevål sykehus til å kutte 40 millioner i år, 40 millioner neste år etter fjorårets kutt og sykehusets kritikkverdige misbruk av penger bevilget til behandling for å pusse opp fronten på kvinneklinikken . For de på Plata som kunne blitt rusfrie, er det mer tragisk at Oslo kommune nekter Lar å sanksjonere mot folk som får metadon og subutex, men likevel bruker stoff ved siden av. Særlig siden overdosene etter metadon stiger år for år og folk som før sto på Østbanen stadig oftere ropte, Har noen metadon???

Men selv om ryddingen av Østbanen ikke hjelper misbrukere, hjelper den mange andre. JEg vet mange eldre fra Groruddalen som ikke våget gå av t-banen ved sentralbanestas jonen, fordi de da måtte tvinge seg gjennom tette mengder med ulovlig selgende mer eller mindre rusa persjoner. DEt samme gjaldt mødre med barnevogn som ofte ikke kom fram på grunn av blandingen av kriminelt stoffmarked og folk som venta på buss. Siden heisen på Stortinget ofte stinker urin og det er vanskelig for eldre og barnevogner å bruke de lange rulletrappene på Stortinget, brukte disse svake gruppene derfor Nationalteatere t stasjon i stedet.
SElv om jeg har jobbet med misbrukere i Oslo og Bærum i over 20 år og ikke føler meg like fysisk truet som mange vanlige folk, likte jeg heller ikke å måtte presse meg fram med småunger mellom folk som spurte om jeg ville kjøpe hasj. Å forkalre barna sine hvorfor den mannen der på gata har en sprøyte i rompa er heller ikke lett.

La oss være ærlige. Ryddeaksjonen var ikke for å hjelpe rusfolk, men vanlige folk. Den har gjørt det hyggeligere å ferdes i sentrum og sikkert skaffet byrådet flere stemmer blant de som mener at rusmibrukere ikke har noen automatisk rett til å gjøre hverdagen ubehagelig for andre mennesker. Mener man at rusmibrukere er små barn som man aldri skal stille krav til eller at mennesker aldri skal ta hensyn til hverandre eller få lov til å gjøre hva de vil hvor de vil, er det selvsagt greitt at man har sex i domkirken eller setter sprøyter på Karl Johan.

Siden jeg jobber med rusmisbrukere vil jeg også i framtiden oppfatte som voksne, ikke barn. Derfor mener jeg man både må tilby dem behandling og gradvis stille større krav til dem om oppfølging overfor de tilbydene de bør få. Derfor vil jeg fortsette å protestere mot kuttene i behandlingstilb udene og spesielt de som leder fram til rusfrihet. La LAR få tilbake retten til å stille krav til de som får metadon og subutex.
#42 Rita Nilsen 20-07-2011 10:22
Håper dette kan være et ledd til noe som kan føre til varig endring for de som ønsker seg ut at det livet alkohol og rusmisbruk fører til. Ønsker alle som bidrar til noe i rusfeltet lykke til videre og riktig god sommer
#43 Rolf Solvang 21-07-2011 23:53
Den åpne russcenen er derfor et problem knyttet brukere av kriminaliserte rusmidler og et spesielt segment av denne brukergruppen: De marginaliserte og sosialt utstøtte. - en kreativ strategi for å opprette sosial orden, og (-) hjelpeindustrie ns posisjonering og vekst i feltet. Hvorfor skulle Frelsesarmeen, Blå kors og Rusmiddeletaten ellers forholde seg i total taushet til det mest åpenbare problemet med byens åpne russcener?

You have no rights to post comments