Rus

Rusavhengige: Dør mens de venter på hjelp

Rusavhengige: Dør mens de venter på hjelpByrådets forslag om å nedlegge rusinstitusjonen Sjøstrand Omsorgssenter begrunnes blant annet med at det er ledige plasser andre steder i omsorgsapparatet. Men det er langt fra den virkeligheten de møter i Frelsesarmeens rusinstitusjon Heimen, en institusjon som dekker akkurat den samme målgruppen.

De forteller ikke bare om ventelister, men også at de ikke får videreført til riktig omorgssnivå eldre beboere som sårt  trenger sykehjemsplass. Typisk nok dette eksempelet:

"Vi har opplevd at to av våre beboere som var i behov av sykehjem fikk tilbud om kommunal bolig. Gjeldende bydel var av den oppfatning at de ikke hadde tilstrekkelig behov for sykehjemsplass. I samarbeid med beboerne klaget vi på vedtaket til Fylkesmannen. Beboerne fikk medhold på klagen, men det tok imidlertid  ytterligere ett år før de fikk tilbud om sykehjemsplass. Da var dessverre en av beboerne gått bort." 

Rusavhengige må altså slåss for å få tilstrekkelig hjelp og klage til Statens tilsynsmyndighet - Fylkesmannen. Men selv når de får medhold på klagen går det et år uten at noe skjer. Den hjelpetrengende dør i Byrådets kø av hjelpetrengende. 

Jeg tar spørsmålet opp med Byrådet.Byrådet

Her
 

Eldre rusavhengige og sykehjemsplass
 

Som begrunnelse for forslaget om nedlegging av Sjøstrand Omsorgssenter sier Byrådet  at disse kan omplasseres til  andre deler av hjelpeapparatet og at det der er ledige plasser. 

Jeg har fått en aktuell beskrivelse fra Frelsesarmeens rusinstitusjon Heimen, en institusjon med beboere som er relativt like de på Sjøstrand. Heimen beskriver at de har et betydelig problem med å få sykehjemsplass til beboere hvor dette opplagt er det riktige omsorgstilbud: 

"De som søker seg inn hos oss har som oftest somatisk og psykisk sykdom i tillegg til et omfattende rusproblem, Heimen tilbyr i tillegg til generell booppfølging også helsetjenester som utdeling av medisiner, følger opp med sårstell ol, samt konsultasjoner hos tilsynslege. Dette innebærer at vi har beboere med  relativt omfattende hjelpe/bistandsbehov. Problemet begynner når beboeren utvikler så omfattende hjelpebehov at personen ikke kan ivareta noen form for hygiene, romorden etc. pga. sviktende helse somatisk og/eller kognitiv svikt.

Eksempel 1: for tiden har vi søkt en av våre beboere til sykehjem, søknaden ble sendt 17.08.2011, vi fikk svar at søknaden var mottatt den 30.08.2011.
I svaret opplyser bydelen at på  grunn av saksmengde vil det ta 10-12 uker før søknaden blir behandlet. Vi opplever at denne type prosesser
fører til at beboere som har omfattende behov for pleie/oppfølging ikke får et tilstrekkelig helhetlig tilbud.  Videre medfører det at våre ventelister blir lange for de tilbudet vårt er ment for.

Eksempel 2: Vi har også opplevd at to av våre beboere som var i behov av sykehjem fikk tilbud om kommunal bolig. Gjeldende bydel var av den oppfatning at de ikke hadde tilstrekkelig behov for sykehjemsplass. I samarbeid med beboerne klaget vi på vedtaket til Fylkesmannen. Beboerne fikk medhold på klagen, men det tok imidlertid  ytterligere ett år før de fikk tilbud om sykehjemsplass. Da var dessverre en av beboerne gått bort." 

Mine spørsmål til Byrådet er derfor: 

Hvilke initiativ foranlediger dette fra Byrådets side?


24. oktober 2011


Med hilsen

Ivar Johansen (SV)

Medlem av finanskomiteen

Kommentarer   

0 #1 Grete Solberg Mol 26-10-2011 10:43
Ivar Johansen - du har så mange fine innlegg og hvis SV står for halvparten av verdisynet ditt så skifter jeg over fra Venstre til dere ved neste valg:-)
0 #2 Erik Borgen 26-10-2011 10:58
Meget bra innlegg i debatten.
Takk for all støtte ang Sjøstrand Omsorgssenter.
Stå på :-)
0 #3 Birgitta Rådberg 27-10-2011 19:45
Det jag och många med meg aknar är att det vias i praktiken.....o rd är en sak men handling en annan.Vi får aldrig glömma att visa solidaritet med de svagate.
0 #4 Isak Wøien 09-11-2011 16:12
Dessverre så er du ikke representativ for SVs kapasitet. Du er et unikum i dette partiet, jeg har ingen problemer med å skjønne at du ikke kommer til topps i det egne partiet, all den tid middelmådighete ns ideal får råde i SV.
Takk for gode innspill, Ivar! Du er en kjernekar!

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode