Rus

Rusavhengige i sentrum: Bystyrets gruppeledere skal diskutere situasjonen

Rusavhengige i sentrum: Bystyrets gruppeledere skal diskutere situasjonenOnsdag 18, januar kl. 13 til 15  møtes gruppelederne i Oslo bystyre og sosialbyråden etter et initiativ fra SVs Marianne Borgen (sted: Olav Vs gate nr 4, 4. etasje) for å drøfte det såkalte Sentrumprosjektet.  Et omstridt prosjekt som mange har vært kritisk til. Blant annet Arild Knutsen, som selv står sentralt som talsperson for rusavhengige, og Astrid Renland, redaktør for Rus & Samfunn.

Agendaen for møtet er:

- Innledning
- Informasjon fra Politiet
- Informasjon fra Velferdsetaten
- Diskusjon
- Oppsummering

Når bystyrets gruppeledere møtes bør de ha innspill fra flere enn byråden, Politiet og Velferdsetaten. Jeg oppfordrer derfor flest mulig fagfolk på feltet (enten som ansatte eller rusavhengige) og andre med meninger og innspill: sende mail til bystyrets gruppeledere, samt legg inn kommentarer og innspill her.

Mailadresser og kontaktinfo til bystyrets gruppeledere.

Kommentarer   

#1 Rune helgesen 09-01-2012 11:02
Jage i sirkelmetoden er håpløs og fullstendig virkningsløs.El ler bare værre,for nå har miljøet forflyttet seg til i nærheten av en barneskole.Det må jo være bedre for både politi og hjelpeapparat å ha de samlet feks på plata,mye mer oversiktelig.
#2 Ida 09-01-2012 13:36
Er tilhørere velkomne på slike typer møter?
#3 Ivar J 09-01-2012 13:40
Ida: nei, dette møtet er nok dessverre lukket.
#4 merrulf 09-01-2012 14:41
de har tidligere forsøkt uten hell. hva i alle dager fikk dem til å fatte slutningen om at det nå ville fungere? brødhuer...
#5 Cecilie Hansen/ Hjelp oss å hjelpe 13-01-2012 15:03
Lurer på om det også blir tatt opp disse tilbudene rundt i byen... Møteplassen, 24sju etc? Sistnevnte har holdt stengt flere ganger pga dårlig bemanning... Fikk ikke de 60 millioner kr fordelt på 2 år? Burde kunne dekket lønninger da, og om de 60 millionene ikke er nok burde de få mer, for de er et såpass viktig tilbud :-)
#6 Heidi 14-01-2012 15:32
Her er det mye å si...
Stølen trekker stadig frem de andre byene som har lykkes med å fjerne det åpne rusmiljøet. Det han glemmer å nevne er at disse byene FØRST bygde ut behandlingsappa ratet. Slik at det var i stand til å ta seg av de som ba om hjelp. Enten med medisin eller behandling. Også boligpolitikk og arbeidsinkluder ing bør være bedre dimensjonert først!
Så kan politiet, når de ser noen som ikke kan ta vare på seg selv, kjøre vedkommende til et hjelpe tilbud. Men da må det være et sted med reel hjelp! Ikke et sted hvor noen skal moitvere deg for så å sette deg i en kø i et år.
Det bør legges til rette slik at de som kommer innom på lavterskeltilta k raskt kan sendes videre i behandlingsappa ratet om de ønsker det.
Det trengs en mer samlokalisering av de tilbudene som er, Feks på 24sju eller i det nye helsehuset bør det sitte saksbehandlere fra NAV (kommune og stat) og ta i mot og behandle søknader. De må starte der brukeren er! Slik som vi hver dag lærer på sosionom studiet.
Så bør de ansette "Arild"'er. Kompetente folk som har kunnskap om rus, behandling, osv og som har med seg skadereduserend e utstyr. Utstyret kan brukes til å bygge relasjon og den ansatte får et bedre helhetssyn når man selv kjenner på kroppen hvordan det er "ute i kulda". Kunnskap om smitteforebyggi ng osv er mye lettere å formidle når du kan dele ut utstyret som trengs for å hindre smitte og informasjonen sees antakelig som mer sann.
Bystyret burde også i MYE større grad ta med brukerorganisas joner (ref brukermedvirkni ng) når planer legges.
De må begynne å se på hva som faktisk virker - ikke bare gjøre mer av det som aldri har virket. Det er jo galskap!

You have no rights to post comments