Rus

Rusavhengige i sentrum: Bystyrets gruppeledere skal diskutere situasjonen

Rusavhengige i sentrum: Bystyrets gruppeledere skal diskutere situasjonenOnsdag 18, januar kl. 13 til 15  møtes gruppelederne i Oslo bystyre og sosialbyråden etter et initiativ fra SVs Marianne Borgen (sted: Olav Vs gate nr 4, 4. etasje) for å drøfte det såkalte Sentrumprosjektet.  Et omstridt prosjekt som mange har vært kritisk til. Blant annet Arild Knutsen, som selv står sentralt som talsperson for rusavhengige, og Astrid Renland, redaktør for Rus & Samfunn.

Agendaen for møtet er:

- Innledning
- Informasjon fra Politiet
- Informasjon fra Velferdsetaten
- Diskusjon
- Oppsummering

Når bystyrets gruppeledere møtes bør de ha innspill fra flere enn byråden, Politiet og Velferdsetaten. Jeg oppfordrer derfor flest mulig fagfolk på feltet (enten som ansatte eller rusavhengige) og andre med meninger og innspill: sende mail til bystyrets gruppeledere, samt legg inn kommentarer og innspill her.

Mailadresser og kontaktinfo til bystyrets gruppeledere.