Rus

Jagingen av narkomane er uverdig

Jagingen av narkomane er uverdigDen ene dagen er det mediaoppslag om at

"I Oslo sentrum er det nedgang i antall nye misbrukere som oppsøker narkotikamiljøet. En undersøkelse som er gjort av Velferdsetaten i Oslo viser at det er registrert langt færre nye ansikter i miljøet i år enn i fjor. Nedgangen skyldes blant annet at politiet har gått aktivt inn for å splitte opp narkogjengene i Oslo sentrum."

Og dagen etter et mediaoppslag om at

"Etter at polititet aksjonerte mot rusmiljøet ved Oslo S i fjor sommer, opplever naboene at Alexander Kiellands Plass er blitt sentrum for byens tyngste rusmiljø. – Ofte er fortauet helt fult, så om du skal ta bussen så må du brøyte deg gjennom en stor forsamling med rusmisbrukerne, sier Tor Sager som bor vegg i vegg med rusomsorgens Ila hybelhus."

Begge deler er naturligvis riktig, og det bekrefter det jeg og andre hele tiden har understreket: Å jage de rusavhengige i Oslo sentrum har en klar konsekvens: de flytter seg inn i bområdene i de sentrumsnære bydeler, som Grünerløkka og Gamle Oslo. Ute av syne for turister og andre som haster til jobb, men desto mer belastende for andre.

Dette er en uverdig renovasjonspolitikk. Rusavhengige bør følges opp av sosialarbeidere, og ikke jages av politiet.

Kommentarer   

#1 Anita Nyholt 26-07-2012 05:25
Regjeringen fører en repressiv narkotikapoliti kk. De største byene styres av partier med nulltoleranse som virkemiddel. Det dør ett menneske, noens barn, søsken eller venn, nesten hver dag i Norge.

Hele verden roper nå etter avkriminaliseri ng og skadereduksjon.

Norske folkevalgte er fortsatt mest opptatt av at man ikke skal ruse seg, ikke at færrest mulig skal dø.

anitanyholt.no/.../...
#2 Ståle Nygård 26-07-2012 06:11
Det hjelper ikke å be et Byråd styrt av nulltoleransepa rtiet Høyre, som også er mot sprøyterom, om å be politiet slutte å jage det Byrådet har nulltoleranse for og det Stortinget har bestemt skal være kriminelt.
Det finnes bare en måte å få slutt på politiets jaging:
Fjern straffetrussele n for narkotikabruk!
Er ikke du en fortsatt motstander av å fjerne straffetrussel for narkotikabruk, Ivar?
#3 Ivar J 26-07-2012 09:08
Ståle: Jeg mener fortsatt vi skal avkriminalisere bruk, men det tar nødvendigvis noe tid til vi kommer dit. I mellomtiden skal de rusavhengige behandles med respekt og verdighet.
#4 Kenneth Arctander 26-07-2012 15:11
Jeg er helt enig med deg Ivar. Norsk ruspolitisk historie viser at forfølgelsespol itikken av de fattigste sjiktene naturligvis bare leder til mer elendighet for de fattigste. Det er det vår samtids ruspolitikk egentlig er.

Samtidig er det lite sosialarbeidere får gjort så lenge effektive modeller for rusbehandling blir avviklet, redusert og strømlinjeforme t under byråkratiske institusjoner som Helse Sør-Øst.
#5 Jon Olsen 27-07-2012 15:14
Signaleffekten og kampen mot narkotika har kostet oss for mye. Hvor lenge kan vi ignorere resultatene som kommer fra land med andre strategier? Det er betenkelig at rusmiddelmisbru k oftere får dødelig utgang i Norge enn i andre land med andre typer politikk. Forblir vi kompromissløse i håndteringen av den idiotiske fellebetegnelse n "narkotika" vil vi ofre en rekke svake og fattige i prosessen. Alternative er så absolutt mulig, alt det koster er noen flaue innrømmelser som per i dag er voksende kameler som allerede sliter med å få plass i pinlig trange politikersvelg.

You have no rights to post comments