Rus

Oslos rusomsorg: Byrådet med tilbakemelding til bystyret

Oslos rusomsorg: Byrådet med tilbakemelding til bystyretVed behandling av Bystyremelding 1/2010 om rusomsorgen i Oslo kommune i bystyremøtet 16. februar 2011 ble det vedtatt at byrådet skulle komme med en tilbakemelding til bystyret om oppfølgingen og oppnådde resultat av rusmeldingens målsettinger innen 1. februar 2013.

Byrådet har nå sendt fram til bystyret et notat på oppnådde resultater så langt, samt en tilbakemelding på vedtakene som ble fattet av bystyret ved behandlingen av bystyremeldingen.

Notatet kan leses her, og jeg tar gjerne i mot innspill på det som står/ikke står der.

Legg til kommentar