Rus

Et overdosedødsfall skjer som oftest på en bostedsadresse

I en artikkel nylig publisert i Scandinavian Journal of Public Health skriver flere rusforskere at de fleste av overdosedødsfallene i Oslo i perioden 2006 til 2008 skjedde på en bostedsadresse, ikke ute på åpen gate.  Det var flest menn i 30-årene som døde, typisk av blandingsoverdose med heroin. Men i tillegg fantes undergrupper som personer uten bostedsadresse i Oslo, kvinner, og personer som nylig var løslatt fra fengsel eller utskrevet fra rusbehandlingsinstitusjon.  Dette er interessante opplysninger, og jeg spør: Hvilke konsekvenser har dette for innretning av hjelpetiltak? Og har vi tatt konsekvensen av dette?

I en artikkel nylig publisert i Scandinavian Journal of Public Health skriver flere rusforskere at de fleste av overdosedødsfallene i Oslo i perioden 2006 til 2008 skjedde på en bostedsadresse, ikke ute på åpen gate.

Det var flest menn i 30-årene som døde, typisk av blandingsoverdose med heroin. Men i tillegg fantes undergrupper som personer uten bostedsadresse i Oslo, kvinner, og personer som nylig var løslatt fra fengsel eller utskrevet fra rusbehandlingsinstitusjon.

Dette er interessante opplysninger, og jeg spør: Hvilke konsekvenser har dette for innretning av hjelpetiltak? Og har vi tatt konsekvensen av dette?

 

Artikkelen; “Diversity in causes and characteristics of drug-induced deaths in an urban setting” ble nylig publisert i Scandinavian Journal of Public health.

Forskere ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo har basert på prosjektet “Dødelige overdoser i Oslo 2006-2008” påbegynt arbeidet med flere vitenskapelige artikler, hvorav denne er den første til å bli publisert.

Hovedfunnet som omtales i artikkelen er at blant de 231 inkluderte overdosedødsfallene som fant sted i Oslo i perioden 2006-2008, så var det representert flere undergrupper med spesielle kjennetegn.Det var flest menn i 30-årene som døde, typisk av blandingsoverdose med heroin og hvor dødsfallet fant sted på bostedsadresse. Personer som ikke hadde bostedsadresse men som døde i Oslo, kvinner, og personer som nylig var løslatt fra fengsel eller utskrevet fra rusbehandlingsinstitusjon var alle undergrupper med spesielle kjennetegn blant overdosedødsfallene.

Det fremheves at overdoseforebyggende tiltak som skal planlegges i fremtiden bør ta hensyn til at de som dør av overdoser er en heterogen gruppe hvor flere undergrupper kan ha behov for ulike forebyggende tiltak, men at det bør være en samordning av tiltaksplanen som tilbys i en by som Oslo.

Kommentarer   

0 #1 Iren Magnussen 28-04-2013 09:04
Slik jeg har forstått rapporten til SERAF betyr bostedadresse ikke nødvendigvis at det var i personenes eget hjem dødsfallet skjedde. Av 231 registrerte overdosedødsfal l ble 42 funnet ute. Med ute menes åpen gate, parkeringshus og offentlig toalett. Dette gjør inntrykk. Kan ikke forestille meg noe mer uverdig og trist enn det å dø alene på et offentlig toalett.
0 #2 Gitte Svennevig, WayBack 29-04-2013 09:11
Samordning eller koordinering av tiltak ser ut til å være tjenesteapparat ets evindelige utfordring, og glippsonene er rett og slett dødelige. Det var en hovedgrunn til at WayBack ble til for 11 år siden. Her jobber det tidligere straffedømte som har klart overgangen, - en prestasjon av de helt store. Disse fadderne vet hvor krevende dette er nettopp fordi det er stor mangel på samordning mellom systemene. De bruker deres dyrekjøpte erfaringer til å skape sammenheng i tilværelsen sammen med fanger som løslates fra fengsel. En av de viktige oppgavene er å mobilsere tjenesteapparat et, få igang IP og ansvarsgruppe.

Legg til kommentar