Rus

Et overdosedødsfall skjer som oftest på en bostedsadresse

I en artikkel nylig publisert i Scandinavian Journal of Public Health skriver flere rusforskere at de fleste av overdosedødsfallene i Oslo i perioden 2006 til 2008 skjedde på en bostedsadresse, ikke ute på åpen gate.  Det var flest menn i 30-årene som døde, typisk av blandingsoverdose med heroin. Men i tillegg fantes undergrupper som personer uten bostedsadresse i Oslo, kvinner, og personer som nylig var løslatt fra fengsel eller utskrevet fra rusbehandlingsinstitusjon.  Dette er interessante opplysninger, og jeg spør: Hvilke konsekvenser har dette for innretning av hjelpetiltak? Og har vi tatt konsekvensen av dette?

I en artikkel nylig publisert i Scandinavian Journal of Public Health skriver flere rusforskere at de fleste av overdosedødsfallene i Oslo i perioden 2006 til 2008 skjedde på en bostedsadresse, ikke ute på åpen gate.

Det var flest menn i 30-årene som døde, typisk av blandingsoverdose med heroin. Men i tillegg fantes undergrupper som personer uten bostedsadresse i Oslo, kvinner, og personer som nylig var løslatt fra fengsel eller utskrevet fra rusbehandlingsinstitusjon.

Dette er interessante opplysninger, og jeg spør: Hvilke konsekvenser har dette for innretning av hjelpetiltak? Og har vi tatt konsekvensen av dette?

 

Artikkelen; “Diversity in causes and characteristics of drug-induced deaths in an urban setting” ble nylig publisert i Scandinavian Journal of Public health.

Forskere ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo har basert på prosjektet “Dødelige overdoser i Oslo 2006-2008” påbegynt arbeidet med flere vitenskapelige artikler, hvorav denne er den første til å bli publisert.

Hovedfunnet som omtales i artikkelen er at blant de 231 inkluderte overdosedødsfallene som fant sted i Oslo i perioden 2006-2008, så var det representert flere undergrupper med spesielle kjennetegn.Det var flest menn i 30-årene som døde, typisk av blandingsoverdose med heroin og hvor dødsfallet fant sted på bostedsadresse. Personer som ikke hadde bostedsadresse men som døde i Oslo, kvinner, og personer som nylig var løslatt fra fengsel eller utskrevet fra rusbehandlingsinstitusjon var alle undergrupper med spesielle kjennetegn blant overdosedødsfallene.

Det fremheves at overdoseforebyggende tiltak som skal planlegges i fremtiden bør ta hensyn til at de som dør av overdoser er en heterogen gruppe hvor flere undergrupper kan ha behov for ulike forebyggende tiltak, men at det bør være en samordning av tiltaksplanen som tilbys i en by som Oslo.