Rus

Trenger Oslo overdoseteam?

Stein Asthøy, leder av Fagforbundet i Oslos forening Helse Sosial og Velferd, er bekymret for kommunens arbeid mot overdose: "I dag er dette arbeidsfeltet helt forlatt, ansatte som jobbet på denne oppgaven var rimelig fortvila gjennom den gradvise nedtrappingen, og etter hvert helt nedleggelse av dette tilbudet. Ved Oppsøkende tjeneste var man innrettet for akutt arbeid med offentlig beruselse, overdoser og andre akutte tilstander blant byens rusbrukere, også hjemmebesøk ble høyt prioritert.

Etter hvert er overdosearbeidet til avdelingen kuttet helt ut, og tenking rundt akutt arbeid også nedprioritert til et absolutt minimum. Det tas nå akutthenvendelser dersom man ikke har annet å gjøre. Dette kommuniseres også ut, slik at de som henvender seg i forhold til denne problematikken fort avlæres fra å henvende seg," skriver Stein Asthøy blant annet.

Hva er andres erfaringer og synspunkter på dette?

 

Trenger Oslo overdoseteam?

Av Stein Asthøy, leder av Fagforbundet i Oslos forening Helse Sosial og Velferd

Helseminister Gahr Støre rykket i vinter ut med et forslag om egne heroinrøykerom. Som en følge av debatten som fulgte etter forslaget ble overdosereduserende arbeid ett sentralt tema. 

I Trondheim har de et overdoseteam som skal virke bra i forhold til reduksjon av overdosetilfeller og som et forebyggende tiltak. Dette har ført til en diskusjon om man burde adoptere denne metodikken også i Oslo. Dette er en spennende diskusjon, særlig sett på bakgrunn av at Oslo i mange år hadde et overdoseteam med samme formål som Trondheims. Før de startet opp i Trondheim var de i Oslo for å se på det arbeidet som ble utført her. I Oslo har man fra politisk hold valgt å legge ned dette arbeidet.

Overdosearbeidet ble oppsummert som vellykket og oppgaven ble videreført inn i kommunens Oppsøkende tjeneste. Ved Oppsøkende tjeneste arbeidet man videre på denne oppgaven i noen år, gradvis ble dette arbeidet nedprioritert gjennom det vi oppfattet som klare politiske føringer, og sikkert etter faglige råd fra kommunens Rusmiddeletat.

I dag er dette arbeidsfeltet helt forlatt, ansatte som jobbet på denne oppgaven var rimelig fortvila gjennom den gradvise nedtrappingen, og etter hvert helt nedleggelse av dette tilbudet. Ved Oppsøkende tjeneste var man innrettet for akutt arbeid med offentlig beruselse, overdoser og andre akutte tilstander blant byens rusbrukere. Også hjemmebesøk ble høyt prioritert.

Etter hvert er overdosearbeidet til avdelingen kuttet helt ut, og tenking rundt akutt arbeid også nedprioritert til et absolutt minimum. Det tas nå akutthenvendelser dersom man ikke har annet å gjøre. Dette kommuniseres også ut, slik at de som henvender seg i forhold til denne problematikken fort avlæres fra å henvende seg.

I forbindelse med rusreformen har spesialisthelsestjenesten lukket ned mer enn halvparten av akuttplassene i Oslo, og også endret inntaksrutinene på en slik måte at de tyngste brukere har fått vesentlig lenger vei inn til akuttplassene. Etter hvert som de har puttet opp hindringer i forbindelse med tilgangen på plasser har også brukernes misstro til dette systemet vokst. Vi hører ofte brukere si at det ikke lenger er noen vits i å søke akuttbehandling. Systemet er nå klart slik at det favoriserer brukere med størst ressurser og evne til å forholde seg til behandlingsforløp planlagt fram i tid.

For gamle Oppsøkende tjeneste hvor også overdosearbeidet i sin tid ble lagt inn er det ikke lenger rom for akuttarbeid. For å understreke fremmedgjøringen i forhold til problematikken har kommunen også endret navn til ambulant team, tjenesten som oppsøkte har altså blitt til teamet som ambulerer. Jeg tror ikke dette er tilfeldig, selv om navn i seg selv ikke betyr noe.

Helt enkelt er det slik at ved det som nå kalles ambulant team finns det fremdeles personale som har jobbet på overdoseoppgaven. Det finns fremdeles infrastruktur til å plukke den opp igjen. Her trengs bare flere folk noe mer materiale, og en ledelse både politisk og faglig som forstår at dette er viktig og riktig arbeid.

Vi tar gjerne imot besøk av byens politikere for å dele av våre erfaringer. Det er ikke blitt etterspurt til nå. Vi liker også å oppsøke, ligger litt i vår natur, vi er derfor også lette å invitere dersom man skulle foretrekke dette.


Kommentarer   

0 #11 Stein Asthøy 28-07-2013 13:23
Til Anders.
Merkelig kommentar fra deg. Det er som vi begge veit slik at det jobbes opp mot enkelte overdoser, både Uteseksjonen og det som nå kalles Ambulerende team gjør dette. Men ingen gjør dette som en klart definert oppgave, de fleste overdoser skjer nå i hjem. Tidligere hadde vi en klar prioritering av denne oppgaven, og rykket ut samtidig som ambulansetjenes ten etter varsel fra AMK. Vi arbeidet også endel med informasjon rundt overdoseproblem atikk, ikke bare opp mot brukere, men også i forhold til befolkninga.
Dersom dette arbeidet definitivt ikke hadde vært forlatt hadde jo ikke komiteen behøvd å reise til Trondheim for å se på overdosearbeide t de gjør der, de kunne vel bare slått seg til ro med at disse oppgavene også løses godt i Oslo.
Tror det er viktig å være sånn noenlunde edruelig når vi beskriver de oppgavene vi løser. Målsetninga er jo å redusere antall overdoser og skadevirkningen e av disse. Holder fast ved at vi har forlatt oppgaven med å følge opp overdoser i hele Oslo, og at det ikke er mye som skal til for å plukke det opp igjen. Både ved Ambulant team og Uteseksjonen er det dyktig personale som kan oppgaven, men det mangler noen stillinger og noe utstyr. Med dette på plass, og en politisk og faglig ledelse som forstår oppgaven kan det bli vesentlig bedre enn det er i dag.
0 #12 Elin Andersen 01-09-2013 00:12
ja oslo trenger overdose team. nytter ikke med tvang.for å få de rusfrie.så må de ville selv med HJERTE og HODET.

Legg til kommentar