Rus

Hjelp til fortsatt rusmisbruk

Solliakollektivets Øyvind Hansen reagerer sterkt på ytringen fra Bymisjonens virksomhetsledere Bjørn Louis Hjertnes og Aino Lundberg, som skriver at "vi tror ikke på et narkotikafritt samfunn, men ønsker heller ikke fri flyt. Vi tror avkriminalisering av bruk samt statlig salg av heroin ville føre til bedre helse, redusert dødelighet og mindre stigmatisering."

"For meg blir innholdet i ytringen støtte til å fortsette misbruket, ikke støtte til å bli rusfri.  Noen mener at den mest humane behandlingen av rusavhengige er å tilrettelegge for fortsatt bruk med færrest mulig uheldige konsekvenser for bruker og samfunn.  Jeg mener at det mest humane er å gi hjelp til å bli rusfri. Da må vi tørre å sette grenser og stille krav som en del av hjelpen. Rusfeltet er på god vei inn i et blindspor. Lundberg’s og Hjertnes’ ønske om at staten skal selge et så dødelig narkotika som heroin er oppsiktsvekkende," skriver Øyvind Hansen.

Hvordan ser du på dette? Benytt gjerne kommentarfeltet.

 

Hjelp til fortsatt misbruk

av Øyvind Hansen,stifter og medlever på Solliakollektivet

Under overskriften « Tid for offentlig beklagelse: 5.000 døde av overdoser» tar Bjørn Louis Hjertnes og Aino Lundberg, begge virksomhetsledere i Kirkens Bymisjon, opp overdoseproblematikken og tiltak for å redusere antall overdoser som de mener henger sammen med injeksjonskulturen i Norge og med sammenblandingen av helse og jus.

Når det gjelder overdosestatistikken er det viktig å være korrekte i framstillingen. Det er en utbredt oppfatning at alle overdosene skyldes nettopp injisering av feil dosert heroin. Overdosestatistikken publisert av SIRUS gir et mer differensiert bilde av virkeligheten. 

Den viser at heroin har vært årsak i 30% av tilfellene, legeforskrevne naturlige opiater 25%, metadon 18%, syntetiske opioider 7%, psykostimulanter 8% og flere stoffer/uspesifike 12%. Til sammen er legeforskrevne stoffer årsak til flertallet av overdosedødsfallene. Det er altså ikke den illegale heroinen som tar flest liv. Dette tyder på at det heller ikke er sammenheng mellom straffbarhet og dødelighet. Det er heller ikke noe som tyder på at det er avgjørende om stoffet er solgt av staten eller av langeren på gata. Lundberg og Hjertnes har derfor ikke grunnlag for å hevde at statlig salg av heroin vil redusere dødeligheten selv om de tror på denne løsningen i kampen mot overdosene.

For meg blir innholdet i ytringen støtte til å fortsette misbruket, ikke støtte til å bli rusfri.  Noen mener at den mest humane behandlingen av rusavhengige er å tilrettelegge for fortsatt bruk med færrest mulig uheldige konsekvenser for bruker og samfunn.  Jeg mener at det mest humane er å gi hjelp til å bli rusfri. Da må vi tørre å sette grenser og stille krav som en del av hjelpen. Rusfeltet er på god vei inn i et blindspor. Lundberg’s og Hjertnes’ ønske om at staten skal selge et så dødelig narkotika som heroin er oppsiktsvekkende.


Kommentarer   

+5 #11 Kavlrya 25-07-2013 22:07
Her ser jeg at det gamle tøvet diskes opp igjen, ja.

Krav om såkalt rusfrihet er en del av problemet, siden de alltid tar følge med krav om at hverdagen ikke skal bedres for de rusavhengige mens de fortsatt er avhengige.
+2 #12 markus 25-07-2013 23:16
I Sveits har de heroin utdeling og hatt det med suksess i lang tid. Rekrutering til miljøet har gått kraftig ned, og det finnes nesten ikke heroin misbrukere under 40 år. Og nesten ikke overdoser. Vi må slutte og behandle avhengige som krimminelle og begynne og forstå at avhengighet og psykiske lidelser har en sammenheng!
Avkriminalisering og regulering er eneste veien og gå om man ser på bevisene.
+2 #13 Anita Nyholt 26-07-2013 05:22
Øyvind Hansen mener at det ikke er noe som tyder på “sammenheng mellom straffbarhet og dødelighet”.

De fleste forstår at det er lettere å oppnå skadereduksjon og mindre dødelighet når den man ønsker å hjelpe ikke er kriminalisert og blir straffeforfulgt .

Ingen studier eller rapporter kan dessuten vise til noen direkte årsakssammenhen g mellom graden av kriminalisering og nivåer av narkotikabruk. Hva stigmatisering og utstøtelse medfører av problemer vet vi derimot en del om.

“Vi håper på en bred helse- og sosialpolitisk plattform som vedgår at krigen mot narkotika har hatt store menneskelige kostnader, og at vi snart får en offentlig beklagelse til narkotikabruker ne og deres pårørende for lidelsene de er påført” skriver Bjørn Louis Hjertnes og Aino Lundberg.

Øyvind Hansen svarer “For meg blir innholdet i ytringen støtte til å fortsette misbruket, ikke støtte til å bli rusfri.”

Og der er vi ved kjernen i hele heroindebatten. Det koker ned til om man støtter “måloppnåelse om rusfrihet for noen, mens mange dør på grunn av forbudsskapte problemer” eller Global Commission on Drug Policy som sier:
“Mål narkotikapoliti kkens suksess med indikatorer som har reell betydning i samfunnet, for eksempel reduserte satser for overføring av HIV og andre smittsomme sykdommer, færre overdosedødsfal l, redusert vold i narkotikamarked et, færre individer fengslet og senket forekomst av problematisk stoffbruk.”

Internasjonale Røde Kors har også sagt at “kriminaliserin g, diskriminering og stigmatisering ikke er løsningen på hiv/hepatitt c problematikken, og at forbud og straffeforfølge lse ikke stopper folk fra å bruke narkotika.”

anitanyholt.no/.../...
0 #14 Filipp 27-07-2013 20:43
Falitterklæring en ligger i at man tror at én behandlingsmeto de skal virke for alle og den ligger i at de 80% som ikke oppfyller kravet om rusfrihet skal falle utenfor behandlingsoppl egg og bli stigmatisert av samfunnet når de viser frem sin sykdom i bybildet.

All ære til de som klarer å bli rusfrie og all lykkeønskninger for at det fortsetter, men når skal vi innse at vi er alle individer og ikke alle vil/kan/makter å holde seg rusfri?

Utdeling av diacetylmorfin er ikke et tilbud som vil bli gitt til gud og hvermann, men vil være et tilbud til de brukerne/misbru kerne av rusgifter (rusmidler høres mindre stigmatiserende ut, men rusgifter har kanskje som formål å være stigmatiserende ?) som faller utenfor to stoler, eller som ikke har lykkes (etter samfunnets kriterier, vel og merke) i behandlingsoppl egg. Jeg ber på mine knær, ikke bruk dette temaet som skremselspropag anda.
+1 #15 Birgit 30-03-2014 13:57
Enhver rusavhengig kan slutte å bruke og finne en ny måte og leve på. Skuffende at Bymisjonen føyer seg inn i rekken tl dem som ikke anerkjenner dette. Såkalt Medikamentell behandling vil gli inn i den medisinske historien som en skamplett og et overgrep mot en gruppe mennesker, nemlig de rusavhengige. Det er ingen tvil om at medikamentell behandling er samfunnsøkonomi sk, men å gi rusmidler til en rusavhengig og påstå at de får et bedre liv er loddrett løgn. Makan til uverdig behandling. Se til andre land som for lengst har akseptert at medikamentell behandling ikke fungerer, for eksempel USA. Det som virker er å bruke penger på behandling, oppfølging og ettervern for denne gruppen, men det er ikke politikerne villige til å erkjenne.
0 #16 Jan Erik 30-03-2014 14:46
Jeg er faktisk for avkriminaliseri ng av all narkotika. Høres kanskje rart ut med min bakgrunn, men jeg tror at dette vil senke terskelen for rusmisbrukeren til å søke hjelp.

Det finnes faktisk mennesker som er ute av stand til å være ærlige med seg selv, det er ikke deres feil, de er bare født sånn, og da burde vi ta vårt ansvar og ikke pine dem mer en det som er nødvendig syntes jeg.

At enhver rusavehig kan slutte og finne en ny måte å leve på, er ganske naivt sagt, for hadde det vært sant så hadde vi aldri trengt noe behandlingsvese n. Hvis du ikke tror meg, så kan du går til dem i markens og spurt dem dette spørsmålet.... "Hvis det finnes en knapp, og om du hadde trykka på dem, så ville du ha blitt satt fri fra avhenigheten og fått en ny måte å leve på"... Ville du ha trykt på denne knappen??? Alle ville hva svart med et klaret "JA" på dette spørsmålet.

For dem som har klart å slutte, så får de være takknemelige for denne muligheten og ta var på den, for det er ikke slik at alle får denne muligheten for da hadde vi ikke harr slike i gate vår som vi har i dag.

Legg til kommentar