Rus

Hjelp til fortsatt rusmisbruk

Solliakollektivets Øyvind Hansen reagerer sterkt på ytringen fra Bymisjonens virksomhetsledere Bjørn Louis Hjertnes og Aino Lundberg, som skriver at "vi tror ikke på et narkotikafritt samfunn, men ønsker heller ikke fri flyt. Vi tror avkriminalisering av bruk samt statlig salg av heroin ville føre til bedre helse, redusert dødelighet og mindre stigmatisering."

"For meg blir innholdet i ytringen støtte til å fortsette misbruket, ikke støtte til å bli rusfri.  Noen mener at den mest humane behandlingen av rusavhengige er å tilrettelegge for fortsatt bruk med færrest mulig uheldige konsekvenser for bruker og samfunn.  Jeg mener at det mest humane er å gi hjelp til å bli rusfri. Da må vi tørre å sette grenser og stille krav som en del av hjelpen. Rusfeltet er på god vei inn i et blindspor. Lundberg’s og Hjertnes’ ønske om at staten skal selge et så dødelig narkotika som heroin er oppsiktsvekkende," skriver Øyvind Hansen.

Hvordan ser du på dette? Benytt gjerne kommentarfeltet.

 

Hjelp til fortsatt misbruk

av Øyvind Hansen,stifter og medlever på Solliakollektivet

Under overskriften « Tid for offentlig beklagelse: 5.000 døde av overdoser» tar Bjørn Louis Hjertnes og Aino Lundberg, begge virksomhetsledere i Kirkens Bymisjon, opp overdoseproblematikken og tiltak for å redusere antall overdoser som de mener henger sammen med injeksjonskulturen i Norge og med sammenblandingen av helse og jus.

Når det gjelder overdosestatistikken er det viktig å være korrekte i framstillingen. Det er en utbredt oppfatning at alle overdosene skyldes nettopp injisering av feil dosert heroin. Overdosestatistikken publisert av SIRUS gir et mer differensiert bilde av virkeligheten. 

Den viser at heroin har vært årsak i 30% av tilfellene, legeforskrevne naturlige opiater 25%, metadon 18%, syntetiske opioider 7%, psykostimulanter 8% og flere stoffer/uspesifike 12%. Til sammen er legeforskrevne stoffer årsak til flertallet av overdosedødsfallene. Det er altså ikke den illegale heroinen som tar flest liv. Dette tyder på at det heller ikke er sammenheng mellom straffbarhet og dødelighet. Det er heller ikke noe som tyder på at det er avgjørende om stoffet er solgt av staten eller av langeren på gata. Lundberg og Hjertnes har derfor ikke grunnlag for å hevde at statlig salg av heroin vil redusere dødeligheten selv om de tror på denne løsningen i kampen mot overdosene.

For meg blir innholdet i ytringen støtte til å fortsette misbruket, ikke støtte til å bli rusfri.  Noen mener at den mest humane behandlingen av rusavhengige er å tilrettelegge for fortsatt bruk med færrest mulig uheldige konsekvenser for bruker og samfunn.  Jeg mener at det mest humane er å gi hjelp til å bli rusfri. Da må vi tørre å sette grenser og stille krav som en del av hjelpen. Rusfeltet er på god vei inn i et blindspor. Lundberg’s og Hjertnes’ ønske om at staten skal selge et så dødelig narkotika som heroin er oppsiktsvekkende.