Rus

Bymisjonen: Krav om bydelsbetaling rammer hjelpetrengende rusavhengige

Bymisjonen: Krav om bydelsbetaling rammer hjelpetrengende rusavhengige

Kirkens Bymisjon mener at sosialbyråd Anniken Hauglie ikke svarer på spørsmål som ble stilt av meg, i et notat framsendt til bystyrets helse- og sosialkomite. De er bekymret på vegne av hjelpetrengende rusavhengige som ikke får hjelp på grunn av krav om bydelsgaranti:

"Vår bekymring dreier seg om at det kan se ut som om det ikke er folks hjelpebehov i forhold til deres rusproblemer som er utslagsgivende for om de får bydelsgaranti. De fleste NAV-kontorene krever like omfattende dokumentasjon når det gjelder garanti om bydelsbetaling som om det var søknad om økonomisk sosialhjelp. Dette kan føre til at folk ikke får den hjelp de har krav på og at en prioritert gruppe brukere faller ut."

Bra at Kirkens Bymisjon på blant annet denne måten sloss for hjelpetrengende rusavhengige.


Kommentarer   

+2 #1 Gry Mørk 21-07-2013 07:33
Alt for mye papirer i dette systemet,skulle ikke dette bli et papirløst samfunn.? Når bydelene krever så mye dokumentasjoner faller mange ut,det er jo rene maratonløpet fra kontor til kontor! Ikke alle klarer det. Godt det finnes andre som tar vare på de svake.
+1 #2 Lilliann Roppen 22-07-2013 11:48
Dette vil sei at dei svakaste av dei svake ikkje får hjelp, for ein kan ikkje forvente at dei klarer kampen med NAV - det må ein vere nokså ein vere nokså "oppegåande" for å klare!

Legg til kommentar