Rus

Sentrumssatsingen – bortjagingens evige runddans

Sentrumssatsingen – bortjagingens evige runddans

"Stoffbrukerne som befolker de offentlige rusmiljøene er uønsket rundt Oslo S.

Etter to år med aksjon er ikke miljøet oppløst. Som med alle de foregående aksjonene mot rusmiljøet har miljøet bare flyttet litt på seg og blitt mer spredt. Evalueringen av den lignende «Plataaksjonen» som fant sted i 2004, konkluderte med at det synes å ha vært urealistiske forventninger til at politiet kunne bidra til at rusbrukere kom inn i behandling og andre hjelpetiltak. Det samme kan trolig sies om sentrumssatsingen, men konsekvensene av en langvarig aksjon er fremdeles uviss. Likevel, én konsekvens som allerede nå er mulig å peke på, er at en langvarig politiaksjon innebærer en langvarig stressing og utstøting av personer i rusmiljøet.

Så langt kan det i motsetning til målsettingene virke som om sentrumssatsingen har skapt en verre situasjon for rusbrukerne i Oslo sentrum. Kontrollen er helt dominerende, og har såpass mange skadelige og negative konsekvenser for rusbrukerne at hjelpen vanskeliggjøres," skriver forsker Ida Nafstad ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

Les hele hennes artikkel, og skriv gjerne egne erfaringer og synspunkter.


Kommentarer   

0 #1 Åse Karin Karlsen del 1 13-08-2013 10:29
Måten man behandler de svakeste i samfunnet på er i min verden ett symptom på skadene i samfunnet og forteller meg fint lite om de narkomane.Alle som lever tett på og er glad i noen i rusmiljøet vet allerede smertefullt det som blir forsket frem..Men det er likevel bra at forskermiljøet også blir oppdatert.erfar ingsmessig blir også forskning mer lagt vekt på enn erfaringene til pårørende og de narkomane selv, enda forskning i stor grad er oppsummering av nettopp erfaring.

Avstanden mellom politikere og oss med erfaring bør reduseres noe vanvittig for å møte morgendagens behov.Da jeg er en av mange som har prøvd å få kontakt med de ansvarlige pr mail, med svadasvar tilbake, bør slik kontakt bli tilgjengelig face to face i stede for som nå, og på en permanent måte gjerne med faste dager der vi velgere når de som blir valgt og sitter med makten, kanskje ett minimumskrav til fremtidens politikere??det er heller ikke dumt av politikere å invitere mennesker som ivrer etter forandring og som har kompetanse i form av erfaring???..I tillegg bør evaluering og nytenkning prege politikken, ikke gamle fordommer som nå.

For å få nye ting til å skje MÅ man ta nye valg. Empati, medmennsklighet ,omsorg og ikke straff til hjelpetrengende ,og ikke minst forebygging er bare noen av stikkordene her.En skikkelig oppvask på begrepet holdninger i alle yrker som jobber med mennesker ligeså, som i dag er tabu.For en politi er slett ikke bare en politi, men også ett menneske med sine erfaringer og holdninger som preger alt denne gjør i yrket sitt, det samme gjelder psykologer, leger, osv..Derfor er det at vi som erfarer vet at det er som å vinne i lotto HVEM man møter i yrker som er altfor viktige til at lottogevinsten kan fortsette å styre...
0 #2 Åse Karin Karlsen del 2 13-08-2013 10:30
Selvutvikling bør bli obligatoriske fag i alle utdannelser som handler om å jobbe med mennesker, der man lærer om sin egen sårbarhet og hvor mye dette kan påvirke jobben du gjør,det å gå i forsvar eller rett og slett angripe kan på denne måten bli redusert av ansatte..med andre ord, øke proffesjonalite ten.

Barns rettigheter og verdi MÅ få høyeste prioritet for ting henger sammen.Null toleranse for mobbing, økning av kompetansen for alle som jobber med barn til å se barns hjelpebehov da barn ikke er minivoksne men har sin egen måte å utrykke seg på.Noe sinnsykt økning i strafferammer av overgrep gjort mot barn, og kompetansehevin g som gjør at det latterlige antallet dømte i slike saker, forandres.Hvorf or blir ikke fagfolk fra andre land med bedre statistikk hentet inn????Hvorfor? ???er det prestisje at man skal klare alt selv???Bare måtte få noe av mine tanker ut igjen, basert på bøttevis av erfaring..

Legg til kommentar