Rus

Rusomsorg: Ila hybelhus-nedleggelsen til bystyret

Byråd Anniken Hauglie har til NRK Østlandssendingen uttalt at Ila Hybelhus skal nedlegges.

Jeg har bedt Byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyret

1. Hva er de faglige grunner for en slik nedleggelse?

2. Hvor mange av de nåværende beboere anses å ha tilstrekkelig boevne til å bo i selvstendig bolig?

3. Hvor stor er etterspørselen/behovsdekningen for plasser av samme omsorgsnivå som Ila Hybelhus?

4. Vil Byrådet erstatte de 58 plassene for den samme målgruppe, på samme lavterskelnivå, på andre adresser? 5. Hva er tidsperspektivet for å nedlegge Ila Hybelhus?

Og jeg tar gjerne i mot innspill fra rusavhengige, bostedsløse og fagfolk på det som nå skjer.


Kommentarer   

0 #1 Raymond 04-09-2013 09:17
Vil de nåværende beboerne bli tilbydt selvstendig bolig? Isåfall, hvor? Det er vel lange ventelister på kommunale boliger.
0 #2 Steinar 04-09-2013 10:00
Hva med å foreslå omgjøring av ila til varig rus-bolig.

Det er midlertidighete n i sosial-vedtaken e som rammer denne gruppen.

Fast bolig gjør at man kan oppnå den verdigheten som gjør at man utvikler en følelse av å høre til.

Samlokaliserte rus-boliger er mangelvare i oslo.Problemer med blandingsmiljøe r har og vært tema den siste tiden
0 #3 Line 05-09-2013 16:15
Blandingsbolige r ? Hva er det?

Segregering er vel ikke det vi tilstreber nå?

Gode trygge tiltak med riktig hjelp er vel det vi bør tilby de som bor på Ila hybelhus.
0 #4 Eirinn Glattre 05-09-2013 18:52
Når rusmiddeletaten /velferdsetaten nå velger å legge ned Ila hybelhus så er det etter en lang og gjennomtenkt vurdering. Tiltaket fungerer ikke i forhold til hensikten, og de vanskeligstilte blir boende alt for lenge (årevis) og hjemkommunen/by delene klarer ikke å gi beboerne et bedre og mer permanent boligløsning. Utfordringen er å gi beboerne et godt og varig tilbud - ikke å ivareta et tilbud som bare gjør vondt værre.
0 #5 Morten de Lange 05-09-2013 19:52
Dette er nok et resultat av at kommunen nedlegger uten å reflektere på følgene... Dersom politikerne hadde hatt tak i en gjennomgående behandling for brukerne, hadde vi kanskje unngått dette. På den annen side har jeg hørt altfor mange triste historier fra dette huset...

Legg til kommentar