Rus

Kafe Trappa: Byråden bekrefter reell nedbygging

Kafe Trappa: Byråden bekrefter reell nedbygging

Jeg har tatt opp med Byrådet den varslede stenging av værestedet Kafe Trappa. Kafe Trappa har over lengre tid vært et lavterskeltilbud for rusavhengige i tilknytning til Ila Hybelhus på Alexander Kiellands plass. Her har rusavhengige i årevis kommet for et gratis måltid, en dusj eller en prat med de ansatte og en liten pust i bakken. I et notat til bystyret bekrefter byråd Anniken Hauglie det jeg fryktet: Dette er en reell netto reduksjon i tilbudet til Oslos rusavhengige, og uten at det bygges opp økt aktivitet andre steder.

Byråden begrunner stengningen med følgende:

"Det har over lengre tid vært utfordringer knyttet til Kafé Trappa. Dette omhandler store ansamlinger av brukere utenfor inngangen, både i og utenom kaféens åpningstid, med åpenlys omsetning og bruk av illegale rusmidler, samt støy, forsøpling og ulike typer truende eller uønsket atferd. Høsten 2012 gjennomførte Institusjons- og boligavdelingen i Velferdsetaten en spørreundersøkelse blant brukerne ved og rundt kaféen. Undersøkelsen viste blant annet at en høy andel av brukerne som oppholder seg utenfor kaféen ikke benytter tilbudet, men oppsøker området for å omsette illegale rusmidler."

Ja, det er jo det mange av oss har hevdet lenge: Å jage de rusavhengige ut av sentrum gjør jo at de i stedet presses ut til de sentrumsnære bo-områder. Og rusavhengigheten og atferdsproblemene er jo fortsatt den samme. Man av-oppfinner ikke de rusavhengige ved å jage dem ut av syne for turister og "folk flest".


Kommentarer   

0 #1 Ina N. Moe 15-09-2013 08:03
Lurer på hvor byrådet tenker at de rusavhengige skal gjøre av seg når de tar fra dem tilbudene nrk.no/.../...
0 #2 Kirsten Eeg 15-09-2013 08:55
Blir dette noe av vil det yttreligere forverre hverdagen til mennesker som har det vanskelig nok fra før.
+1 #3 Arne Husby 15-09-2013 09:17
Jaget fra sted til sted. Byen vår er kald, og bare beregnet de veltilpassede.
+1 #4 Angelique Tangen 15-09-2013 09:24
Det var et trist sted men trist at det nedlegges også.
-1 #5 Svein Nilseng 15-09-2013 11:04
Rett og slett "dårlig gjort", ovenfor dem som ikke har noe. Hva var egentlig feilen med dette stedet? De forstyrret jo absolutt ingen.
Penger...
0 #6 Lill Gansmoe 15-09-2013 11:04
Denne renovasjonen har foregått i 8 år i hele landet !!! Desverre !!!
+1 #7 Kjell Strandbakke 15-09-2013 11:06
Skam av byrådet .
+1 #8 Randi Vollmerhaus 15-09-2013 11:08
Men nå skal Erna "ordne opp" - ref gjentatte utsagn i valgkampen.
+1 #9 Kjellbjørg Lunde 15-09-2013 12:36
Når dei same har regjering som byråd,blir det interessant å sjå kven som får skulda når dei ikkje kan leve opp til forventningar i fylgje lovnader.
0 #10 Tina Vestergaard 16-09-2013 06:25
Jeg blir så sint, de bare legger ned og legger ned, og vi ble lovet flere og bedre både avrusningsplass er, institusjoner osv. Ja listen er lang på hva de lovet. Det de gjør og har gjort de siste årene er og gi mindre penger, legge ned ting der fungere osv. Her i kommunen måtte dr spare 3 mill i fjor og 2 nye i år. Jeg blir rett og slett kvalm!!!!!!

Legg til kommentar