Rus

Sykepleie på hjul: Byrådet korrigeres fra fagfeltet

Sykepleie på hjul: Byrådet korrigeres fra fagfeltet

"Sykepleie på hjul er til stede for mennesker som allerede oppholder seg i sentrum. Det er altså ikke slik at sykepleie på hjul “trekker folk” til sentrum.

Det er også viktig her å minne kommunen på at det er en stor gruppe mennesker i denne vanskelige livssituasjonen som ikke kan eller vil benytte seg av kommunens egne tjenester. Dette fordi de ikke tilhører eller er bostedsregistrert i kommunen – eller de på andre måter står uten rettigheter i hovedstaden. Det er viktig at mennesker i denne livssituasjonen møtes med akutt hjelp og omsorg," skriver Bymisjonens Kari Gran og Kirsten Frigstad bl.a. i en kommentar på bloggen min.

De gir dermed en klar korreks til Byrådet, som i et notat til bystyret skriver - som begrunnelse for kutt i bevilgninger - at "tiltaket (har) elementer som står i motstrid til byrådets sentrumssatsing ved at det trekker rusmisbrukere m.fl. mot sentrumsområdene."

Les mer her, og skriv gjerne dine synspunkter i kommentarfeltet.


Kommentarer   

0 #1 Per Bronson 04-11-2013 21:50
Slik blir det når vi ikke har noe bedre å tilby rusmisbrukere og andre trengende. De har like mye krav på helse som deg og meg.
0 #2 Bjørn Bjøro 05-11-2013 07:07
Kan det være slik at vi her ser Høyres verste ansikt utildekket gjennom byrådens svar, å gjøre det enda verre for de som har det svært ille fra før?

Vanligvis møtes vi med pene og tildekkende ord fra den kanten. Men plutselig var sløret borte.
0 #3 Tine 08-11-2013 04:55
Selvfølgelig må Sykepleie på hjul nedlegges. Alle fungerende gode tilbud som finnes til narkomane må tydeligvis det. :(

Først blir det tildligere velfungerende tilbudet til Kirkens Bymisjons 24sju borte, og nå skal de altså i tillegg fjerne Sykepleie på Hjul?

Sykepleie på Hjul hjelper når andre ikke kan.
De oppholder seg ikke kun i sentrum som det argumenteres med. De er rundt om i hele Oslo å tilbyr tjenestene sine. De har blant annet mange hjemmebesøk. Jeg har selv hatt Sykepleie på Hjul hjemme hos meg ved flere anledninger. De kom hjem til meg hver dag i en kort periode da det ikke var noe annet tilbud tilgjengelig. Og da jeg bodde på Thereses Hus kom de dit, undersøkte meg, kontaktet lege, kjørte meg til legen og sørget for behandling. Deretter kom de tilbake et par ganger i uken for videre undersøkelse/ko ntroll.
Dette er noe av den hjelpen jeg har fått av Sykepleie på Hjul. Et tilbud da det ikke fantes noe annet tilbud. Et tilbud Sykepleie på Hjul gir mange narkomane hver (hver)dag.
Sykepleie på Hjul er et tilbud som burde vært utvidet, ikke nedlegges!

Narkomani er definert som en sykdom av WHO. Allikevel økes bruken av ressurser og penger på å bekjempe narkotikakrimin alitet på det laveste nivå. Det vil si å jage narkomane som forsøker å ordne seg en friskmelding bort fra gata. Hvor lenge skal narkomani bekjempes med virkemidler som ikke fungerer? Virkemidler som fengsel og bøter. Bøter på tusenvis av kroner som vokser til summer det blir umulig å betale og som gjør mange narkomane (og narkomane som er blitt rusfrie) til gjeldsslaver for livet. Hva med å istedenfor øke bruken av ressurser og penger på tiltak som hjelper den narkomane? Er det ikke på tide å heller se om det har noen større nytte enn alt det som ikke har hjulpet frem til nå?
Start med å oprettholde det fantastiske tilbudet Sykepleie på Hjul har.

Legg til kommentar