Rus

Bystyreflertallet styrker rusomsorgen

Bystyreflertallet styrker rusomsorgen

Det ligger an til at bystyreflertallet (Ap, Fr.P, SV, Rødt og dels MDG), mot byrådspartienes (Høyre, V og Kr.F) stemmer, styrker Byrådets budsjettforslag for russektoren, og dermed reverserer en del av kuttene Byrådet har foreslått.

Den viktigste er trolig en rammeøkning for rustiltakene innenfor Velferdsetaten på 3 millioner kroner, og som bør hindre planlagte svekkelser av tjenestetilbudet. Men også økninger til Bekkelagstunet (0,7), Blå Kors Kontaktsenter (0,5), Fransiskushjelpens Sykepleie på hjul (0,335), Frelsesarmeens Jobben (1,0) Bymisjonens Natthjemmet (0,250), Bymisjonens Lønn som fortjent (0,350) og Retretten (75.000) er styrking av viktige tiltak.  Og JURK (60.000), Juss-Buss (150.000) og Gatejuristen (220.000) bidrar på en god måte til rettssikkerheten for denne gruppen.

Men at alle de borgerlige partier (Fr.P, Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti) samlet sett anbefaler "strengere vilkår for sosial hjelp", og derfor kutter sosialhjelpsbudsjettet med ytterligere 45 millioner kroner, vitner om at byens fattigste skal straffes.


Kommentarer   

0 #1 Roald Bentzen 30-11-2013 12:28
Det dreier seg ikke om å straffe noen når de blåblå setter ned foten. Det er kun en måte å si nok er nok, og skift gear!
0 #2 Jørn andresen 30-11-2013 14:12
Flott at de styrker rustibudene her i byen. Det trengs..
Men, hvorfor skal de fattigste, de som går på sosialhjelp, bli straffet, med et kutt på 45 millioner kr. ?
Kan noen forklare logikken, og sammenhengend her ?
0 #3 Grete Antona Nilsen 30-11-2013 16:40
Hva menes med dels MDG?
0 #4 Aud Koc 30-11-2013 16:50
Skjønner ikke helt hvordan det kan kuttes i sosialhjelpen. Fint at tilbudene innen rus styrkes, men de fleste som er brukere av disse tjenestene mottar sosialhjelp, ergo så er man like langt. Gi med den ene hånden og ta med den andre så er vi like langt.
0 #5 Ivar J 01-12-2013 10:20
Dels MDG betyr at de bare var med på enkelte av påplusningene

Legg til kommentar