Rus

Rusavhengige rammes igjen: Byrådet vil nedlegge 49 akutt- og korttidsplasser

Rusavhengige rammes igjen: Byrådet vil nedlegge 49 akutt- og korttidsplasser

Beboere og ansatte ved Ila hybelhus er informert om at hybelhuset skal nedlegges fra neste sommer av. Tiltaket har i dag 38 korttidsplasser og 20 akuttplasser. Det er opplyst at kun 9 av plassene skal erstattes ved oppretting av nye akuttplasser i sentrum. Det innebærer at rusomsorgen får en netto reduksjon av akutt- og korttidsplasser på 49.

Nær 300 rusavhengige bostedsløse er innom Ila i løpet av året. Byrådet opplyser selv, på spørsmål fra meg, i et notat til bystyret av 1. oktober i fjor at Velferdsetatens oppfatning er at relativt få av beboerne kan ha nytte av å bo i selvstendig bolig: "Etter en gjennomgang av inneliggende klienter per 9.september, mener vi at 6 av totalt 56 kan ha nytte av å bo i selvstendig bolig."

Ut fra dette kan jeg ikke se at det faglig kan være forsvarlig å nedlegge Ila Hybelhus før alternative tilbud er på plass, og at en netto reduksjon på 49 akutt- og korttidsplasser vil innebære en vesentlig svekkelse av bo-kapasiteten for byens bostedsløse.

Jeg har sendt fram følgende spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret: Hva er den faglige begrunnelsen for at Byrådet nå vil nedlegge Ila, uten at tilsvarende antall plasser er etablert andre steder?


Kommentarer   

+1 #1 John Magne Hiller 27-02-2014 11:42
Dette er praksisen. Teorien kom i Erna Dolbergs nyttårstale, og i valgtalene sist høst. Da var hensynet til de svakeste viktig, kanskje det viktigste av alt!
De blå har en klar fordeling: skatteletter til de rikeste, sympatierklærin ger for de svakeste. Nå skal vi få dette servert i fire lange pr, men kanskje vi kan klare en forandring i Oslo neste år?
+1 #2 helene 28-02-2014 05:32
uff ja disse 4 årene kommer det nok desverre ikke mye godt ut av for de svakeste i samfunnet. Vi må stå på uansett så kanskje de forstår hva vi vil?!
0 #3 Osmund Olsen 28-02-2014 11:48
Synd og skam er det,at det ikke kan gå ann å behandle disse menneskene bedre! Er bevist at vi som har rusa oss er en vel så stor ressurs som andre "vanlige" mennesker. Trist at de som LIKSOM skal styre dette landet VÅRT,også gjør så godt de bare kan,for å sørge for at de beste forlater oss først. Få dem til å blomstre istedenfor å bare
stue oss bort til forvitring!!!

Legg til kommentar