Rus

Ila hybelhus: De ansatte med bekymringsmelding til bystyret

Ila hybelhus: De ansatte med bekymringsmelding til bystyret

De ansatte på Ila hybelhus er bekymret for nedleggelse av rusinstitusjonen, og skriver blant annet dette i en henvendelse til partiene i bystyret:"Vi er enige i at Ila Hybelhus ikke har en god bygning for en institusjon for bostedsløse rusbrukere, huset er stort, det har et stort behov for oppgradering. Vi mener ingen institusjoner for rusbrukere skal ha en slik størrelse, det innebærer en for stor samling av mennesker med sammensatte problemer knyttet til rusbruk.

Vi har materiale som viser at huset i dag er meget effektivt, 600 behandlinger fordelt på 276 personer benyttet tilbudet i 2013. Gjennomsnittlig botid på akuttsengene er 13.29 døgn og på korttidsavdelingen 63 døgn.

Vi er meget bekymret for tilbudet til de som i dag benytter huset som midlertidig bolig, mens brukere, vi og bydelene søker å finne andre løsninger. I planen for nedleggelse av institusjonen vises det til at bydelene bygger opp tilbud som skal kunne gi et bedre tilbud til mange av Velferdsetatens institusjonsbeboere. Dersom det bygges opp bedre tilbud i bydelene for våre brukergrupper er dette bra, men å legge ned et tilbud av vår størrelse uten at behovet på forhånd er redusert er en farlig øvelse, vi frykter mange vil stå uten tilbud 1. juli 2015," heter det blant annet i henvendelsen til bystyret.

Les hele henvendelsen under "les mer".

 

 Nedleggelse og salg av Ila Hybelhus.

Byrådet har vedtatt at Ila Hybelhus skal nedlegges innen 1. juli 2015 for deretter å legge huset ut for salg.

Ila Hybelhus har i dag 58 Beboere, disse er fordelt på 20 akuttsenger og 38 korttidssenger. I byrådets planer etter nedleggelsen skal det opprettholdes et tilbud om akuttsenger, vi forstår det slik at planen er at det skal etableres 20 akuttsenger.

Vi er enige i at Ila Hybelhus ikke har en god bygning for en institusjon for bostedsløse rusbrukere, huset er stort, det har et stort behov for oppgradering. Vi mener ingen institusjoner for rusbrukere skal ha en slik størrelse, det innebærer en for stor samling av mennesker med sammensatte problemer knyttet til rusbruk.

Vi har materiale som viser at huset i dag er meget effektivt, 600 behandlinger fordelt på 276 personer benyttet tilbudet i 2013. Gjennomsnittlig botid på akuttsengene er 13.29 døgn og på korttidsavdelingen 63 døgn.

Vi er meget bekymret for tilbudet til de som i dag benytter huset som midlertidig bolig, mens brukere, vi og bydelene søker å finne andre løsninger. I planen for nedleggelse av institusjonen vises det til at bydelene bygger opp tilbud som skal kunne gi et bedre tilbud til mange av Velferdsetatens institusjonsbeboere. Dersom det bygges opp bedre tilbud i bydelene for våre brukergrupper er dette bra, men å legge ned et tilbud av vår størrelse uten at behovet på forhånd er redusert er en farlig øvelse, vi frykter mange vil stå uten tilbud 1. juli 2015.

Vi mener det må videreføres et akuttilbud på størrelse med dagens tilbud på 20 senger. Vi mener det også må videreføres en korttidsavdeling med 40 senger. Disse avdelingene bør ligge på forskjellige fysiske plasser, men må være tett sammenvevd, helst som avdelinger av samme institusjon. Avdelingenes felles plassering er en forutsetning for den smidige overføringen vi praktiserer i dag, uten denne ville liggetiden på akuttavdelingen blitt vesentlig lengre, med de problemer dette ville skape for den enkelte bruker.

Vi ønsker å invitere flest mulig av bystyrets partier til en dialog med oss om hvordan vi ser på denne saken. Vi vil med dette invitere deres parti til et møte med oss på Ila Hybelhus, i utgangspunktet vil vi gjerne invitere så mange som mulig fra deres parti opp til oss på Ila. På denne måten får vi vist hvordan vi jobber i praksis, og hvilke forhold vi arbeider under i dag, samtidig som vi kan få formidlet vår uro for tilbudet til institusjonens brukere. Dersom det skulle være vanskelig å få til et møte hos oss, kommer vi selvfølgelig gjerne på et møte hos dere.

 

mvh  

Terje Berget

Plasstillitsvalgt Fagforbundet avd.148

Legg til kommentar