Rus

Bystyret følger opp planlagt nedleggelse av Ila hybelhus

Bystyret følger opp planlagt nedleggelse av Ila hybelhus

Mange av oss stiller spørsmål ved beslutningen om å nedlegge Ila hybelhus, før en er trygg på at tilstrekkelige alternativer er på plass. Det er derfor bra når også nå bystyrets helse- og sosialkomite ber byråden klargjøre situasjonen. Komiteen har nå sendt følgende spørsmål byråden skal besvare:

Arbeidsutvalget i Helse og sosialkomiteen er kjent med byrådets beslutning om å legge ned Ila hybelhus med virkning fra sommeren 2015. I den forbindelse har flere bystyremedlemmer stilt ulike spørsmål knyttet til forsikringen om at brukergruppen skal sikres god nok ivaretakelse etter stenging.

Arbeidsutvalget har nylig besøkt hybelhuset og snakket med fagforeningsrepresentantene der og ønsker å stille følgende spørsmål:

1. De Ila-ansatte sier de ikke er trukket inn i arbeidet rundt kartleggingsarbeidet som er igangsatt. Hva er begrunnelsen for at disse ikke trekkes med i prosessen?

2. Kartlegging av beboerne var varslet med oppstart i april 2014, men var ikke påbegynt da arbeidsutvalget var der tidligere i mai. Når starter dette arbeidet?

3. Har byrådet noen formening om hvor akuttplassene og korttidsplassene skal etableres i 2015?

4. Er byrådet sikre på at er det nok plasser med høy nok kompetanse for å ta vare på de tyngste brukerne på Ila hybelhus når det legges ned?

5. Arbeidsutvalget ønsker også et notat med orientering om fremdriften på avviklingen av hybelhuset og at komiteen holdes jevnlig oppdatert. Kan byråden innfri dette ønsket?


Kommentarer   

0 #1 Gunn Pound 23-05-2014 07:59
Viktig at bystyret og byrådet lytter til fagkompetansen her dvs. de ansatte. Ettersom jeg skjønner er det ikke funnet alternativer og hvor skal brukerne være da. Det er også viktig at byrådet og bystyret lytter til brukerne. Brukermedvirkni ng er svært viktig. Hadde makthaverne vært flinkere til å lytte til grasrota hadde man vært spart for mange problemer.
0 #2 Simen 23-05-2014 21:14
Er forholdene slik Jo Nesbø beskriver høres det direkte farlig ut der. Jeg kan skjønne man ikke kan leve med å ha et slikt sted i regi av kommunen.
www.dagbladet.no/.../33457302
"Det var også våpen på hospitset, både kniver og skytevåpen og til og med en harpun, fortalte Nesbø."
0 #3 Ivar j 23-05-2014 21:21
Kravet er ikke at stedet skal opprettholdes, men at beboerne skal sikres gode alternativer FØR nedleggelse realiseres. Og: vi må ikke redusere den samlede kapasiteten i rusomsorgens bo- og omsorgstilbud.

Legg til kommentar