Rus

En fornuftig alkoholpolitikk for Oslo

En fornuftig alkoholpolitikk for Oslo

Dette er de programformuleringer jeg har meldt som mitt innspill i Oslo SVs programkomite for valgperioden 2015 - 2019:

"SVs mål for alkoholpolitikken er å verne enkeltmennesker mot avhengighet og alkoholskader og å verne samfunnet mot vold og negative ringvirkninger av andres misbruk. Spesielt sårbare er familie, barn og venner av folk som er alkoholavhengige. Sammenhengen mellom tilgjengelighet, pris og misbruk er sterk.

SV vil ha en restriktiv skjenkepolitikk for Oslo, som et viktig tiltak for å forebygge vold i sentrum. Skjenketiden bør begrenses til klokken 02:00, men et mindre antall steder bør kunne skjenke lenger.

Hver søknad om skjenkebevilling må vurderes opp mot kunnskap om lokale forhold. Bydelsutvalgene skal avgjøre skjenketider i bydelene.

Skjenkestedene må kontrolleres strengt for å hindre skjenking til mindreårige, overskjenking og økonomisk kriminalitet. Det skal gjennomføres program for dette, etter mønster fra Stockholm. SV vil vurdere ulike tiltak for å hindre diskriminering på utesteder. Idrettsarrangementer der barn og unge deltar, skal være alkoholfrie.

- SV vil ha et tett samarbeid med skjenkebransjen for å støtte opp under seriøs næringsvirksomhe

- SV vil redusere skjenketidene til kl. 02.00

- SV vil at bevillingshavere som bryter alkoholloven får en rask kortvarig inndragning fra første overtredelse, og varig miste bevillingen ved gjentakelse."

Hva tenker du? Tar gjerne i mot innspill.


Kommentarer   

0 #11 Stein Hoftvedt 16-07-2014 15:16
Jeg synes Ivar Johansens forslag virker fornuftig. Men allverdens reguleringer kan neppe gjøre stort med manges dustete forhold til alkohol - man kan bare begrense konsekvensene av det.
0 #12 Bodil Christine Erichsen 17-07-2014 06:13
Til Sverre Munthe: Problemet - eller ett problem - er at det ikke er så lett for skjenkestedene å bestemme selv. an blir på en måte tvunget til å følge de andre, eller helst holde åpent litt lenger enn de andre, og så baller det på seg, blir senere og senere. Og egentlig er det ingen som tjener på det, for det er tross alt litt begrenset hvor lenge folk orker, og har råd til, å henge ute. Så det man har oppnådd er at folk tar vorspiel hjemme hos noen og drar på byen rundt midnatt. For utestedene er det - eller skal det i hvert fall være - dyrere å drive om natta. Over tid blir det kundene som må betale for det. Så resultatet er i grunnen bare at folk nå er ravende fulle på byen mens de før gjerne bikka over først på nachspielet. Dette sagt har vi ikke tatt hull på problemene omkring alkoholisme og den slags...det er en litt vanskeligere diskusjon, hvor åpningstidene dog har mindre betydning.
0 #13 Shaheen Khan 17-07-2014 08:18
Ivar Johansen. Jeg har jobbet mye i ute bransjen, jeg kan love deg at vold ikke blir mindre selvom skjenketiden begrenses!! Hvorfor??? La oss se det totale bildet. Du er en godt voksen man,som er aktiv i ett politisk parti. Du vil bidra til noe fornuftig i samfunnet ved å legge frem noen gode forslag. Veldig bra! For politikere er det veldig lett å komme med forslag til det ene og det andre,lovforsla g som senere kan bli til en lov.

Voksne folk fra rundt 40 og oppover bråker sjeldent, det er ungdommen som hopper,spretter og skaper action! Voksne folk tar seg en middag og par øl etter jobb, og er vell hjemme 21,22 senest senest 23 i hverdagene. I helgene kanskje litt lenger. Da sitter voksne folk og tar seg øl utover kvelden i ganske rolig tempo,sitter å koser seg og har ett hyggelig selskap med venner eller kolleger!
Mens ungdommen er opptatt av å ha det "fett" med mest mulig liv og tempo. De hiver i seg sterke drinker for å bli full på kortest mulig tid.

Noen drikker selvfølgelig øl også,men drinker er "tingen"! De unge føler de har det mer morro når de er fulle, de kan "åpne" seg lettere ovenfor andre og er da mindre redd for å drite seg ut. Sånn er det kanskje med voksne også men de unge leder på dette!!
Skjenketiden pr idag er 03.00 . Utestedene og barene åpner åpner rundt 18-19 tiden. Restaurant/pube r som har matservering har det åpent fra tideligere på dagen og stenger matservering rundt 23. Etter 23 gjelder det å kun selge alkohol.

Som sagt er voksne på plass allerde, rundt denne tiden starter forberedelsene for å komme seg hjem etterhvert. Unge folk på den andre siden forbereder seg til ut! Nå er det ikke sånn at alle voksne drar hjem og det kun er unge ute på byen. Men majoriteten av dem!! Vet du når de aller fleste unge kommer ut??? De begynner å planlegge en natt på byen allerede 13-14 tiden på dagen. De Kjøper alkohol , handler mat,kommer hjem og begynner å lage mat. Spise og begynne å drikke allerede da. Så starter dusjing , fiksing og påkledning. Under alt dette får man i seg litt alkohol også. Man har nå brukt mange timer på forberedelsene for en tur ut på byen. Til man har kommet seg helt ut dit man hadde planlagt,med trikk, t-bane, buss eller taxi så er klokken minimum 24. Noen er ikke på byen før halv 1 eller 1! Når strenger utestedene? 03.00!!! Man har brukt så mange timer for 2 timer på byen.

De 2 timene er det full fart. I løpet av de 2-3 timene skjer det mye rart. Vold, bråk, ran, tyveri osv osv!! Nå har jeg skrevet og forklart ganske detaljert hva som skjer i løpet av kvelden og natten,før utestedene stenger 03.00!! Men hva om de stenger 02.00??? Vet du hva? Alt dette vil skje da også!! Forskjellen blir bare at folk kommer ut en time eller to tideligere for å få noe ut av de timene! Problemene blir bare skyvet en time tilbake for hele dagen. Probleme vil starte tideligere enn de gjør nå!! Jobber i utebransjen, er ute selv og snakket med mange om dette!! Konklusjonen var den samme hver gang. Politikere sitter der oppe å lager lover og regler i bøtter å spann. Men de vet egentlig ikke hva de lager.. TEORI ER IKKE DET SAMME SOM PRAKSISS!!!!!!! !
0 #14 Åse Karin Karlsen 17-07-2014 15:25
Er også enig med Shaheen her i denne saken.De aller fleste er ikke voldelige så hvorfor skal alle få svi??De som derimot er voldelig , gjør det igjen og igjen ..Til de enten får hjelp eller blir stoppet..Alkoho len fjerner grenser slik at denne volden kommer frem, men de voldelige tendensene er der med eller uten alkohol..Så i stede for å gå på symptomene i denne saken bør man gå på årsak til problemet..trau meenheter blir lagt ned, unge og andre må stå i kø for å få psykiatrisk hjelp, psykiatrien har på mange måter spilt falitt, da det der også i mange sammenhenger bare konsentreres om symptombehandli ng i form av medisiner og samlebåndprinsi pper for å få folk fortes mulig ut, pga stadige nedskjæringer.m edisiner er svært viktig på pasientens premisser vel og merke,men de løser ingen problemer som ligger i bunnen for det..man bør ikke medisinere for å legge lokk på fordi man ikke har tid til å behandle årsaker.Følelse r må få komme ut, ikke skjules videre..Innen for psykiatrien er det også svært viktig å poengtere at de aller fleste pasienten IKKE er voldelig mot andre,men de som er det, har ofte en høy gjenntagelsesfa re...Hvorfor jeg uttaler meg om det???Jeg har høyere utdannelse i omsorgsfaget, og har jobbet i dette systemet over 20 år..Det går mange "bomber" løs, som heller skulle hatt hjelp enn alkohol i det hele tatt.Og da blir også skjenketider ganske så uvesentlige...I tillegg får ikke trusler om vold noen som helst konsekvenser i rettssystemet, enda de aller fleste drap her i landet er blant nære relasjoner og svært ofte konsekvens av trusler i forkant.Jeg har jobbet også med drapsfolk...Er helt enig med Shaneen at det er fagfolk som sitter på de store erfaringene her..Å regulere alkohol er som å bruke bomber for å skyte spurv, når det er årsak man må se på..og ikke symptomer..Når det er sagt har jeg så langt vært enig i ALLE sakene Ivar formidler uten om denne..Og er svært glad for t det finnes mennesker som han som tør å stå opp for de mest sårbare av de sråbare..Tør å stille kritiske spørsmål, og tør å ta de opp der forandring kan skje..du gjør en fantastisk innsats..
+1 #15 Magne Richardsen 18-07-2014 08:38
Forskning viser nok at Shaheen ikke kan holde løftet om at volden ikke reduseres når skjenketiden reduseres.

Et søk på vold og alkohol eller skjenking på nettsidene til statens institutt for rusmiddelforskn ing (www.sirus.no) viser at nær 80‰ av volden i Norge skjer i alkoholrus og 50‰ skyldes alkoholen i seg selv. Skjenket alkohol gir mer vold enn vold konsumert hjemme, og en senkning i skjenketiden på 1 time tilsvarer opp i mot 17% nedgang i utelivsvolden. Det er hele familier som rammes av volden, noen for livet.
50% av alkoholskadene rammer andre enn den som selv drikker alkoholen.

Les en kortversjon her:
kommunetorget.no/.../...
0 #16 Idrett utan alkohol 04-08-2014 09:46
Flott at de vil jobba for at idrettsarrangem ent skal vera alkoholfrie!
0 #17 Natteravn 27-09-2014 13:59
Siden all forskning og statistikk viser at jo kortere åpningstider, jo mer vold og bråk blir det. VIL SV at det skal bli mer fyll i Oslo ? Tallene til Richardsen er tatt ut av kontekst og stemmer ikke med realiteten. Økt tilgjengelighet gir ikke økt alkoholkonsum, akkurat som innskrenket tilgjengelighet ikke reduserer drikkingen. Det beste eksempelet må vel være å se på forbudstiden, når vi prøvde å gjøre tilgjengelighet en lik null, aldri har det vært så mye alkoholrelatert e skader og alkoholister her i landet! Dette er jo simpel logikk, folk som vil ruse seg ruser seg uansett, de klarer alltid å få tak i det de vil ruse seg på, forskjellen er om de skal få rusen i kontrollerte former av betjening som er trent i å regulere sjenking, eller om de skal bøtte nedpå hjemmelagd "sprit" i skjul og derpå rave rundt i gatene. Det sier seg selv at å si at skjenket alkohol fører til mer vold enn hjemmedrukket alkohol ikke gir mening, vi snakker om den samme alkoholen. Det er beruselse som fører til mer vold når man er i nærheten av fremmede mennesker, noe annet er en umulighet. Dette var et lite gjennomtenkt forslag eller et forsøk på å forringe gatemiljøet.

Legg til kommentar