Rus

Rusavhengige: Hjelpetiltak flyttes fra sentrum til bo-område i indre by øst

Rusavhengige: Hjelpetiltak flyttes fra sentrum til bo-område i indre by øst

"Det er behov for å sikre en mer sammenhengende tiltakskjede mellom lavterskeltiltak og mer langsiktig rehabilitering. Et grunnprinsipp i sentrumsarbeidet er at brukerne i størst mulig grad skal få nødvendig helse- og sosialfaglig oppfølging i sitt nærmiljø, noe som vil forenkle den enkeltes livssituasjon. Det er i den forbindelse et mål å knytte brukerne tettere opp mot bydelenes tjenesteapparat for å forhindre at de forblir brukere av Velferdsetatens lavterskeltjenester." Det skriver Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester til Velferdsetaten.

Velferdsetaten får ordre om å "omdisponere ressurser slik at det bygges opp en desentralisert enhet" som kan bistå bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo. Denne enheten skal blant annet utlevere LAR-legemidler, ha psykologtjenester, ambulante tjenester, smitteverntjenester, motivasjonsarbeid og kosttilskudd.

Det relle oppdrag fra byrådsavdelingen er: hjelpetiltak for rusavhengige skal flyttes fra sentrum og inn et sted i bområdene i indre by øst. Jeg er i tvil om dette er særlig klokt.


Kommentarer   

0 #1 Bente Vik 18-06-2014 10:42
Selvsagt til østkanten. - For det er jo der alt det negative samles!
0 #2 Thea Sofie Rusten Grastveit 18-06-2014 10:43
Det kan fremstå som om Oslo kommune ser på indre øst som en universalløsnin g for lokalisering av sosialtjenester . Byrådet har sagt at de vil snu denne trenden, håper denne intensjonen vil følges opp med en mer samstemt politikk i nær framtid.
0 #3 Kjell Strandbakke 18-06-2014 10:44
Når skal det bli Oslo vest som bidrar med sosiale tjenester. De skal vel sitte med sin kake og kaffekopp og uffe seg over hvordan det ser ut. Skamm dere hvis dere har noen sosiale tanker mellom øra.
0 #4 Halvor Raknes 18-06-2014 12:21
St. Hanshaugen er en av de tre bydelene som omfattes av dette og hvor den desentraliserte enheten må forventes kunne bli lokalisert. For å sitere fra Wikipedia:

«Bydelen strekker seg fra Oslo sentrum og nordover til Marienlyst og Ullevål universitetssyk ehus. Høydedraget Akerryggen som går nord-syd i den østlige delen av bydelen gir, sammen med parkene og grøntområdene, bydelen et grønt og åpent preg.

«Bydel St. Hanshaugen tilhører indre by og vestkanten.»
0 #5 Signe Wiik 19-06-2014 21:25
Merkelig mål ; å forhindre at velferdstjenest ens lavterskeltilbu d brukes...hvorfo r har de disse tilbudene da ?
0 #6 Nina Helen 20-06-2014 05:56
2+2= fortsatt 4 sist jeg sjekket, men kan jo være at enkelte politikere ikke tror at jeg og mange andre har den evnen... når man legger sammen handlingene mot enkeltmennesker de siste årene, sammen med dette forslaget, så får man et helt annet svar enn det de sier høyt. Jaging av narkomane, spredning av miljøet, tiggeforbud etc etc og nå flytte hjelpetiltakene ... for meg er dette Rusken..... "en renere by".
0 #7 John Lindseth 20-06-2014 05:57
Det neste blir vel søppelcontainer e som narkomane kan hives i?

Legg til kommentar