Rus

Uteseksjonens sommertelling: Rusmiljøene flytter østover

Uteseksjonens sommertelling: Rusmiljøene flytter østover

Uteseksjonens telling av rusmiljøer i Oslo sentrum er tydelig:

"Det mest fremtredende i årets sommertelling er at det tunge, åpne rusmiljøet som tidligere har vært på Jernbanetorget og i Skippergata, nå har flyttet seg til Brugata. Man kan anta at dette har sammenheng med at lavterskeltiltakene har flyttet dit, og dette var til en viss grad en forventet tendens. Det er nå en markant nedgang av personer i sentrum, altså i Skippergata. Vi teller flere personer på kveldstid enn på dagtid. I helgene på natten endres aktiviteten i en del av områdene. Om natten er det vestafrikanske menn som er aktive som vi ikke ser i like stor grad ved de andre tidspunktene for telling.

Tallet for aldersgruppen 0-25 år er stigende på østkanten, i takt med økningen i miljøet sett under ett. Vi treffer flest i denne aldersgruppen på øst. I år er det truffet 10 mindreårige i miljøene under telling," skriver Uteseksjonenn blant annet.

Jaging av rusavhengige på Jernbanetorget og Skippergata avoppfinner selvsagt ikke de rusavhengige. Og når også hjelpetiltakene flytter, flytter selvsagt de rusavhengige etter. Mot boområder i bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo. Mange av oss har advart, men det synes som om dette er en villet politikk fra bystyreflertallet og byrådet. Og hjelpetiltak, som "Sykepleie på hjul", er nedleggelsestruet.

Kommentarer   

+1 #1 Vala Helgudottir 06-10-2014 08:28
!!! åh at de aldri lærer, selvsagt skjer det. Flere hundre folk blir ikke borte i løse lufta. Ei heller trekker de inn i leiligheter som noen genier har trodd. Da hadde de gjort det for lengst. Åhhhhh det er så dumt!
+2 #2 Ingeborg Motzfeldt 06-10-2014 08:30
Det hjelper vel heller ikke at politiet jager folk, eks. fra Plata.
+1 #3 Frank Lorvik 06-10-2014 09:06
Ja, Gunerius-senter et og Vaterland-parke n er blitt nye oppholdssteder for rusmisbrukere / rusbrukere.
0 #4 Tom Just Olsen 06-10-2014 09:33
Det er bedre at de er på Plata enn i bomiljøene lenger oppe i byen. Men 'beboerne' har lite å stille opp med mot Oslo Handelstands inflytelse både over politi og Høyre-byrådet.
+2 #5 Anne 07-10-2014 09:55
Det er tydelig at for Oslos politikere i bystyre og -råd, er helt greit at handelsstanden beskyttes på bekostning av oppvekstvilkåra til barna våre og trygge bomiljøer. SKAM dere!!! Dette er selvsagt ikke de rusavhengiges skyld, men det er dem som får all skyld når miljøene i boomådene blir utrygge. Jeg har mista all tro på Oslos politikere for lenge sida, og når en OL-søknad er overprioritert fra byrådet på bekostning av f.eks. tiltak og behandling av rusavhengige og bekjempelse av fattigdom - ja da har troen nådd total bunnnivå. Jeg føler bare forakt, og det er trist.
+1 #6 Siri getz Sollie 09-10-2014 11:55
Jeg savner en helhetlig politisk plan. Man jager de fra et sted...og da forstår alle inkludert våre politikere at andre blir belastet med de samme problemene. De er respektløs ovenfor en gruppe resssløse, syke og vanskeligstilte mennesker som jages; og respektløs ovenfor de beboerne og bydelene som får overført dette sosiale problemet. Alt dette fordi de rusavhengige ikke lenger skal være synlige i bybildet; som først og fremst generer handelsstanden og våre egne politikere når de skal vise frem hovedstaden vår. Fy for skam for en RUSPOLITIKK!
0 #7 Jannicke 09-10-2014 16:06
Det er så trist det vi nå er vitner til. Det som jeg virkelig undres over er: Få alle rusavhengige ut av bybildet .Er intensjon å " glemme" de ved å gjemme de?! Men hvor stor % del er helheten som er rusavhengige ?! Etter min erfaring er det mange skjulte missbrukeren. Mulig akkurat DU jobber sammen med en. Åssen skal de rusavhengige nås?! Håper virkelig fornuften seirer til slutt. Bare det at gruppen, unge missbrukere, er så voksende. Bare det i seg selv burde vært nok til å ikke legge ned hjelpe tiltak som Sykepleier på hjul. De klarer faktisk å snu mennesker til å innse at de kan få hjelp, og flere er reddet av å ha blitt SETT !

Legg til kommentar