Rus

Bystyreflertallet vil ikke sikre alternative akuttplasser til Ila-beboerne

Bystyrflertallet vil ikke sikre alternative akuttplasser til Ila-beboerne

"Det etableres tilstrekkelig med nye akuttplasser som alternativ ved nedleggelse av Ila hybelhus," foreslo jeg på vegne av SV i dagens finanskomitemøte i Oslo bystyre. Det burde jo være selvsagt at et slikt alternativ tilbud er på plass før man stenger dørene, men ikke for flertallet i bystyrets finanskomite. Partier som Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og - dessverre - Arbeiderpartiet, stemte ned forslaget.

De ansatte, representert ved Fagforbundet Helse, sosial og velferd, aksjonerte overfor bystyrets finanskomite og delte ut en appell hvor de presiserte at de "sier nei til nedleggelse av Ila Hybelhus før alternativer for videre drift er på plass", og understreket det samme perspektivet som mitt forslag: "Vi krever at 20 akuttplasser etableres i eget bygg."

Og de minner oss om dimensjonene i dette: "Fagforbundet helse, sosial og velferd sier nei til nedleggelse av 76 plasser i rus- og psykiatrifeltet". De "ønsker et mangfold av tjenester for personer med rusmiddelavhengighet," og "nedbygging av tjenestene er ikke veien å gå for å gi god hjelp."

Den endelige skjebnen for Ila-beboerne avgjøres i bystyrets budsjettmøte 11. desember, hvor det skal stemmes over forslaget. Fortell gjerne medlemmene i bystyrets helse- og sosialkomite hva du mener.

Kommentarer   

0 #1 Anne Rønnaug Teigen 26-11-2014 21:13
Det må ikke legges ned før nye plasser er etablert! Jeg har fulgt med på rusomsorgen i Norge i 25 år, og er ikke imponert nei! Jeg gremmes!
0 #2 Annette Svae 26-11-2014 21:49
Syns de skal hoste opp de nye små boligenhetene med færre beboere for hver enhet før de legger ned det som er. Eller kanskje rett og slett ha begge deler for å dekke behovet?
0 #3 Lotte Jirasek 26-11-2014 21:50
Det blir bare verre å verre. Hvor i helvete skal folk gjøre av seg. De kutter inn til beinet på alt av tilbud til rus-psykiatri.

Legg til kommentar